Tractaments prometedors per a esclerosi múltiple

A poc a poc se superen alguns dels esculls en Esclerosi Múltiple (EM), una malaltia neurodegenerativa que afecta principalment a joves i dones. A pesar que encara es desconeix la causa de la seva aparició, la EM està aconseguint dotar-se d’un ventall de tractaments prometedors. De seguir així, Rafael Rierol, director de la Unitat de EM de l’Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, assegura que en cinc anys podria comptar-se amb cinc fàrmacs nous.Poco a poco se superan algunos de los escollos en Esclerosis Múltiple (EM), una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a jóvenes y mujeres. A pesar de que aún se desconoce la causa de su aparición, la EM está logrando dotarse de un abanico de tratamientos prometedores. De seguir así, Rafael Arroyo, director de la Unidad de EM del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, asegura que en cinco años podría contarse con cinco fármacos nuevos.

Esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple (EM) es coneix des de fa més de 100 anys; una de les primeres descripcions va ser el cas de Santa Ledwima de Schiedman, la simptomatologia de la qual consistia en dificultat per mobilitzar una de les extremitats inferiors, problemes per passar els aliments, alteracions en la visió i trastorns en la sensibilitat.La esclerosis múltiple (EM) se conoce desde hace más de 100 años; una de las primeras descripciones fue el caso de Santa Ledwima de Schiedman, cuya sintomatología consistía en dificultad para movilizar una de las extremidades inferiores, problemas para pasar los alimentos, alteraciones en la visión y trastornos en la sensibilidad.

Convocatoria assemblea general extraordinària de socis.

   Us convoquem  a l’Assemblea General Extraordinària de socis el proper dimarts 8 de novembre a les 17 hores en primera convocatòria i, a les 17,30 en segona convocatòria. Os convocamos a la Asamblea General Extraordinaria de socios el próximo martes 8 de noviembre a las 17 horas en primera convocatoria y, a las 17,30 en segunda convocatoria.

Costellada

  El proper dissabte 5 de novembre  farem una costellada per tal de reunir-nos tots i gaudir de la bona companyia. El próximo sábado 5 de noviembre haremos una costellada para reunirnos y disfrutar de la buena compañía.

Esclerock

“La música solidària és un camí per afrontar un dels grans reptes que té la nostra societat”.    “La música solidaria es un camino para afrontar uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad”.

ACADEM, La Nova Acadèmia Espanyola d’Esclerosi Múltiple i Altres Malalties Autoinmunes

ACADEM és l’Acadèmia Espanyola d’Esclerosi Múltiple i altres Malalties Autoinmunes que recentment s’ha creat sota la tutela de tres experts i reconeguts neuròlegs, entre ells la doctora Celia Orella Guevara. L’objectiu d’aquest centre no és un altre que l’abordatge i el tractament de l’esclerosi múltiple, realitzant una actualització de la situació actual en el tractament de la malaltia per saber quin és la qualitat de vida dels pacients que s’han sotmès als tractaments inmunomoduladores.   ACADEM es la Academia Española de Esclerosis Múltiple y otras Enfermedades Autoinmunes que recientemente se ha creado bajo la tutela de tres expertos y reconocidos neurólogos, entre ellos la doctora Celia Oreja Guevara. El objetivo de este centro no es otro que el abordaje y el tratamiento de la esclerosis múltiple, realizando una actualización de la situación actual en el tratamiento de la enfermedad para saber cuál es la calidad de vida de los pacientes que se han sometido a los tratamientos inmunomoduladores.

Taller de memòria

L’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple” conjuntament amb Grup Mutuam està duent a terme una nova activitat “Taller de memòria”. Un total de 16 socis han tingut la possibilitat de participar en aquest taller durant vuit sessions de dues hores cadascuna.  La Asociación  Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple” conjuntamente con Grup Mutuam  está llevando a cabo una nueva actividad “Taller de memoria”. Un total de 16 socios han tenido la posibilidad de participar en dicho taller durante ocho sesiones de dos horas cada una.

Premi al treball contra l’esclerosi.

IBV I QUALITAT DE VIDA L’Institut de Biomecànica (IBV) ha concedit el Primer Premi IBV de Valoració Funcional a un treball sobre l’eficàcia d’aplicar un programa específic de rehabilitació de l’equilibri en pacients amb esclerosi múltiple, presentat per un grup d’investigadors liderat per la doctora Mercedes Molleda, del Servei de Medicina Física i Rehabilitació Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona. IBV Y CALIDAD DE VIDA El Instituto de Biomecánica (IBV) ha concedido el Primer Premio IBV de Valoración Funcional a un trabajo sobre la eficacia de aplicar un programa específico de rehabilitación del equilibrio en pacientes con esclerosis múltiple, presentado por un grupo de investigadores liderado por la doctora Mercedes Molleda, del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona.

XIX Aniversari de la LLAR

  Ja fa dinou anys que l’Associació Catalana “LA LLAR del Afectat d’Esclerosi Múltiple ofereix els seus serveis a Barcelona i per celebrar-ho, tots els socis, acompanyats de les entitats i institucions del barri, realitzem dissabte passat 11 de juny un menjar a l’Hotel Catalonia Plaza.  Ya hace diecinueve años que l’Associació Catalana “LA LLAR del Afectat d’Esclerosi Múltiple ofrece sus servicios en Barcelona y para celebrarlo, todos los socios, acompañados de las entidades y instituciones del barrio, realizamos el pasado sábado 11 de junio una comida en el Hotel Catalonia Plaza.

Investigació de la EM revela possible blanc terapèutic sobre nous medicaments

Investigadors mèdics de la Universitat d’Alberta han descobert una nova diana terapèutica que podria evitar els efectes incapacitantes físics de l’esclerosi múltiple. Investigadores médicos de la Universidad de Alberta han descubierto una nueva diana terapéutica que podría evitar los efectos incapacitantes físicos de la esclerosis múltiple.