6 casos més de LMP junt amb 4 morts de pacients amb esclerosi múltiple aplicant Tysabri per a la malaltia

Al juliol de 2012 l’actualització de Tysabri i LMP ha estat reportat per Biogen i Elan als metges.  En Julio de 2012 la actualización de Tysabri y LMP ha sido reportado por Biogen y Elan a los médicos.

Desenvolupen sistema per controlar pacients amb esclerosi múltiple

Investigadors de la Universitat de Concepción intenten desenvolupar un sistema per controlar als pacients que sofreixen d’esclerosi múltiple. En una primera instància, s’estudiarà a un grup d’ancians malalts de la llar, The Boston Home.   Investigadores de la Universidad de Concepción intentan desarrollar un sistema para controlar a los pacientes que sufren de esclerosis múltiple. En una primera instancia, se estudiará a un grupo de ancianos enfermos del hogar,  The Boston Home.

Científics afirmen que la llum del sol artificial pot ser la clau per tractar l’esclerosi múltiple

Científics d’Aberdeen han descobert que la llum artificial pot tenir un «efecte sorprenent» per ajudar als malalts d’esclerosi múltiple.   Científicos de Aberdeen han descubierto que la luz artificial puede tener un «efecto sorprendente» para ayudar a los enfermos de esclerosis múltiple.

Fallo a favor de cobertures d’un jove amb esclerosi múltiple

La Càmera en el Contenciós Administratiu li va ordenar al Subsidi de Salut a brindar les cobertures mèdiques requerides pel pacient. Per Juan Manuel Posse. La Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó al Subsidio de Salud a brindar las coberturas médicas requeridas por el paciente. Por Juan Manuel Posse.

Asbem convida a festejar els seus 15 anys de «lluita i esperança»

L’Associació Burgalesa d’Esclerosi Múltiple (Asbem) compleix 15 anys i ho vol festejar acompanyada dels seus socis, però també de la ciutadania mirandesa. Tots estan convidats a una jornada en la qual la periodista argentí-italiana, María Paz Giambastiani, presentarà el seu llibre ‘Esclerosi múltiple en primera persona’. Una narració en la qual repassa com ha viscut els últims 7 anys, des que fos diagnosticada de «una malaltia que genera impotència, lastima, dol, corroeix, és incerta i capritxosa. En síntesi, juga al seu antull amb la nostra vida. Per sobre totes les coses ni el seu curs ni la seva evolució depenen en cap moment de nosaltres, la qual cosa la converteix en alguna cosa difícil de sobre», explica la seva autora que parlarà d’això el dia 27 a les 12.00 a la Casa de Cultura i després hi haurà un cafè col·loqui. La Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple (Asbem) cumple 15 años y lo quiere festejar acompañada de sus socios, pero también de la ciudadanía mirandesa. Todos están invitados a una jornada en la que la periodista argentino-italiana, María Paz Giambastiani, presentará su libro ‘Esclerosis múltiple en primera persona’. Una narración en la que repasa cómo ha vivido los últimos 7 años, desde que fuera diagnosticada de «una enfermedad que genera impotencia, lastima, duele, corroe, es incierta y caprichosa. En síntesis, juega a su antojo con nuestra vida. Por sobre todas las cosas ni su curso ni su evolución dependen en ningún momento de nosotros, lo que la convierte en algo difícil de sobre», explica su autora que hablará de ello el día 27 a las 12.00 en la Casa de Cultura y después habrá un café coloquio.

Belenguer afirma que les noves teràpies biològiques són més eficaces en el tractament de l’Esclerosi Múltiple encara que tenen més efectes secundaris

  Antonio Belenguer, neuròleg de l’Hospital General de Castelló, ha abordat avui els tractaments de l’Esclerosi Múltiple (EM) en la conferència que ha ofert en el curs d’estiu de la Universitat Jaume I “Esclerosi múltiple: com s’ha d’abordar i actuar des d’una perspectiva interdisciplinària”. Belenguer ha destacat la importància del tractament precoç en l’EM ja que disminueix de forma important la probabilitat de tenir un segon brot de la malaltia.  Antonio Belenguer, neurólogo del Hospital General de Castellón, ha abordado hoy los tratamientos de la Esclerosis Múltiple (EM) en la conferencia que ha ofrecido en el curso de verano de la Universitat Jaume I “Esclerosis múltiple: cómo se debe abordar y actuar desde una perspectiva interdisciplinaria”. Belenguer ha destacado la importancia del tratamiento precoz en la EM ya que disminuye de forma importante la probabilidad de tener un segundo brote de la enfermedad.

Els interferones no retarden la progressió en esclerosi múltiple

Els interferones, un dels tractaments més utilitzats per a l’esclerosi múltiple, semblen no retardar la progressió de la malaltia. Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat British Columbia i del Centre Vancouver Coastal Health (Canadà), els resultats del qual es publiquen en JAMA, presenta importants dades sobre l’impacte de la teràpia amb esclerosi múltiple RR (recaiguda-remissió). Los interferones, uno de los tratamientos más utilizados para la esclerosis múltiple, parecen no retrasar la progresión de la enfermedad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad British Columbia y del Centro Vancouver Coastal Health (Canadá), cuyos resultados se publican en JAMA, presenta importantes datos sobre el impacto de la terapia con esclerosis múltiple RR (recaída-remisión).

Un curs d’estiu de la UJI ofereix una visió global i innovadora de l’esclerosi múltiple

La Universitat Jaume I realitza els dies 18, 19 i 20 de juliol de 2012 a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) del Campus del Riu Sec, la segona edició del curs d’estiu “Esclerosi múltiple: com s’ha d’abordar i actuar des d’una perspectiva interdisciplinària”.   La Universitat Jaume I realiza los días 18, 19 y 20 de julio de 2012 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) del Campus del Riu Sec, la segunda edición del curso de verano “Esclerosis múltiple: cómo se debe abordar y actuar desde una perspectiva interdisciplinaria”.

Mecanismes bàsics d’acció del fingolimod en relació amb l’esclerosi múltiple

El fingolimod ha estat aprovat recentment a Europa per al tractament de l’esclerosi múltiple recidivante. Exerceix la seva acció mitjançant la unió a diversos receptors d’esfingosina 1 fosfat (S1P). Un estudi publicat en Revista de Neurologia revisa els mecanismes bàsics d’acció que poden relacionar-se amb l’eficàcia terapèutica d’aquest fàrmac. El fingolimod ha sido aprobado recientemente en Europa para el tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante. Ejerce su acción mediante la unión a diversos receptores de esfingosina 1 fosfato (S1P). Un estudio publicado en Revista de Neurología revisa los mecanismos básicos de acción que pueden relacionarse con la eficacia terapéutica de este fármaco.

Una proteïna podria evitar la progressió de l’esclerosi múltiple

L’estudi de la megalina, un receptor de lipoproteïnes essencial en el desenvolupament del sistema nerviós central, es presenta com una via per buscar teràpies que evitin la progressió de l’esclerosi múltiple, segons un treball del Grup de Neurobiología del Desenvolupament de l’Hospital Nacional de Parapléjicos. El estudio de la megalina, un receptor de lipoproteínas esencial en el desarrollo del sistema nervioso central, se presenta como una vía para buscar terapias que eviten la progresión de la esclerosis múltiple, según un trabajo del Grupo de Neurobiología del Desarrollo del Hospital Nacional de Parapléjicos.