Organitzacions capdavanteres llancen una nova coalició per fer front a les necessitats de les persones amb esclerosi múltiple en el lloc de treball

Gairebé la meitat de les persones amb esclerosi múltiple deixen el seu lloc de treball en els tres anys posteriors al seu diagnòstic Merck Serono lidera una aliança amb Microsoft, la Federació Europa d’Associacions Neurològiques i el Fòrum d’Empresaris sobre Discapacitat per formar la coalició ms&workCasi la mitad de las personas con esclerosis múltiple dejan su puesto de trabajo en los tres años posteriores a su diagnóstico1 Merck Serono lidera una alianza con Microsoft, la Federación Europa de Asociaciones Neurológicas y el Foro de Empresarios sobre Discapacidad para formar la coalición ms&work

Adquireixen una catifa amb sensors única a Espanya que relaciona com camina una persona amb la presència de patologies

El Servei de Neurologia de l’Hospital Verge Macarena de Sevilla ha adquirit, gràcies a les gestions realitzades directament pel cap d’aquest servei i una de les eminències més destacades a nivell mundial en el camp de l’esclerosis múltiples, Guillermo Izquierdo, l’única catifa digitalitzada que existeix a Espanya capaç d’analitzar al detalli multitud de variables de la marxa d’una persona que es relacionen directament amb la presència de diverses patologies, com a esclerosi múltiple, atàxies, ictus, Parkinson, Alzheimer o dolor neuropático.   El Servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha adquirido, gracias a las gestiones realizadas directamente por el jefe de este servicio y una de las eminencias más destacadas a nivel mundial en el campo de la esclerosis múltiples, Guillermo Izquierdo, la única alfombra digitalizada que existe en España capaz de analizar al detalle multitud de variables de la marcha de una persona que se relacionan directamente con la presencia de diversas patologías, como esclerosis múltiple, ataxias, ictus, Parkinson, Alzheimer o dolor neuropático.

‘Gilenya’ (Novartis) redueix fins a un 71% les recaigudes en pacients amb esclerosi múltiple amb gran activitat

A més redueix l’índex d’atròfia cerebral amb independència de l’activitat de la malaltia prèvia, manté el seu perfil de seguretat i aconsegueix que els pacients tractats presentin una baixa activitat de la seva malaltia.Además reduce el índice de atrofia cerebral con independencia de la actividad de la enfermedad previa, mantiene su perfil de seguridad y consigue que los pacientes tratados presenten una baja actividad de su enfermedad

La dificultat en caminar, el principal problema per a la majoria de pacients amb esclerosi múltiple

Una enquesta internacional ha revelat que la dificultat en caminar i mantenir l’equilibri és l’aspecte més problemàtic per a la majoria de pacients amb esclerosi múltiple però, malgrat això, fins a un 40 per cent admet no comentar-ho mai o «poques vegades» amb el seu metge, segons els resultats presentats en el marc del V Congrés dels Comitès Europeu i Americà per al Tractament i la Investigació de l’Esclerosi Múltiple (ECTRIMS i ACTRIMS respectivament en les seves sigles en anglès), celebrat a Amsterdam (Holanda).Una encuesta internacional ha revelado que la dificultad al caminar y mantener el equilibrio es el aspecto más problemático para la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple pero, pese a ello, hasta un 40 por ciento admite no comentarlo nunca o «pocas veces» con su médico, según los resultados presentados en el marco del V Congreso de los Comités Europeo y Americano para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS y ACTRIMS respectivamente en sus siglas en inglés), celebrado en Amsterdam (Holanda).

Un fàrmac amb dimetilfumarato de Biogen permet reduir les recaigudes de pacients amb esclerosi múltiple

La farmacèutica Biogen Idec ha desenvolupat un nou tractament oral basat en dimetilfumarato que, segons els últims resultats d’un estudi en fase III, redueix considerablement les recaigudes en la meitat dels pacients amb esclerosi múltiple recurrent després de dos anys de tractament.  La farmacéutica Biogen Idec ha desarrollado un nuevo tratamiento oral basado en dimetilfumarato que, según los últimos resultados de un estudio en fase III, reduce considerablemente las recaídas en la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple recurrente después de dos años de tratamiento.

