Quinze municipis espanyols d’entre 20.000 i 500.000 habitants han
presentat els seus projectes per participar en el concurs arquitectonico ‘Curta amb les Barreres’, impulsat per Novartis, i que té com a objectiu millorar la mobilitat i autonomia personal dels pacients amb esclerosi múltiple.  Quince municipios españoles de entre 20.000 y 500.000 habitantes han presentado sus proyectos para participar en el concurso arquitectonico ‘Corta con las Barreras’, impulsado por Novartis, y que tiene como objetivo mejorar la movilidad y autonomía personal de los pacientes con esclerosis múltiple.

“El projecte és una trucada a la sensibilització ciutadana i una ajuda per a tots els pacients amb esclerosi múltiple que han d’enfrontar-se a nombrosos problemes de mobilitat”, ha explicat el director medico de Novartis, el doctor Xavier Puig.

D’aquest projecte, que fomenta el compliment d’una norma estatal que unifica criteris d’accessibilitat universal en totes les comunitats autònomes, solament un dels municipis que han remès les seves propostes serà triat per realitzar una obra urbanística que derroqui barreres arquitectòniques i que millori la situació de l’accessibilitat.

D’aquesta manera, a partir d’aquest divendres, la secretària tècnica disposarà d’un màxim de quatre setmanes per revisar tots els projectes. Després, un panell d’experts serà l’encarregat de proposar els deu finalistes que es publicaran en la web ‘www.cortaconlasbarreras.com’.

Els ajuntaments que han enviat les seves propostes són el de Valdemoro i Torrejón d’Ardoz (Madrid); el de Palma de Mallorca i Maó (Illes Balears); el de Barakaldo i Sant Sebastià (País Basc), i els de Sabadell i el Vendrell (Catalunya).

També, el consistori de Vélez (Màlaga); el de Santander i Camargo (Cantàbria), el d’Àvila (Castella i Lleó); el de Oleiros (Galícia); i el d’Úbeda i Linares (Andalusia).

Aquesta patologia és la segona causa de discapacitat mes freqüent en adults d’entre 30 i 40 anys, per darrere dels accidents de trafico, i el seu impacte sobre la qualitat de vida és molt alt. En general, al voltant de 40.000 persones pateixen esclerosi múltiple a Espanya, segons la Federació Espanyola de Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (FELEM).

Aquesta malaltia pot afectar a qualsevol part del sistema nerviós central i produir diferents símptomes, com a trastorns visuals, pèrdua de força en les extremitats o alteracions sensitives i de l’equilibri.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3863075/03/12/15-municipios-participan-en-Corta-con-las-Barreras-para-mejorar-la-movilidad-de-las-personas-con-esclerosis-multiple.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

“El proyecto es una llamada a la sensibilización ciudadana y una ayuda para todos los pacientes con esclerosis múltiple que deben enfrentarse a numerosos problemas de movilidad”, ha explicado el director medico de Novartis, el doctor Xavier Puig.

De este proyecto, que fomenta el cumplimiento de una norma estatal que unifica criterios de accesibilidad universal en todas las comunidades autónomas, solo uno de los municipios que han remitido sus propuestas será elegido para realizar una obra urbanística que derribe barreras arquitectónicas y que mejore la situación de la accesibilidad.

De esta manera, a partir de este viernes, la secretaria técnica dispondrá de un máximo de cuatro semanas para revisar todos los proyectos. Después, un panel de expertos será el encargado de proponer los diez finalistas que se publicarán en la web ‘www.cortaconlasbarreras.com’.

Los ayuntamientos que han enviado sus propuestas son el de Valdemoro y Torrejón de Ardoz (Madrid); el de Palma de Mallorca y Maó (Islas Baleares); el de Barakaldo y San Sebastián (País Vasco), y los de Sabadell y El Vendrell (Cataluña).

También, el consistorio de Vélez (Málaga); el de Santander y Camargo (Cantabria), el de Ávila (Castilla y León); el de Oleiros (Galicia); y el de Úbeda y Linares (Andalucía).

Esta patología es la segunda causa de discapacidad mas frecuente en adultos de entre 30 y 40 años, por detrás de los accidentes de trafico, y su impacto sobre la calidad de vida es muy alto. En general, alrededor de 40.000 personas padecen esclerosis múltiple en España, según la Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM).

Esta enfermedad puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central y producir distintos síntomas, como trastornos visuales, pérdida de fuerza en las extremidades o alteraciones sensitivas y del equilibrio.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3863075/03/12/15-municipios-participan-en-Corta-con-las-Barreras-para-mejorar-la-movilidad-de-las-personas-con-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content