Diego Velázquez, amb esclerosi múltiple, a hora i mitja de McCormack

La carrera va permetre apreciar una infinitat d’exemples de superació personal La carrera permitió apreciar un sinfín de ejemplos de superación personal

Fàrmac contra l’esclerosi

L’esclerosi múltiple afecta al voltant de 2.5 milions de persones al món. Els pacients tenen dificultat a viure de manera independent i sofreixen danys físics i emocionals si no són tractats. La esclerosis múltiple afecta alrededor de 2.5 millones de personas en el mundo. Los pacientes tienen dificultad en vivir de manera independiente y sufren daños físicos y emocionales si no son tratados.

El sentinella de l’esclerosi

Un estudi coordinat per la neuròloga i responsable de la Unitat de Neurosonología i Hemodinámica cerebral del Centre Mèdic d’Astúries, Jéssica Fernández, ha demostrat l’eficàcia de l’ecografia com a tècnica de diagnòstic de malalties desmielinizantes, com l’esclerosi múltiple. Els resultats d’aquesta investigació indiquen que existeix una diferència en el diàmetre del nervi òptic entre les persones que pateixen aquesta malaltia i aquelles que estan sanes. Les patologies desmielinizantes són un grup de malalties caracteritzades per la destrucció de la mielina. Entre elles, la més coneguda i més comuna és l’esclerosi múltiple, una dolència que afecta principalment a gent jove, d’entre 20 i 40 anys. A Espanya es calcula que la pateixen 120 de cada 100.000 habitants, 120 persones pateixen aquesta malaltia.Un estudio coordinado por la neuróloga y responsable de la Unidad de Neurosonología y Hemodinámica cerebral del Centro Médico de Asturias, Jéssica Fernández, ha demostrado la eficacia de la ecografía como técnica de diagnóstico de enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple. Los resultados de esta investigación indican que existe una diferencia en el diámetro del nervio óptico entre las personas que padecen esta enfermedad y aquéllas que están sanas. Las patologías desmielinizantes son un grupo de enfermedades caracterizadas por la destrucción de la mielina. Entre ellas, la más conocida y más común es la esclerosis múltiple, una dolencia que afecta principalmente a gente joven, de entre 20 y 40 años. En España se calcula que la padecen 120 de cada 100.000 habitantes, 120 personas padecen esta enfermedad.

Vitamina D: vincles amb EM recolzats per estudi

Els científics han fet un pas més prop de comprendre com tractar millor l’esclerosi múltiple (EM), després de més proves va sorgir d’un vincle crucial a la vitamina D.  Los científicos han dado un paso más cerca de comprender cómo tratar mejor la esclerosis múltiple (EM), después de más pruebas surgió de un vínculo crucial a la vitamina D.

Esclerosi afecta a persones en edat productiva

L’esclerosi múltiple afecta principalment a les persones d’entre 20 i 40 anys d’edat, és a dir, en etapa productiva. El diagnòstic d’aquesta malaltia és molt complex i s’estableix solament després d’una revisió detallada, en conjunt amb la història clínica, proves de ressonància magnètica i l’anàlisi de líquid cefaloraquidi.  La esclerosis múltiple afecta principalmente a las personas de entre 20 y 40 años de edad, es decir, en etapa productiva. El diagnóstico de esta enfermedad es muy complejo y se establece solamente después de una revisión detallada, en conjunto con la historia clínica, pruebas de resonancia magnética y el análisis de líquido cefalorraquídeo.

Com viatjar amb avió si vas en cadira de rodes?

Si ets una persona amb mobilitat reduïda, aeroports i companyies aèries posen a la teva disposició un servei especial. Pren nota Si eres una persona con movilidad reducida, aeropuertos y compañías aéreas ponen a tu disposición un servicio especial. Toma nota

Parkinson, EM i ELA també estan en el punt de mira de compostos naturals

  ES PODRIA COMENÇAR A ASSAJAR AMB EL FÀRMAC ‘SATIVEX’SE PODRÍA EMPEZAR A ENSAYAR CON EL FÁRMACO ‘SATIVEX’

El cervell, fràgil diana de la calor de l’estiu

Els rigors de la calor de l’estiu fan mossa en l’organisme i poden ser una de les causes de les variacions en els símptomes de malalts neurològics, més encara si es tracta d’ancians i de nens. A pesar que en molts casos es desconeix el mecanisme concret de la vinculació entre calor i malaltia, cefalees, epilèpsies, esclerosi múltiple, Parkinson, demències i patologies neuromusculars, entre unes altres, poden agreujar-se si no es prenen les mesures i precaucions adequades en aquesta època estival.  Los rigores del calor del verano hacen mella en el organismo y pueden ser una de las causas de las variaciones en los síntomas de enfermos neurológicos, más aún si se trata de ancianos y de niños. A pesar de que en muchos casos se desconoce el mecanismo concreto de la vinculación entre calor y enfermedad, cefaleas, epilepsias, esclerosis múltiple, Parkinson, demencias y patologías neuromusculares, entre otras, pueden agravarse si no se toman las medidas y precauciones adecuadas en esta época estival.

Un nou fàrmac podria tractar malalties com l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple i la lesió cerebral

Una nova classe de fàrmac, desenvolupat per científics de la Facultat de Medicina Feinberg, de la Universitat de Northwestern (Estats Units), podria tractar la malaltia d’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi múltiple i les lesions traumàtiques del cervell, en reduir la inflamació cerebral. L’estudi ha estat publicat en la revista ‘Journal of Neuroscience’. MADRID, 25 (EUROPA PRESS)   Una nueva clase de fármaco, desarrollado por científicos de la Facultad de Medicina Feinberg, de la Universidad de Northwestern (Estados Unidos), podría tratar la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple y las lesiones traumáticas del cerebro, al reducir la inflamación cerebral. El estudio ha sido publicado en la revista ‘Journal of Neuroscience’. MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Marihuana mèdica que no col•loca

 La companyia crea una varietat de marihuana per a ús medicinal que no col·loca  Aquesta substància té un 15,8% de component mèdic i solament un 1% de THCLa compañía crea una variedad de marihuana para uso medicinal que no coloca Esta sustancia tiene un 15,8% de componente médico y solo un 1% de THC