Per què l’esclerosi múltiple és diferent en els negres?

Els estudis mostren que els blancs, mentre que tenen el doble de probabilitats que els negres que sofreixen d’esclerosi múltiple (EM), els negres sofreixen més riscos d’esclerosi múltiple, i una varietat més àmplia dels símptomes més perillosos.  Los estudios muestran que los blancos, mientras que tienen el doble de probabilidades que los negros que sufren de esclerosis múltiple (EM), los negros sufren más riesgos de esclerosis múltiple, y una variedad más amplia de los síntomas más peligrosos.

Pacients amb esclerosi múltiple tenen un menor risc de càncer

L’esclerosi múltiple (EM) dels pacients sembla tenir un menor risc de càncer, segons ha revelat una nova investigació.   La esclerosis múltiple (EM) de los pacientes parece tener un menor riesgo de cáncer, según ha revelado una nueva investigación.

Informació d’interès per els socis de “LA LLAR”

  Com cada any,  COCEMFE ha donat a conèixer els torns de Vacances i Termalisme corresponent al programa 2012, que es faran  partir del proper mes de juliol. Cal enviar la sol·licitud a : COCEMFE (Departamento de Vacaciones)                                               C/Eugenio Salazar n 2 28002 Madrid* Vacaciones y Termalismo Como cada año, COCEMFE ha dado a conocer los turnos de Vacaciones y Termalismo correspondiente al programa 2012, que se harán partir del próximo mes de julio. Hay que enviar la suele•licitud a : COCEMFE (Departamento de Vacaciones) C/Eugenio Salazar n 2 28002 Madrid

El cànnabis ajuda a frenar la progressió de l’esclerosi múltiple

Un estudi dut a terme pel Grup d’Investigació de la UCM mostra una millora en la progressió gràcies a aquesta planta Un estudio llevado a cabo por el Grupo de Investigación de la UCM muestra una mejora en la progresión gracias a esta planta

La Fundació reparació de la mielina aconsegueix assaig de fase 1 reparació de la mielina clínica, esclerosi múltiple

La Fundacion de Reparació de la mielina (MRF) ha anunciat avui l’assoliment de reparació de la mielina en Fase 1 de l’assaig clínic per a l’esclerosi múltiple abans de la data establerta per la fundació, per 2014.La Fundación Reparación  mielina (MRF) ha anunciado hoy el logro de una reparación de la mielina Fase 1 de ensayo clínico para la esclerosis múltiple antes de la meta de la fundación establecida para 2014.

SERVEI DE SUPORT DE BANY A LES PLATGES

  Us informem que des de  el 2 de juny de 2012 ha  començat a funcionar el servei de suport al bany, adreçat específicament a aquelles persones amb mobilitat  reduïda que necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua. Os informamos que desde el 2 de junio de 2012 ha empezado a funcionar el servicio de apoyo al baño, dirigido específicamente a aquellas personas con movilidad reducida que necesitan ayuda personal y técnica para poder acceder al agua.

Jornades Mèdiques sobre Esclerosi Múltiple, el divendres 22 de juny, a l’Hospital Posades

Buenos Aires, Juny de 2012.- L’Associació de Lluita Contra l’Esclerosi Múltiple (ALCEM) convida a metges clínics, neuròlegs, uròlegs, psiquiatres i psicòlegs a participar de la Jornada sobre “Abordatge Integral de l’Esclerosi Múltiple (EM)”, organitzada al costat del Servei de Neurologia de l’Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posades”. La trobada tindrà lloc demà divendres 22 de juny a les 8.30 hs. a l’Aula Magna de l’hospital, Pres. Illia i Marconi, El Palomar.Buenos Aires, Junio  de 2012.- La Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM) invita a médicos clínicos, neurólogos, urólogos, psiquiatras y psicólogos a participar de la Jornada sobre “Abordaje Integral de la Esclerosis Múltiple (EM)”, organizada junto al Servicio de Neurología del Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”. El encuentro tendrá lugar mañana viernes 22 de junio a las 8.30 hs. en el Aula Magna del hospital, Pte. Illia y Marconi, El Palomar.

Noves opcions terapèutiques en esclerosi múltiple

Els estudis Define i Confirm mostren efectivitat i tolerància de dimetilfumarato Stratify permet administrar natalizumab amb el mínim risc de LMP Los estudios Define y Confirm muestran efectividad y tolerancia de dimetilfumarato Stratify permite administrar natalizumab con el mínimo riesgo de LMP

Novetats en el tractament i investigació de l’esclerosi múltiple

Una revisió publicada en Revista de Neurologia mostra les dades noves més rellevants presentats al V Congrés Trianual dels Comitès Europeus i Americans per al Tractament i la Investigació en Esclerosi Múltiple (ECTRIMS/ACTRIMS), celebrat en Ámsterdam el passat mes d’octubre. Una revisión publicada en Revista de Neurología muestra los datos novedosos más relevantes presentados en el V Congreso Trianual de los Comités Europeos y Americanos para el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS/ACTRIMS), celebrado en Ámsterdam el pasado mes de octubre.

La millora de l’atenció de l’esclerosi múltiple pansa per potenciar la participació de tots els agents implicats

El director gerent de la Fundació Basca Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza, Pedro Carrascal, ha declarat que l’increment de la participació de tots els agents implicats en l’esclerosi múltiple és «sens dubte clau» per millorar l’atenció dels afectats amb motiu del Dia Mundial de la malaltia, que té lloc aquest dimecres.   El director gerente de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, Pedro Carrascal, ha declarado que el incremento de la participación de todos los agentes implicados en la esclerosis múltiple es «sin duda clave» para mejorar la atención de los afectados con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que tiene lugar este miércoles.