La toxina botulínica millora la incontinència urinària en els pacients amb esclerosi múltiple

El tractament amb toxina botulínica provoca una notable millorança en la incontinència urinària dels pacients amb esclerosi múltiple, segons l’Observatori Nacional de la Incontinència. Aquesta patologia està freqüentment relacionada amb la incontienencia a causa de la hiperactivitat del múscul detrusor de la bufeta.El tratamiento con toxina botulínica provoca una notable mejoría en la incontinencia urinaria de los pacientes con esclerosis múltiple, según el Observatorio Nacional de la Incontinencia. Esta patología está frecuentemente relacionada con la incontienencia debido a la hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga.

Investigadors estudiessin el paper de la inflamació en la EM

TORONTO – Un grup d’investigadors canadencs ha rebut fons per tractar d’esbrinar què paper juga la inflamació en l’esclerosi múltiple progressiva.  TORONTO – Un grupo de investigadores canadienses ha recibido fondos para tratar de averiguar qué papel juega la inflamación en la esclerosis múltiple progresiva.

L’Hospital Reina Sofía obté l’acreditació per fabricar nous medicaments de teràpies avançades

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha donat llum verda a l’engegada de les sales blanques de la Unitat de Teràpia Cel·lular del complex sanitari.La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha dado luz verde a la puesta en marcha de las salas blancas de la Unidad de Terapia Celular del complejo sanitario

Marta és gran dependent

Fins a fa uns dies pensava que aquesta descripció al·ludia a la situació funcional de la meva germana. L’esclerosi múltiple progressiva que sofreix li ha provocat de manera lenta però constant, al llarg dels últims 15 anys, una tetraparesia espástica que li obliga a viure en cadira de rodes.  Hasta hace unos días pensaba que esta descripción aludía a la situación funcional de mi hermana. La esclerosis múltiple progresiva que sufre le ha provocado de modo lento pero constante, a lo largo de los últimos 15 años, una tetraparesia espástica que le obliga a vivir en silla de ruedas.

Aconsegueixen predir l’eficàcia d’una de les teràpies més freqüents contra l’esclerosi múltiple

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS) Un equip del grup d’investigació en Neuroinmunología Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i del CEM-Cat ha identificat marcadors per predir l’eficàcia d’una de les teràpies més freqüents contra l’esclerosi múltiple, com és el ‘Interferón-beta’.BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS) Un equipo del grupo de investigación en Neuroinmunología Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y del CEM-Cat ha identificado marcadores para predecir la eficacia de una de las terapias más frecuentes contra la esclerosis múltiple, como es el ‘Interferón-beta’.

El suport social afectiu i emocional és un predictor dels símptomes depressius en pacients amb esclerosi múltiple

El suport social afectiu i emocional és un predictor dels símptomes depressius en pacients amb esclerosi múltiple (EM). Aquest fet reforça la necessitat que els equips de tractament es constitueixin com una de les fonts de suport social en la promoció de programes que redueixin el risc de símptomes depressius, segons es publica recentment en Revista de Neurologia.El apoyo social afectivo y emocional es un predictor de los síntomas depresivos en pacientes con esclerosis múltiple (EM). Este hecho refuerza la necesidad de que los equipos de tratamiento se constituyan como una de las fuentes de apoyo social en la promoción de programas que reduzcan el riesgo de síntomas depresivos, según se publica recientemente en Revista de Neurología.

Esclerosi múltiple: cada vegada més prop de poder controlar-la

Actualment estem vivint una nova revolució en l’Esclerosi Múltiple amb l’adveniment de noves drogues. Ho resumeixen l’especialista en neurologia Dr Vladimiro Sinay -encarregat de l’Àrea de Malalties Demielinizants en INECO i Fundació Favaloro en aquesta columna d’opinió. Actualmente estamos viviendo una nueva revolución en la Esclerosis Múltiple con el advenimiento de nuevas drogas. Lo resumen el especialista en neurología Dr Vladimiro Sinay -encargado del Área de Enfermedades Demielinizantes en INECO y Fundación Favaloro en esta columna de opinión.

La radiologia no deixa cap amagatall per a l’esclerosi múltiple

Per mitjà de les imatges i seqüències obtingudes a partir de la ressonància magnètica, el neurorradiólogo pot fer un diagnòstic d’esclerosi múltiple sense esperar al fet que el pacient present una segona crisi, la qual cosa pot trigar anys.Por medio de las imágenes y secuencias obtenidas a partir de la resonancia magnética, el neurorradiólogo puede hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple sin esperar a que el paciente presente una segunda crisis, lo cual puede tardar años.

«Aconsello a els qui pateixen esclerosi que es deixin ajudar»

Autoficha Em dic Marc Camps Pons, sóc de Ciutadella i tinc 45 anys. Tinc esclerosi múltiple i sóc usuari del Centre Polivalent Carlos Mir, lloc al que acudeixo quatre vegades a la setmana i realitzo diferents activitats. M’agrada pintar, jugar al cub i als escacs, fer sudokus i ajudar als meus companys.Autoficha Me llamo Marc Camps Pons, soy de Ciutadella y tengo 45 años. Tengo esclerosis múltiple y soy usuario del Centro Polivalente Carlos Mir, lugar al que acudo cuatro veces a la semana y realizo diferentes actividades. Me gusta pintar, jugar al cubo y al ajedrez, hacer sudokus y ayudar a mis compañeros.

Biogen Idec identifica tres factors de risc de leucoencefalopatia multifocal progressiva en pacients amb EM.

Biogen Idec ha presentat, en el marc de la LXIII Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), que se celebra fins demà a Barcelona, el test Stratify, una eina de mesurament d’anticossos del virus JC. Aquest virus és susceptible d’activació en aquells individus que han estat tractats amb inmunosupressors i ocasiona una infecció anomenada leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), que ataca directament al sistema nerviós central. Biogen Idec ha presentado, en el marco de la LXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que se celebra hasta mañana en Barcelona, el test Stratify, una herramienta de medición de anticuerpos del virus JC. Este virus es susceptible de activación en aquellos individuos que han estado tratados con inmunosupresores y ocasiona una infección llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), que ataca directamente al sistema nervioso central.