15 municipis participen en ‘Talla amb les Barreres’ per millorar la mobilitat de les persones amb esclerosi múltiple

Quinze municipis espanyols d’entre 20.000 i 500.000 habitants han presentat els seus projectes per participar en el concurs arquitectonico ‘Curta amb les Barreres’, impulsat per Novartis, i que té com a objectiu millorar la mobilitat i autonomia personal dels pacients amb esclerosi múltiple.  Quince municipios españoles de entre 20.000 y 500.000 habitantes han presentado sus proyectos para participar en el concurso arquitectonico ‘Corta con las Barreras’, impulsado por Novartis, y que tiene como objetivo mejorar la movilidad y autonomía personal de los pacientes con esclerosis múltiple.

Validació d’una nova bateria neuropsicológica breu en l’esclerosi múltiple

Les bateries actuals, com Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRB-N), per a l’avaluació de la deterioració cognitiva en pacients amb esclerosi múltiple, són complexes i ofereixen molt temps. Un estudi publicat en Revista de Neurologia obté dades normatives i valida una nova bateria a aquest efecte.Las baterías actuales, como Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRB-N), para la evaluación del deterioro cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple, son complejas y deparan mucho tiempo. Un estudio publicado en Revista de Neurología obtiene datos normativos y valida una nueva batería con este fin.