Vueling, denunciada per negar l’embarqui a una malalta d’esclerosi múltiple

La Federació de discapacitats físics i psíquics de Madrid (FAMMA) ha denunciat a la companyia Vueling pel tracte discriminatori que va dispensar a una dona amb esclerosi múltiple a la qual va denegar l’embarqui al·legant «símptomes d’embriaguesa».La Federación de discapacitados físicos y psíquicos de Madrid (FAMMA) ha denunciado a la compañía Vueling por el trato discriminatorio que dispensó a una mujer con esclerosis múltiple a la que denegó el embarque alegando «síntomas de embriaguez».

La Caixa destina 9.800 euros a un projecte de l’associació d’esclerosi

REDACCIÓ | EIVISSA L’Obra Social La Caixa ha aprovat lliurar 9.800 euros a la Associació d´Esclerosi Múltiple d´Eivissa i Formentera per a un projecte de treball social com a suport als afectats d’aquesta malaltia i altres dolències degeneratives. REDACCIÓN | IBIZA La Obra Social La Caixa ha aprobado Formentera entregar 9.800 euros a la Associació d´Esclerosis Múltiple d´Ibiza i para un proyecto de trabajo social como apoyo a los afectados de esta enfermedad y otras dolencias degenerativas.

Un estudi avala l’eficàcia clínica d’un tractament contra l’esclerosi

El descens important de la taxa de recaigudes després d’iniciar el tractament amb ‘Natalizumab’ confirmen els resultats obtinguts Barcelona. (EUROPA PRESS).- Un estudi en el qual ha participat el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEM-Cat) i el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), juntament amb 85 centres més de tota Espanya, ha determinat l’eficàcia clínica d’un tractament injectable per a l’esclerosi múltiple, el ‘Natalizumab’Un estudio avala la eficacia clínica de un tratamiento contra la esclerosis El descenso importante de la tasa de recaídas después de iniciar el tratamient con ‘Natalizumab’ confirman los resultados obtenidos       Barcelona. (EUROPA PRESS).- Un estudio en el que ha participado el Centro       de Esclerosis Múltiple de Catalunya (CEM-Cat) y el Vall d’Hebron Institut de Recerca    (VHIR), junto con 85 centros más de toda España, ha determinado la eficacia clínica de un tratamiento inyectable para la esclerosis múltiple, el ‘Natalizumab’                                            

La vitamina D podria ser l’arma contra l’esclerosi múltiple

Un assaig clínic avaluarà si la vitamina D pot ajudar a combatre l’esclerosi múltiple (EM). Si té èxit, els investigadors diuen que el judici podria obrir la porta a un tractament que és 100 vegades més barat que els fàrmacs disponibles. L’assaig de $ 2 milions, anunciat avui pel MS Research Austràlia, començarà el reclutament en Victoria, NSW, Tasmània i Nova Zelanda a partir d’abril.  Un ensayo clínico evaluará si la vitamina D puede ayudar a combatir la esclerosis múltiple (EM). Si tiene éxito, los investigadores dicen que el juicio podría abrir la puerta a un tratamiento que es 100 veces más barato que los fármacos disponibles. El ensayo de $ 2 millones, anunciado hoy por el MS Research Australia, comenzará el reclutamiento en Victoria, NSW, Tasmania y Nueva Zelanda a partir de abril.

Europa revisa el benefici-risc de ‘Gilenya’ (Novartis) per al tractament de l’esclerosi múltiple

El Comitè de Medicaments d’Ús Humà (CHMP), comitè científic dependent de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès), ha iniciat la revisió del balanç beneficio- risc de fingolimod, comercialitzat per Novartis com ‘Gilenya’, per tractar a pacients amb esclerosi múltiple, després d’haver-se produït diversos casos de mort i esdeveniments cardiovasculars greus en pacients. MADRID, 20 (EUROPA PRESS)  El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), comité científico dependiente de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), ha iniciado la revisión del balance beneficio- riesgo de fingolimod, comercializado por Novartis como ‘Gilenya’, para tratar a pacientes con esclerosis múltiple, tras haberse producido varios casos de muerte y eventos cardiovasculares graves en pacientes. MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Cèl•lules mare mesenquimales autólogues en pacients amb esclerosi múltiple i afectació de les vies visuals

Un estudi obert en fase 2a, que va administrar cèl·lules mare mesenquimales autólogas a pacients amb esclerosi múltiple secundària progressiva, ha evidenciat millores estructurals, funcionals i fisiològiques en alguns criteris de valoració visual, després del tractament, la qual cosa és suggestiu de neuroprotecció.Un estudio abierto en fase 2a, que administró células madre mesenquimales autólogas a pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva, ha evidenciado mejoras estructurales, funcionales y fisiológicas en algunos criterios de valoración visual, después del tratamiento, lo que es sugestivo de neuroprotección.

Aspaym ( Associació de paraplègics i grans minusvàlids de Catalunya)

Som coneixedors de que Aspaym ( Associació de paraplègics i grans minusvàlids de Catalunya) esta portant a terme un “Programa d’Atenció Personal i Vida Autònoma” per a persones amb discapacitat a un preu molt accessible. Aquest consisteix en oferir un servei integral a persones que tenen un nivell de dependència, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, fomentant la seva autonomia personal. Tenen com a base fonamental la participació activa del usuari en la realització de les activitats i la seva implicació.• Somos conocedores de que Aspaym ( Asociación de paraplègics y grandes minusválidos de Cataluña) esta llevando a cabo un “Programa de Atención Personal y Vida Autónoma” para personas con discapacitado a un precio muy accesible. Este consiste al ofrecer un servicio integral a personas que tienen un nivel de dependencia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, fomentando su autonomía personal. Tienen como base fundamental la participación activa del usuario en la realización de las actividades y su implicación.