´Es creu que els gens de l’esclerosi múltiple poden venir dels víkings´

Neuròleg i cap de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Arrixaca. Aquest especialista en Neurologia afirma que el 90% dels casos d’esclerosismúltiple debuten amb brots, la qual cosa provoca una gran alarma en els pacients,que no arriben a entendre bé què és el que els està ocorrent.Neurólogo y jefe de la Unidad de Esclerosis Múltiple de la Arrixaca. Este especialista en Neurología afirma que el 90% de los casos de esclerosismúltiple debutan con brotes, lo que provoca una gran alarma en los pacientes,que no llegan a entender bien qué es lo que les está ocurriendo.

Campath es va posar al capdavant d’una possible aprovació de Lemtrada per l’EM

La unitat de malalties rares de Sanofi Genzyme està utilitzant una droga per a la leucèmia, Campath, per preparar la seva engegada utilitzant una dosi diferent, com a tractament de l’esclerosi múltiple i que es dirà Lemtrada.   La unidad de enfermedades raras de Sanofi Genzyme está utilizando una droga para la leucemia, Campath, para preparar su puesta en marcha utilizando una dosis diferente, como tratamiento de la esclerosis múltiple y que se llamará Lemtrada.

Barricada destinarà els beneficis de dos concerts a l’Associació d’Esclerosi Múltiple

El grup Barricada oferirà el proper mes de setembre dos concerts, en el Teatre Municipal d’Ansóain, els beneficis íntegres del qual aniran destinats a l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra (Ademna). PAMPLONA, 22 Ag. (EUROPA PRESS) –     El grupo Barricada ofrecerá el próximo mes de septiembre dos conciertos, en el Teatro Municipal de Ansóain, cuyos beneficios íntegros irán destinados a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (Ademna). PAMPLONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) –

Solament el 30% de peruans amb esclerosi múltiple rep tractament

S’estima que solament el 30% de peruans que sofreixen d’esclerosi múltiple, reben un tractament adequat per combatre aquesta malaltia, van informar especialistes de Novartis Perú, empresa del sector farmacèutic. Se estima que solo el 30% de peruanos que sufren de esclerosis múltiple, reciben un tratamiento adecuado para combatir esta enfermedad, informaron especialistas de Novartis Perú, empresa del sector farmacéutico.

Conclusions sobre RM (ressonància magnètica), llancen llum sobre l’Esclerosi Múltiple

Una nova investigació mostra que la RM llança canvis en el flux sanguini cerebral associat amb anormalitats venosas no específiques de l’esclerosi múltiple i no contribueixen a la seva gravetat, malgrat el que alguns investigadors han especulat. Els resultats de l’estudi van ser publicats on line, el 21 d’agost, per la Societat Radiològica d’Amèrica del Nord en la revista Radiology.   Una nueva investigación muestra que la RM arroja cambios en el flujo sanguíneo cerebral asociado con anormalidades venosas no específicas de la esclerosis múltiple y no contribuyen a su gravedad, a pesar de lo que algunos investigadores han especulado. Los resultados del estudio fueron publicados on line, el 21 de agosto, por la Sociedad Radiológica de América del Norte en la revista Radiology.

Sensor químic en l’alè exhalat que Diagnostica Esclerosi Múltiple

La detecció de l’esclerosi múltiple ara és possible a causa que Departament d’Enginyeria Química i Nanotecnologia Russell Berrie, va crear un sensor químic que a través d’aire espirat, composts per bicapas d’hidrocarburs aromàtics policíclics i una altra capa de nanotubos de carboni que fan possible el diagnostico d’esclerosi múltiple (EM). La detección de la esclerosis múltiple ahora es posible debido a que Departamento de Ingeniería Química y Nanotecnología Russell Berrie, creó un sensor químico que a través de aire espirado, compuestos por bicapas de hidrocarburos aromáticos policíclicos y otra capa de nanotubos de carbono que hacen posible el diagnostico de  esclerosis múltiple (EM).

CEAFA, APPO i EMA-FELEM aposten per la figura del pacient corresponsable com a mesura d’estalvi del sistema de salut

Defensen la llibertat d’elecció sobre els seus tractaments de baix risc.Defienden la libertad de elección sobre sus tratamientos de bajo riesgo.

7 casos més de LMP i una mort més en pacients amb esclerosi múltiple tractats amb Tysabri

Agost de 2012: actualització que es va posar a la disposició dels metges sobre Tysabri i LMP   Agosto de 2012: actualización que se puso a disposición de los médicos sobre Tysabri y LMP

La XVI Festa de la Solidaritat aconsegueix 24.500 euros, la segona xifra més alta de la seva història

La XVI Festa de la Solidaritat, celebrada aquest passat dissabte en Torrecilla en Cameros, va aconseguir recaptar uns 24.500 euros que es destinaran al projecte de rehabilitació en domicilis que desenvolupa l’Associació De La Rioja d’Esclerosi Múltiple amb 30 afectats per aquesta malaltia a La Rioja. La XVI Fiesta de la Solidaridad, celebrada este pasado sábado en Torrecilla en Cameros, logró recaudar unos 24.500 euros que se destinarán al proyecto de rehabilitación en domicilios que desarrolla la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple con 30 afectados por esta enfermedad en La Rioja.

Expert adverteix tendència creixent de l’esclerósi múltiple en dones llatines

  Primers símptomes de la malaltia poden debutar entre els 28 i 33 anys.Primeros síntomas de la enfermedad pueden debutar entre los 28 y 33 años.