Vitòria recorre a l’esport per lluitar contra l’esclerosi múltiple

  L’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Araba, AEMAR i el Gimnàs Go han organitzat aquest diumenge a Vitòria un marató solidària d’spinning . Amb aquesta celebració de caràcter solidari, els organitzadors pretenen conscienciar la ciutadania de la transcendència de detectar a temps l’esclerosi múltiple i, al seu torn, captar recursos per al funcionament d’aquesta associació.  La Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba, AEMAR y el Gimnasio Go han organizado este domingo en Vitoria un maratón solidario de spinning. Con esta celebración de carácter solidario, los organizadores pretenden concienciar a la ciudadanía de la trascendencia de detectar a tiempo la esclerosis múltiple y, a su vez, captar recursos para el funcionamiento de esta asociación.

Prioritat d’investigació per l’EM progressiva

Associacions d’EM de tot el món s’han unit per establir les prioritats per a la investigació en les formes progressives d’esclerosi múltiple. Asociaciones de EM de todo el mundo se han unido para establecer las prioridades para la investigación en las formas progresivas de esclerosis múltiple. 

Promouen inclusió d’esclerosi múltiple com a malaltia catastròfica

CANCÚN, Q.Roo. – Especialistes van posar a discussió en el ple de la Cambra de Diputats, que l’esclerosi múltiple és considerada com una malaltia catastròfica.CANCÚN, Q.Roo.- Especialistas pusieron a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, que la esclerosis múltiple sea considerada como una enfermedad catastrófica.

Estudiaran a Mèxic tractament contra esclerosi múltiple

  L’Institut Nacional de Neurologia i Neurociències desenvoluparà un protocol científic en 34 pacients, per intentar regenerar el sistema nerviós lesionat.El Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias desarrollará un protocolo científico en 34 pacientes, para tratar de regenerar el sistema nervioso lesionado.

Pedro Carrascal (director de Felem) s’incorpora al Comitè Executiu de la Plataforma Europea d’Esclerosi Múltiple (EMSP)

  És el director executiu d’Esclerosi Múltiple Espanya i membre de la Junta Directiva de la Federació Internacional d’Esclerosi Múltiple. La seva mare va rebre el diagnòstic d’Esclerosi Múltiple quan ell tenia 8 anys.  Es el Director Ejecutivo de Esclerosis Múltiple España y miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Su madre recibió el diagnóstico de Esclerosis Múltiple cuando él tenía 8 años.

En l’EM tractats amb interferón beta, l’activitat de la malaltia primerenca prediu un pitjor pronòstic

Després de 15 anys de seguiment, els pacients amb recaiguda-remissió d’esclerosi múltiple (EMRR) que mostren activitat de la malaltia malgrat el tractament amb interferón (IFN) β-1a solen tenir resultats poc favorables a llarg termini, segons un estudi publicat on line el 13 de setembre en la revista Annals of Neurology.   Tras 15 años de seguimiento, los pacientes con recaída-remisión de esclerosis múltiple (EMRR) que muestran actividad de la enfermedad a pesar del tratamiento con interferón (IFN) β-1a suelen tener resultados poco favorables a largo plazo, según un estudio publicado on line el 13 de septiembre en la revista Annals of Neurology.

Neuròlegs experts realitzaran a Múrcia proves diagnòstiques per mesurar la salut cervell-vascular

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS) Neuròlegs experts realitzaran dimarts que ve, 2 d’octubre, a Múrciaproves diagnòstiques per mesurar la salut cervell-vascular i realitzar test d’agilitat mental tant a adults com a nens amb motiu de la Setmana del Cervell. MURCIA, 28 (EUROPA PRESS) Neurólogos expertos realizarán el próximo martes, 2 de octubre, en Murcia pruebas diagnósticas para medir la salud cerebro-vascular y realizar test de agilidad mental tanto a adultos como a niños con motivo de la Semana del Cerebro.

Analitzaran aspectes mèdics i legals de l’esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica crònica de causa encara no determinada, que afecta al sistema nerviós central. És una de les afeccions més discapacitantes i degenerativas en l’adult jove (entre els 20 i 40 anys) i això implica un seriós impacte en l’àmbit familiar, social i econòmic-laboral. No obstant això, no modifica essencialment l’expectativa de vida de les persones que la pateixen. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica crónica de causa aún no determinada, que afecta al sistema nervioso central. Es una de las afecciones más discapacitantes y degenerativas en el adulto joven (entre los 20 y 40 años) y esto implica un serio impacto en el ámbito familiar, social y económico-laboral. Sin embargo, no modifica esencialmente la expectativa de vida de las personas que la padecen.

Investigadors confirmen la validesa de la tomografia del nervi òptic en determinades malalties oftalmológicas

Investigacions desenvolupades en el servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Miguel Servet (HUMS) de Saragossa han permès confirmar la valideu de la tomografia de coherència òptica (OCT) en determinadesmalalties oftalmológicas, així com l’aplicació d’aquesta tecnologia com a eina de recolzo en el diagnòstic, pronòstic i control de tractaments de patologies d’altres especialitats, com a Neurologia i Psiquiatria. Investigaciones desarrolladas en el servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza han permitido confirmar la validad de la tomografía de coherencia óptica (OCT) en determinadas enfermedades oftalmológicas, así como la aplicación de esta tecnología como herramienta de apoyo en el diagnóstico, pronóstico y control de tratamientos de patologías de otras especialidades, como Neurología y Psiquiatría.

Experts i pacients demanen que les retallades no frenin els avanços en esclerosi múltiple

El tractament dels símptomes produïts per la malaltia és clau per assegurar la qualitat de vida als pacients Tant metges com a associacions de pacients sol·liciten que no es retrocedeixi en la investigació d’aquesta patologia El tratamiento de los síntomas producidos por la enfermedad es clave para asegurar la calidad de vida a los pacientes Tanto médicos como asociaciones de pacientes solicitan que no se retroceda en la investigación de esta patología.