Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple

EL passat 25 de Maig, l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple va celebrar el dia mundial de l’Esclerosi Múltiple llançant a les 12 del migdia un centenar de globus a la plaça Espanya de Barcelona i llegint el manifest corresponent ,EL pasado 25 de Mayo, l’Associació Catalana “LA LLAR” del Afectado de Esclerosis Múltiple celebro el día mundial de la Esclerosis Múltiple lanzando a las 12 del mediodía un centenar de globos en la plaza España de Barcelona y leyendo el manifiesto correspondiente ,

Associació entre la insuficiència venosa crònica cefaloraquídia i l’esclerosi múltiple

Existeix una forta associació entre la insuficiència venosa crònica cefaloraquídia (CCSVI) i l’esclerosi múltiple (EM), segons mostra un estudi publicat en la revista Canadian Medical Association JournalExiste una fuerte asociación entre la insuficiencia venosa crónica cefalorraquídea (CCSVI) y la esclerosis múltiple (EM), según muestra un estudio publicado en la revista Canadian Medical Association Journal,

BG-12 oral (Dimetilfumarato) redueix considerablement les recaigudes i la progressió de la discapacitat en pacients amb esclerosi múltiple.

– Segons les dades obtingudes en l’estudi en fase III DEFINEIX, i que es hann presentant durant el V Congrés dels Comitès Europeu i Americà per al Tractament i la Investigació de l’Esclerosi Múltiple (ECTRIMS i ACTRIMS), que s’està celebrant en Ámsterdam – 240 mg de BG-12 administrats dues o tres vegades al dia demostren importants efectes clínics – Según los datos obtenidos en el estudio en fase III DEFINE, y que se hann presentando durante el V Congreso de los Comités Europeo y Americano para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS y ACTRIMS), que se está celebrando en Ámsterdam – 240 mg de BG-12 administrados dos o tres veces al día demuestran importantes efectos clínicos

Es presenten les dades d’ús precoç i avantatges a llarg termini de Tysabri(R).

Durant el V Congrés de ECTRIMS i ACTRIMS, que s’està celebrant en Ámsterdam. – També s’han presentat els resultats d’investigació que recolzen l’estratificació del risc de sofrir leucoencefalopatía multifocal progressiva (LMP) Ámsterdam, octubre de 2011.- Biogen Idec i Elan Corporation han presentat divendres passat noves dades de TYSABRI® (natalizumab) en el marc del V Congrés dels Comitès Europeu i Americà per al Tractament i la Investigació de l’Esclerosi Múltiple (ECTRIMS i ACTRIMS), que s’ha celebrat en Ámsterdam. Durante el V Congreso de ECTRIMS y ACTRIMS, que se está celebrando en Ámsterdam. – También se han presentado los resultados de investigación que respaldan la estratificación del riesgo de sufrir leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) Ámsterdam, octubre de 2011.- Biogen Idec y Elan Corporation han presentado el pasado viernes nuevos datos de TYSABRI® (natalizumab) en el marco del V Congreso de los Comités Europeo y Americano para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS y ACTRIMS), que se ha celebrado en Ámsterdam.

Segons una enquesta, la majoria dels pacients amb Esclerosi Múltiple (EM) té dificultats per caminar o mantenir l’equilibri.

Segons una enquesta, la majoria dels pacients amb Esclerosi Múltiple (EM) té dificultats per caminar o mantenir l’equilibri. Segons els resultats d’una nova enquesta realitzada per Harris Interactive, els pacients amb EM que han reconegut tenir dificultats per caminar, ho descriuen com l’aspecte més problemàtic de la malaltia, perquè restringeix les activitats diàries i afecta al benestar emocional i econòmic. Según una encuesta, la mayoría de los pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) tiene dificultades para caminar o mantener el equilibrio. Según los resultados de una nueva encuesta realizada por Harris Interactive, los pacientes con EM que han reconocido tener dificultades para caminar, lo describen como el aspecto más problemático de la enfermedad, porque restringe las actividades diarias y afecta al bienestar emocional y económico.

‘Corta con las barreras’, contra els obstacles per a pacients amb esclerosis

CAMPANYA POBLACIONAL Accions tan senzilles com creuar el carrer són tot un repte per als pacients amb discapacitat, com ocorre amb gran part dels afectats per l’esclerosi múltiple, una malaltia que a Espanya sofreix una de cada mil persones. CAMPAÑA POBLACIONAL Acciones tan sencillas como cruzar la calle son todo un reto para los pacientes con discapacidad, como ocurre con gran parte de los afectados por la esclerosis múltiple, una enfermedad que en España sufre una de cada mil personas.

