El president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo, en declaracions a Europa Press amb motiu de la vaga general convocada avui 14 de novembre, ha alertat que la situació de la discapacitat està “fins i tot pitjor” que l’econòmica i social.El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, en declaraciones a Europa Press con motivo de la huelga general convocada hoy 14 de noviembre, ha alertado de que la situación de la discapacidad está “incluso peor” que la económica y social.

Luis Cayo ha assenyalat que “la situació de la discapacitat participa de la situació general del país”. No obstant això, ha explicat que com a moviment social de la discapacitat, el CERMI   té “la norma de conducta d’adherir-se iniciatives, activitats o mobilitzacions convocades directament des del comitè i que tinguin connexió immediata i directa amb la discapacitat”. 

Així mateix, Cayo ha indicat que el CERMI “respecta” als agents socials que han convocat l’atur i considera que “la situació social i econòmica del país està en un moment que requereix d’una pressió i acció de protesta generalitzada perquè el Govern canviï l’orientació de les seves polítiques “. 

“Ens sembla molt respectable però seguint la nostra regla de conducta no ens anem a sumar-hi, mai ho hem fet en altres vagues sota cap signe de Govern i ara tampoc ho farem”, ha precisat el president del CERMI, la qual cosa ” no vol dir que la situació ens agradi, ni tampoc el que està succeint amb la discapacitat però les accions que haguem de fer de visibilitat de la nostra situació i denuncia les portarem a terme a través de les nostres accions específiques “.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9200

Luis Cayo ha señalado que “la situación de la discapacidad participa de la situación general del país”. Sin embargo, ha explicado que como movimiento social de la discapacidad, el CERMI  tiene “la norma de conducta de adherirse a iniciativas, actividades o movilizaciones convocadas directamente desde el comité y que tengan conexión inmediata y directa con la discapacidad”. 

Asimismo, Cayo ha indicado que el CERMI “respeta” a los agentes sociales que han convocado el paro y considera que “la situación social y económica del país está en un momento que requiere de una presión y acción de protesta generalizada para que el Gobierno cambie la orientación de sus políticas”. 

“Nos parece muy respetable pero siguiendo nuestra regla de conducta no nos vamos a sumar a ella, nunca lo hemos hecho en otras huelgas bajo ningún signo de Gobierno y ahora tampoco lo vamos a hacer”, ha precisado el presidente del CERMI, lo cual “no quiere decir que la situación nos guste, ni tampoco lo que está sucediendo con la discapacidad pero las acciones que tengamos que hacer de visibilidad de nuestra situación y denuncia las llevaremos a cabo a través de nuestras acciones especificas”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9200

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content