Classificació del dolor en l’esclerosi múltiple

Un estudi realitzat a EUA ha identificat l’inici per a la definició de dolor en persones amb esclerosi múltiple (EM).   Un estudio realizado en EE.UU. ha identificado el inicio para la definición de dolor en personas con esclerosis múltiple (EM).

Teràpia de maneig de l’estrès i esclerosi múltiple

  Un adequat maneig dels nivells d’estrès permetria un millor control de la inflamació cerebral produïda per l’esclerosi múltiple, segons un estudi publicat en la revista Neurology. Un adecuado manejo de los niveles de estrés permitiría un mejor control de la inflamación cerebral producida por la esclerosis múltiple, según un estudio publicado en la revista Neurology.

Ann Romney promet seguir «barallant» encara que l’esclerosi «governa» la seva vida

Ann Romney, que podria convertir-se en la propera primera dama d’EUA, va assegurar avui en entrevista amb Efe que seguirà «barallant» per transmetre el missatge del seu espòs, Mitt Romney, encara que l’esclerosi múltiple «ara governa la meva vida». Ann Romney, que podría convertirse en la próxima primera dama de EEUU, aseguró hoy en entrevista con Efe que seguirá «peleando» por transmitir el mensaje de su esposo, Mitt Romney, aunque la esclerosis múltiple «ahora gobierna mi vida».

El cervell adult genera noves neurones per controlar l’olor i el moviment

La plasticitat sináptica induïda és capaç d’afegir capacitat neuronal als processos de memòria. Induir la plasticitat sináptica en l’hipocamp augmenta la producció de noves neurones en cervells adults i potencia la capacitat de la memòria i aprenentatge, segons han descobert científics francesos investigant amb rates adultes. El descobriment confirma que existeixen relacions entre la plasticitat sináptica i la creació de noves neurones i que produir aquesta plasticitat artificialment ajuda a recuperar zones danyades i discapacitats cerebrals. Es reobre així un recent debat científic sobre la capacitat regeneradora del cervell. Per Marta Morales. La plasticidad sináptica inducida es capaz de añadir capacidad neuronal a los procesos de memoria. Inducir la plasticidad sináptica en el hipocampo aumenta la producción de nuevas neuronas en cerebros adultos y potencia la capacidad de la memoria y aprendizaje, según han descubierto científicos franceses investigando con ratas adultas. El descubrimiento confirma que existen relaciones entre la plasticidad sináptica y la creación de nuevas neuronas y que producir dicha plasticidad artificialmente ayuda a recuperar zonas dañadas y discapacidades cerebrales. Se reabre así un reciente debate científico sobre la capacidad regeneradora del cerebro. Por Marta Morales.

La I Carrera Solidària Nocturna ‘Platges de Punta Umbria se celebra el divendres a benefici de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Huelva

 La I Carrera Solidària Nocturna ‘Platges de Punta Umbria’, a benefici de l’Associació d’Esclerosi Múltiple De Huelva, ADEMO, es disputarà aquest divendres, 31 d’agost, en la localitat costanera.  La I Carrera Solidaria Nocturna ‘Playas de Punta Umbría’, a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense, ADEMO, se disputará este viernes, 31 de agosto, en la localidad costera.

Infeccions i fingolimod

Un extens article publicat en Revista de Neurologia ha revisat el mecanisme d’acció del fingolimod i la seva relació amb el desenvolupament d’infeccions. El fingolimod és el primer fàrmac modificador de la malaltia disponible per via oral per a pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent   Un extenso artículo publicado en Revista de Neurología ha revisado el mecanismo de acción del fingolimod y su relación con el desarrollo de infecciones. El fingolimod es el primer fármaco modificador de la enfermedad disponible por vía oral para pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente.

Nova investigació de col•laboració internacional comença a treballar en l’EM progressiva

Les persones amb les formes progressives d’esclerosi múltiple – on els efectes de la malaltia progressivament empitjoren amb el temps – tenen només unes poques opcions de tractament, i les respostes es necessiten amb urgència. MSIF juntament amb les associacions d’EM de Canadà, Itàlia, els Països Baixos, el Regne Unit i els Estats Units, han convocat una col·laboració internacional EM progressiva dedicada a la recerca de solucions, ja.   Las personas con las formas progresivas de esclerosis múltiple – donde los efectos de la enfermedad progresivamente empeoran con el tiempo – tienen sólo unas pocas opciones de tratamiento, y las respuestas se necesitan con urgencia. MSIF junto con las asociaciones de EM de Canadá, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos, han convocado una colaboración internacional EM progresiva dedicada a la búsqueda de soluciones, ya.

La FDA rebutja la presentació del medicament oral per l’EM, Lemtrada

Genzyme, una companyia Sanofi, va anunciar que ha rebut una carta de desaprovació de la (FDA) dels EE.UU (en un arxiu informàtic). en resposta a la sol·licitud de llicència biològica Benefit (sBLA) per a l’aprovació de Lemtrada ™ (alemtuzumab) com a tractament per a les recaigudes en esclerosi múltiple.  Genzyme, una compañía Sanofi, anunció que ha recibido una carta de desaprobación de la (FDA) de los EE.UU (en un archivo informático). en respuesta a la solicitud de licencia biológica Benefit (sBLA) para la aprobación de Lemtrada ™ (alemtuzumab) como tratamiento para las recaídas en esclerosis múltiple.

Davant l’esclerosi múltiple, és clau el diagnòstic precís

Es creia pròpia dels països europeus i escandinaus, però no és així. L’esclerosi múltiple és més comuna allí, però es presenta en qualsevol part del món, i per no anar tan lluny, tenim casos a Brasil i altres països d’Amèrica. Se creía propia de los países europeos y escandinavos, pero no es así. La esclerosis múltiple es más común allí, pero se presenta en cualquier parte del mundo, y para no ir tan lejos, tenemos casos en Brasil y otros países de América.

Tysabri fa un assaig per avaluar el seu ús en EM secundària progressiva

Biogen Idec i Elan Corporation van anunciar un estudi de Fase 3b global que està duent a terme per avaluar l’eficàcia de Tysabri com a tractament per a l’esclerosi múltiple secundària-progressiva (EMSP).  Biogen Idec y Elan Corporation anunciaron un estudio de Fase 3b global que está llevando a cabo para evaluar la eficacia de Tysabri como tratamiento para la esclerosis múltiple secundaria-progresiva (EMSP).