Relacionen la EM amb la flora intestinal en rates

EL FACTOR AMBIENTAL podria ser IMPORTANT L’esclerosi múltiple podria estar relacionada no només amb el cervell, sinó també amb l’intestí. És un dels punts destacats del Ectrims, segons Celia Orella-Guevara, de l’Hospital La Pau, de Madrid.EL FACTOR AMBIENTAL podría ser IMPORTANTE La esclerosis múltiple podría estar relacionada no sólo con el cerebro, sino también con el intestino. Es uno de los puntos destacados del Ectrims, según Celia Oreja-Guevara, del Hospital La Paz, de Madrid.

Catalunya es suma al registre europeu unificat sobre esclerosi múltiple

Catalunya ha anunciat aquest dilluns la seva participació en el Registre Europeu d’Esclerosi Múltiple (EUReMS), una iniciativa que busca recopilar dades comparables sobre aquesta malaltia en diferents països d’Europa.Cataluña ha anunciado este lunes su participación en el Registro Europeo de Esclerosis Múltiple (EUReMS), una iniciativa que busca recopilar datos comparables sobre esta enfermedad en diferentes países de Europa.

Estudis destaquen l’eficàcia de ‘Sativex’ (Almirall) per a tractar la espasticitat en esclerosi múltiple

La companyia farmacèutica Almirall ha presentat, dintre del Congrés europeu sobre esclerosi múltiple, el XXVII Congrés *ECTRIMS/*ACTRIMS, que va tenir ha tingut lloc en Ámsterdam (Holanda) la passada setmana, els resultats complets de tres estudis clínics de la fase III amb Sativex’ on es destaca la seva eficàcia en la millora dels símptomes en pacients amb espasticitat de moderada a severa deguda a la malaltia Els assajos, que van incloure a més de 1.500 pacients amb esclerosi múltiple, així com primeres dades de pràctica clínica diària evidencien l’eficàcia a llarg termini de Sativex’ (2,7 mg de delta-9-*tetrahidrocannabinol i 2,5 mg de *cannabidiol per *pulverizació en la millora dels símptomes en pacients amb espasticitat de moderada a severa deguda a la malaltia que no van respondre adequadament a altres medicaments antiespástics.   Las compañía farmacéutica Almirall ha presentado, dentro del Congreso europeo sobre esclerosis múltiple, el XXVII Congreso ECTRIMS/ACTRIMS, que tuvo ha tenido lugar en Ámsterdam (Holanda) la pasada semana, los resultados completos de tres estudios clínicos de la fase III con ‘Sativex’ donde se destaca su eficacia en la mejora de los síntomas en pacientes con espasticidad de moderada a severa debida a la enfermedad Los ensayos, que incluyeron a más de 1.500 pacientes con esclerosis múltiple, así como primeros datos de práctica clínica diaria evidencian la eficacia a largo plazo de ‘Sativex’ (2,7 mg de delta-9-tetrahidrocannabinol y 2,5 mg de cannabidiol por pulverización) en la mejora de los síntomas en pacientes con espasticidad de moderada a severa debida a la enfermedad que no respondieron adecuadamente a otros medicamentos antiespásticos.

Implicacions patogénicas de l’acumulació de ferro en l’esclerosi múltiple

Ferro, un element essencial utilitzat per a multitud de reaccions bioquímiques, anormal s’acumula en el sistema nerviós central de pacients amb esclerosi múltiple (EM). Els mecanismes de deposició anormal de ferro en la EM no s’entenen completament, ni tampoc sabem si aquests dipòsits tenen conseqüències adverses, és a dir, contribuir a la patogénesis. Amb algunes excepcions, els nivells d’excés de ferro es representen simultàniament en múltiples estructures profundes matèria grisa sovint amb representació bilateral, mentre que en els dipòsits de matèria blanca patològica de ferro es troben normalment en els llocs de la inflamació que s’associa amb les venes.Hierro, un elemento esencial utilizado para multitud de reacciones bioquímicas, anormal se acumula en el sistema nervioso central de pacientes con esclerosis múltiple (EM). Los mecanismos de deposición anormal de hierro en la EM no se entienden completamente, ni tampoco sabemos si estos depósitos tienen consecuencias adversas, es decir, contribuir a la patogénesis. Con algunas excepciones, los niveles de exceso de hierro se representan simultáneamente en múltiples estructuras profundas materia gris a menudo con representación bilateral, mientras que en los depósitos de materia blanca patológica de hierro se encuentran normalmente en los sitios de la inflamación que se asocia con las venas.