La falta de compliment terapèutic, gran repte en l’esclerosi múltiple

Més de 35.000 persones pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa a Espanya.Más de 35.000 personas padecen esta enfermedad neurodegenerativa en España.

Trobada informativa i formatiu sobre Esclerosi Múltiple en Torrecárdenas. XIV edició

AEMA debatrà sobre els nous estudis mèdics en Esclerosi Múltiple en les properes jornades sobre la malaltiaAEMA debatirá sobre los nuevos estudios médicos en Esclerosis Múltiple en las próximas jornadas sobre la enfermedad

Les altes dosis de vitamina D no aporten cap benefici en l’esclerosi múltiple

En un article publicat en la revista Neurology s’ha demostrat que les altes dosis de vitamina D no són eficaces per reduir les lesions en pacients amb esclerosi múltiple. En un artículo publicado en la revista Neurology se ha demostrado que las altas dosis de vitamina D no son eficaces para reducir las lesiones en pacientes con esclerosis múltiple.

Diagnòstic d’hora és vital explicar la malaltia «Esclerosi múltiple»

L’anàlisi sobre una patologia de diagnòstic complex permet millorar la qualitat de vida dels pacients, que sumat a eines d’actualització als professionals de la salut optimitzaran els temps de resposta davant aquesta malaltia. Metges veneçolans i estrangers, especialistes en neurologia i radiologia, es van donar cita en la primera Reunió d’Experts en Esclerosi Múltiple realitzada recentment per l’equip de Novartis de Veneçuela.  El análisis sobre una patología de diagnóstico complejo permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, que sumado a herramientas de actualización a los profesionales de la salud optimizarán los tiempos de respuesta ante esta enfermedad. Médicos venezolanos y extranjeros, especialistas en neurología y radiología, se dieron cita en la primera Reunión de Expertos en Esclerosis Múltiple realizada recientemente por el equipo de Novartis de Venezuela.

Tècniques de neuroimatge per a l’avaluació de la relació entre la deterioració cognitiva i l’esclerosi múltiple

Diverses variables anatomopatológicas, mesurables mitjançant diferents tècniques de neuroimagen, es relacionen amb la deterioració cognitiva en els pacients amb esclerosi múltiple (EM). Aquesta relació és més feble del que podria esperar-seDiversas variables anatomopatológicas, medibles mediante distintas técnicas de neuroimagen, se relacionan con el deterioro cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple (EM). Esta relación es más débil de lo que podría esperarse

Tovaxin (R) per EM ha rebut la designació de fast track per la FDA

Opexa Therapeutics, Inc. va anunciar avui que el seu principal fàrmac candidat Tovaxin (R) ha rebut la designació Fast Track pels EUA Food and Drug Administration (FDA) per al tractament de pacients amb esclerosi múltiple secundària progressiva (EMSP).  Opexa Therapeutics, Inc. anunció hoy que su principal fármaco candidato Tovaxin (R) ha recibido la designación Fast Track por los EE.UU. Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP).

L’hospital de Torrecárdenas acollirà aquesta trobada informativa i formatiu que arriba a la seva XIV edició

L’hospital de Torrecárdenas acollirà aquesta trobada informativa i formatiu que arriba a la seva XIV edició  El hospital de Torrecárdenas acogerá este encuentro informativo y formativo que llega a su XIV edición

L’Institut de Neurociencias de CyL organitza demà un acte sobre la importància de la donació de teixit cerebral

El Banc de Teixits Neurològics de l’Institut de Neurociencias de Castella i Lleó, en col·laboració amb l’Associació Val·lisoletana d’Esclerosi Múltiple (AVEM), organitza aquest dimarts un acte informatiu que, sota el títol ‘Donar el Cerebro hoy para poder Curar Mañana’ aprofundirà en la importància de la donació de teixit cerebral.   El Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, en  colaboración con la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple (AVEM), organiza este martes un acto informativo que, bajo el título ‘Donar el Cerebro hoy para poder Curar Mañana’, ahondará en la importancia de la donación de tejido cerebral.

Tractar abans de la conversió a EM definida

L’estudi Reflex revela que administrar interferón beta 1-a tres vegades a la setmana a pacients amb un primer brot redueix un 52% el risc de recidiva en dos anysEl estudio Reflex revela que administrar interferón beta 1-a tres veces a la semana a pacientes con un primer brote reduce un 52% el riesgo de recidiva en dos años

Es descarta associar fingolimod amb infeccions o tumors

L’objectiu és mantenir el mecanisme d’acció reduint els efectes adversos Estudis presentats en Ectrims apunten a la vitamina D per prevenir la EM El objetivo es mantener el mecanismo de acción reduciendo los efectos adversos Estudios presentados en Ectrims apuntan a la vitamina D para prevenir la EM