Diagnòstics que triguen fins a dos anys agreugen l’esclerosi múltiple

Els neuròlegs advoquen per crear protocols per a la detecció precoçDiagnósticos que tardan hasta dos años agravan la esclerosis múltiple

Uns 560 jiennenses estan en el «cens» de l’esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple és una malaltia que afecta a la província a unes cinc-centes seixanta persones. L’associació Ajdem realitza una labor important per aquest tipus de pacients i, cada any, organitza unes jornades en les quals s’aborden els avanços i les teràpies relacionats amb la dolència. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta en la provincia a unas quinientas sesenta personas. La asociación Ajdem realiza una labor importante por este tipo de pacientes y, cada año, organiza unas jornadas en las que se abordan los avances y las terapias relacionados con la dolencia.

Fampyra aprovat en el Regne Unit per ajudar a caminar a pacients amb EM

Fampyra (Fampridina) està indicat per al seu ús en l’esclerosi múltiple per millorar la marxa en pacients que tenen una discapacitat per caminar (EDSS 4-7). Fampyra (Fampridina) está indicado para su uso en la esclerosis múltiple para mejorar la marcha en pacientes que tienen una discapacidad para caminar (EDSS 4-7).

Presentació de Laquinimod (droga oral per EM) en suspens als EE.UU.

Teva Pharmaceutical Industries ha revelat que no va a presentar per a l’aprovació a EUA el seu medicament per a l’esclerosi múltiple laquinimod en un futur proper.  Teva Pharmaceutical Industries ha revelado que no va a presentar para la aprobación en EE.UU. su medicamento para la esclerosis múltiple laquinimod en un futuro próximo.

L’esclerosi múltiple afecta a més de 40.000 persones a Espanya

Segons el doctor Rafael Arroyo «és la malaltia neurològica amb millors perspectives» L’esclerosi múltiple afecta a Espanya a un mínim de 40.000 persones i cada vegada ataca més a gent jove.Según el doctor Rafael Arroyo «es la enfermedad neurológica con mejores perspectivas»  La esclerosis múltiple afecta en España a un mínimo de 40.000 personas y cada vez ataca más a gente joven.

Fàrmac per a esclerosi múltiple

El nou medicament, conegut com Ocrelizumab, està en les primeres etapes de desenvolupament.   El nuevo medicamento, conocido como Ocrelizumab, está en las primeras etapas de desarrollo.

Prova ràpida i precisa pel virus JC que beneficia als pacients amb EM tractats amb Tysabri

Una prova de laboratori desenvolupat per científics de l’Institut Nacional de Trastorns Neurològics i Accidents Cerebrovasculares (NINDS) és ajudar als clínics de tot el món en el diagnòstic d’una malaltia cerebral rara i potencialment mortal trucada leucoencefalopatía multifocal progressiva (LMP). La prova o assaig, de forma ràpida i precisa detecció de traces del virus responsable de la PML. Una prueba de laboratorio desarrollado por científicos del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) es ayudar a los clínicos de todo el mundo en el diagnóstico de una enfermedad cerebral rara y potencialmente mortal llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La prueba o ensayo, de forma rápida y precisa detección de trazas del virus responsable de la PML.

Tercer Passeig Popular dels afectats d’Esclerosi Múltiple

La Plaça d’Espanya serà el punt de trobada des del qual s’iniciarà un recorregut per la ciutat, a les 11:30 h.   La Plaza de España será el punto de encuentro desde el que se iniciará un recorrido por la ciudad, a las 11:30 h.