Clínica Mayo usa nou enfocament per revertir l’esclerosi múltiple en models de ratolins

Científics de Clínica Mayo han utilitzat amb èxit més petites, les molècules revestiments nervioses en ratolins que imiten l’esclerosi múltiple (EM). Diuen que la troballa, publicat avui en la revista PLoS ONE , suggereix noves teràpies per als pacients amb EM.d’ADN doblegats per estimular la regeneració i reparació de mielina.  Científicos de Clínica Mayo han utilizado con éxito más pequeñas, las moléculas revestimientos nerviosas en ratones que imitan la esclerosis múltiple (EM). Dicen que el hallazgo, publicado hoy en la revista PLoS ONE , sugiere nuevas terapias para los pacientes con EM.de ADN doblados para estimular la regeneración y reparación de mielina.

XXè ANIVERSARI DE LA LLAR

Amb motiu de la celebració del vintè Aniversari de l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple estem organitzant un Dinar Commemoratiu, el qual ens agradaria compartir amb tots vosaltres.Con motivo de la celebración del vigésimo Aniversario de la Asociación Catalana “LA LLAR” del Afectado de Esclerosis Múltiple estamos organizando una Comida Conmemorativa,  la cual, nos gustaría compartir con todos vosotros.

Malalts d’esclerosi múltiple han de pagar un milió i mitx de pesos al mes per un medicament

  MÉS DE TRES MIL AFECTATS A XILE “En la Comissió de Salut de la Cambra de diputats es farà una presentació el dimarts 3 de juliol perquè definitivament no tinguem una sort de lletra noia, d’absència de cobertura per a la droga més important d’aquesta malaltia», va dir el diputat Juan Luis Castro.MÁS DE TRES MIL AFECTADOS EN CHILE  “En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se hará una presentación el martes 3 de julio para que definitivamente no tengamos una suerte de letra chica, de ausencia de cobertura para la droga más importante de esta enfermedad», dijo el diputado Juan Luis Castro.

Malalts d’Esclerosi Múltiple exigeixen que fàrmac sigui incorporat a l’AUGE

Una vintena de persones de Rancagua i Peumo que sofreix d’Esclerosi Múltiple (EM), es va reunir amb el diputat Juan Luis Castro (PS) per demanar que un medicament sigui inclòs en el Pla d’Accés Universal amb Garanties Explícites (AUGE). Una veintena de personas de Rancagua y Peumo que sufre de Esclerosis Múltiple (EM), se reunió con el diputado Juan Luis Castro (PS) para pedir que un medicamento sea incluido en el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE).

La Fundación Salud 2000 lliura les Ajudes Merck Serono d’Investigació 2012

La Fundación Salud 2000 ha lliurat de les Ajudes Merck Serono d’Investigació 2012, que aquest any celebren el seu XX aniversari, a projectes d’Alergología, Cardiometabolismo, Endocrinologia, Malalties Rares, Esclerosi Múltiple, Fertilitat i Oncologia, que han rebut 20.000 euros cadascun.    La Fundación Salud 2000 ha hecho entrega de las Ayudas Merck Serono de Investigación 2012, que este año celebran su XX aniversario, a proyectos de Alergología, Cardiometabolismo, Endocrinología, Enfermedades Raras, Esclerosis Múltiple, Fertilidad y Oncología, que han recibido 20.000 euros cada uno.

El tractament amb masitinib en pacients amb esclerosi múltiple progressiva: un estudi pilot randomizat

Les opcions de tractament per a pacients que sofreixen de formes progressives d’esclerosi múltiple (EM) segueixen sent insuficients. Els mastòcits participen activament en la patogènia de l’esclerosi múltiple, en part a causa que alliberen grans quantitats de diversos mediadors que sostenen la xarxa inflamatoria.Las opciones de tratamiento para pacientes que sufren de formas progresivas de esclerosis múltiple (EM) siguen siendo insuficientes. Los mastocitos participan activamente en la patogenia de la esclerosis múltiple, en parte debido a que liberan grandes cantidades de diversos mediadores que sostienen la red inflamatoria.

Com poden ajudar els videojocs a les persones amb Esclerosi Múltiple?

  La realitat virtual i els videojocs són l’última tendència en el tractament dels pacients amb Esclerosi Múltiple. A través de les noves tecnologies les persones que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa són capaces de tornar a activar les connexions neurales que han perdut a causa de la malaltia.  La realidad virtual y los videojuegos son la última tendencia en el tratamiento de los pacientes con Esclerosis Múltiple. A través de las nuevas tecnologías las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa son capaces de volver a activar las conexiones neurales que han perdido a causa de la enfermedad.

El neuròleg és el més capacitat per prendre decisions eficients en esclerosi múltiple

Alfredo Rodríguez- Antigüedad adverteix que “la recerca d’un estalvi a curt termini generarà més despesa en un futur no tan llunyà” Alfredo Rodríguez-Antigüedad advierte de que “la búsqueda de un ahorro a corto plazo generará más gasto en un futuro no tan lejano”

«La Caixa» destinarà 18.200 euros a un projecte per a persones amb esclerosis

L’Obra Social «La Caixa» destinarà 18.200 euros a un projecte presentat per l’Associació De La Rioja d’Esclerosi Múltiple per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat i en situació de dependència.   La Obra Social «La Caixa» destinará 18.200 euros a un proyecto presentado por la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Angioplastia venosa en l’EM: el resultat neurològic als dos anys en una cohort de pacients amb EMRR

Resum: Un estudi obert es va dur a terme amb l’objectiu d’informar a llarg termini els resultats clínics del tractament endovascular per a la insuficiència venosa crònica cefaloraquidi (CCSVI) en pacients amb esclerosi múltiple (EM).   Resumen Un estudio abierto se llevó a cabo con el objetivo de informar a largo plazo los resultados clínicos del tratamiento endovascular para la insuficiencia venosa crónica cefalorraquídeo (CCSVI) en pacientes con esclerosis múltiple (EM).