La neurodegeneració és el repte pendent en EM

Ahir es va celebrar el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, una malaltia que explica cada vegada amb més opcions, sobretot per controlar la inflamació. La neurodegeneración segueix sent la gran assignatura pendent.   Ayer se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que cuenta cada vez con más opciones, sobre todo para controlar la inflamación. La neurodegeneración sigue siendo la gran asignatura pendiente.

L’esclerosi múltiple augmenta un 90% la seva incidència en dues dècades

La incidència de l’esclerosi múltiple ha augmentat un 90% en les dues últimes dècades, des dels 50 casos per cada 100.000 habitants registrats en 1995 fins als 91 casos, segons un estudi elaborat pel Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cem-Cat). La incidencia de la esclerosis múltiple ha aumentado un 90% en las dos últimas décadas, desde los 50 casos por cada 100.000 habitantes registrados en 1995 hasta los 91 casos, según un estudio elaborado por el Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cem-Cat).

Esclerosi múltiple: davant una revolució terapèutica

Ahir es va celebrar el «Dia mundial de l’esclerosi múltiple», una malaltia que a Espanya afecta a unes 46.000 persones. L’associació asturiana d’afectats instal·larà avui una sèrie de taules informatives sobre aquesta patologia neurodegenerativa a Oviedo, Gijón, Avilés, Lugones i El Lliuro. En aquest article, el neuròleg Valentín Mateos explica les claus de la «revolució terapèutica» que estan generant els nous fàrmacs. Ayer se celebró el «Día mundial de la esclerosis múltiple», una enfermedad que en España afecta a unas 46.000 personas. La asociación asturiana de afectados instalará hoy una serie de mesas informativas sobre esta patología neurodegenerativa en Oviedo, Gijón, Avilés, Lugones y El Entrego. En este artículo, el neurólogo Valentín Mateos explica las claves de la «revolución terapéutica» que están generando los nuevos fármacos.

La millora de l’atenció de l’esclerosi múltiple pansa per potenciar la participació de tots els agents implicats

El director gerent de la Fundació Basca Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza, Pedro Carrascal, ha declarat que l’increment de la participació de tots els agents implicats en l’esclerosi múltiple és «sens dubte clau» per millorar l’atenció dels afectats amb motiu del Dia Mundial de la malaltia, que té lloc aquest dimecres. El director gerente de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, Pedro Carrascal, ha declarado que el incremento de la participación de todos los agentes implicados en la esclerosis múltiple es «sin duda clave» para mejorar la atención de los afectados con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que tiene lugar este miércoles.

DIA MUNDIAL DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 30 de Maig de 2012

La medicina personalitzada està arribant ja a l’Esclerosi Múltiple. En un dia com avui, sembla necessari realitzar una reflexió sobre la situació de la investigació de l’Esclerosi Múltiple (EM) a Espanya, des d’on i on hem arribat i què pot ocórrer en aquest moment. La medicina personalizada está llegando ya a la Esclerosis Múltiple. En un día como hoy, parece necesario realizar una reflexión sobre la situación de la investigación de la Esclerosis Múltiple (EM) en España, desde dónde y adónde hemos llegado y qué puede ocurrir en este momento.

El cànnabis no aconsegueix retardar l’avanç de l’esclerosi múltiple

El consum de cànnabis no frena la progressió de l’esclerosi múltiple, encara que aconsegueix alleujar els símptomes, segons indica un estudi de la Peninsula Medical School de Plymouth (sud d’Anglaterra) que avui recull la BBC. El consumo de cannabis no frena la progresión de la esclerosis múltiple, aunque consigue aliviar los síntomas, según indica un estudio de la Peninsula Medical School de Plymouth (sur de Inglaterra) que hoy recoge la BBC.

La falta de coneixement i comprensió és un dels grans problemes que implica l’esclerosi múltiple (EM)

– En la IV Reunió per a mitjans de comunicació sobre Esclerosi Múltiple, organitzat per Biogen Idec, s’han exposat els últims avanços en l’abordatge d’aquesta malaltia – En la IV Reunión para medios de comunicación sobre Esclerosis Múltiple, organizado por Biogen Idec, se han expuesto los últimos avances en el abordaje de esta enfermedad

“GOYA, LLUMS I OBRES”

El pròxim dilluns 4 de juny  anirem a veure l’exposició temporal  “Goya , llums i obres” al Caixa Fòrum. ( Av. De Francesc Ferrer i Guardía 6-8)El próximo lunes 4 de junio iremos a ver la exposición temporal “Goya , llums i obres” al Caixa Fòrum. ( Avda. De Francesc Ferrer y Guardía 6-8)

Investigadors espanyols acceleren el desenvolupament d’un neuroprotector contra l’esclerosi múltiple

La companyia Bionure, una ‘spin-off’ de l’Institut d’Investigacions August Pi i Sunyer i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), ha anunciat que començarà els assajos clínics en humans d’un nou fàrmac neuroprotector per a l’esclerosi múltiple al començament de 2013, un any abans del previst, després d’haver d’aconseguit el finançament que necessitava.   La compañía Bionure, una ‘spin-off’ del Instituto de Investigaciones August Pi i Sunyer y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha anunciado que comenzará los ensayos clínicos en humanos de un nuevo fármaco neuroprotector para la esclerosis múltiple a comienzos de 2013, un año antes de lo previsto, después de haber de conseguido la financiación que necesitaba.

Abraçada multitudinària a Vitòria durant el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple

AEMAR ha volgut donar a conèixer els efectes de la malaltia També obtenir ingressos per finançar els serveis de rehabilitació AEMAR ha querido dar a conocer los efectos de la enfermedad También obtener ingresos para financiar los servicios de rehabilitación