Ocrelizumab manté gairebé dos anys una reducció significativa de l’activitat de l’esclerosi múltiple

Dijous, durant el Congrés del Comitè Europeu per al Tractament i Investigació en Esclerosi Múltiple (ECTRIMS), les dades d’un estudi fase II amb ocrelizumab en pacients afectats per esclerosi múltiple recurrent-remitent (EMRR), la forma clínica més freqüent d’aquesta patologia.  Jueves, durante el Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), los datos de un estudio fase II con ocrelizumab en pacientes afectados por esclerosis múltiple recurrente-remitente (EMRR), la forma clínica más frecuente de esta patología.

Els agonistas de S1P1 estan actualment indicats per al tractament de l’esclerosi múltiple

Joseph F. Finn, Jr., C.P.A. («Finn») assignat per al benefici dels creditors de Epix Pharmaceuticals, Inc. («Epix») ha anunciat avui que els compostos de plom S1P1, AMG 369 i AMG 277, s’oferiran el 8 de desembre de 2011 en una venda de licitació segellada. Els agonistas S1P1 estan actualment indicats per al tractament de l’esclerosi múltiple (EM).     Joseph F. Finn, Jr., C.P.A. («Finn») asignado para el beneficio de los acreedores de Epix Pharmaceuticals, Inc. («Epix») ha anunciado hoy que los compuestos de plomo S1P1, AMG 369 y AMG 277, se ofrecerán el 8 de diciembre de 2011 en una venta de puja sellada. Los agonistas S1P1 están actualmente indicados para el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM). 

La interrupció del ritme circadiano i la falta de somni podrien augmentar la EM

Investigadors de l’Institut Karolinska, a Suècia, han descobert una associació entre el treball per torns (nocturn o per rotació les hores) i l’increment del risc de desenvolupar esclerosi múltiple (EM).  Investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, han descubierto una asociación entre el trabajo por turnos (nocturno o por rotación las horas) y el incremento del riesgo de desarrollar esclerosis múltiple (EM).

Els tractaments alternatius de l’esclerosi múltiple tanquen la reunió de Neurologia

L’esclerosi múltiple té a Espanya una incidència anual de tres a cinc casos per cada 100.000 habitants i una prevalença d’almenys 80 afectats per cada 100.000. Això vol dir que «al nostre país, sofreixen la malaltia entre 35.000 i 40.000 persones i és la patologia neurològica crònica invalidant més freqüent en adults joves». Així ho va explicar ahir el doctor Óscar Fernández en la seva conferència sobre les noves formes de tractament. L’especialista va obrir l’última jornada de la trentè quarta Reunió Anual de la Societat Andalusa de Neurologia (SAN), que se celebra en el Palau de Congressos. La esclerosis múltiple tiene en España una incidencia anual de tres a cinco casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de al menos 80 afectados por cada 100.000. Eso quiere decir que «en nuestro país, sufren la enfermedad entre 35.000 y 40.000 personas y es la patología neurológica crónica invalidante más frecuente en adultos jóvenes». Así lo explicó ayer el doctor Óscar Fernández en su conferencia sobre las nuevas formas de tratamiento. El especialista abrió la última jornada de la trigésimo cuarta Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN), que se celebra en el Palacio de Congresos.

La teriflunomida es revela eficaç contra la progressió de l’esclerosi múltiple

Un assaig mostra que el fàrmac redueix significativament la taxa de recidiva anual, així com la progressió de la discapacitat, i millora diversos paràmetres de mesurament de l’activitat de la malaltia.   Un ensayo muestra que el fármaco reduce significativamente la tasa de recidiva anual, así como la progresión de la discapacidad, y mejora varios parámetros de medición de la actividad de la enfermedad.