COCEMFE demana que es mantinguin els serveis sanitaris per a les persones amb discapacitat i malalts crònics

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) demana al Govern que en la revisió dels serveis bàsics del Sistema Nacional de Salut que està realitzant mantingui les prestacions proporcionades fins al moment a les persones amb discapacitat i amb malalties cròniques.La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pide al Gobierno que en la revisión de los servicios básicos del Sistema Nacional de Salud que está realizando mantenga las prestaciones proporcionadas hasta el momento a las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas.

Novartis llança una web per millorar l’autonomia diària en la llar dels pacients amb esclerosi múltiple

MADRID, 17 Set. (EUROPA PRESS) – Novartis llança la web ‘emyaccion.com’per millorar l’autonomia diària dels pacients amb esclerosi múltiple en la seva llar. Aquesta iniciativa, denomina ‘Casa Virtual’, ofereix consells i recomanacions «per a cada estada i adaptats a la rutina i al grau de discapacitat del pacient», expliquen des de la companyia. MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) –    Novartis lanza la web ‘emyaccion.com para mejorar la autonomía diaria de los pacientes con esclerosis múltiple en su hogar. Esta iniciativa, denomina ‘Casa Virtual’, ofrece consejos y recomendaciones «para cada estancia y adaptados a la rutina y al grado de discapacidad del paciente», explican desde la compañía.

Madrid. L’Hospital Clínic explica ja amb cinc Centres de Referència Nacional per tractar malalties d’alta complexitat

L’Hospital Clínic Sant Carlos explica ja amb cinc Centres de Referència Nacional, tres dels quals van ser reconeguts el passat mes de març i els altres dos el són des de 2008, segons van explicar a Servimedia fonts de l’Administració regional. El Hospital Clínico San Carlos cuenta ya con cinco Centros de Referencia Nacional, tres de los cuales fueron reconocidos el pasado mes de marzo y los otros dos lo son desde 2008, según explicaron a Servimedia fuentes de la Administración regional.

Rehabiliten en Sancti Spíritus pacients amb esclerosi múltiple

Des que en el 2003 s’iniciés a l’Hospital Provincial de Rehabilitació Doctor Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, el Programa Nacional de Neuro-rehabilitació Integral a pacients amb esclerosis múltiples varis dels malalts tractats allí han aconseguit detenir, en alguna mesura, el desenvolupament vertiginós del seu patiment.   Desde que en el 2003 se iniciara en el Hospital Provincial de Rehabilitación Doctor Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, el Programa Nacional de Neuro-rehabilitación Integral a pacientes con esclerosis múltiples varios de los enfermos tratados allí han logrado detener, en alguna medida, el desarrollo vertiginoso de su padecimiento.

Jornada científica internacional a Barcelona per parlar del futur de l’esclerosi múltiple

L’objectiu de la reunió, que va tenir lloc en el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) ahir divendres 14 de setembre, va ser compartir coneixements i determinar les bases per al futur de la investigació i l’assistència en esclerosi múltiple. La genètica, la immunologia, el diagnòstic i les teràpies van ser alguns dels aspectes tractats en les ponències que van reunir a 40 experts en esclerosi múltiple.El objetivo de la reunión, que tuvo lugar en el Centro de Esclerosis Múltiple de  Cataluña (Cemcat) ayer viernes 14 de septiembre, fue compartir conocimientos y  determinar las bases para el futuro de la investigación y la asistencia en esclerosis  múltiple. La genética, la inmunología, el diagnóstico y las terapias fueron algunos  de los aspectos tratados en las ponencias que reunieron a 40 expertos en  esclerosis múltiple.

La FDA aprova l’ús de teriflumida per tractar l’esclerosi múltiple

París. Genzyme, filial de Sanofi, va anunciar la setmana passada l’aprovació de teriflumida com a tractament de l’esclerosi múltiple recidivante per part de l’Agència Americana de Medicaments (FDA). La màxima autoritat nord-americana ha basat la seva decisió en els resultats dels assajos clínics realitzats amb aquesta molècula, que han deixat patenti la seva eficàcia a l’hora de pal·liar determinats efectes produïts per aquesta malaltia, tals com les recidivas, així com en la reducció de la seva activitat discapacitante. Així mateix, els pacients que van ser sotmesos al tractament amb teriflumida van sofrir menys lesions cerebrals. París. Genzyme, filial de Sanofi, anunció la semana pasada la aprobación de teriflumida como tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante por parte de la Agencia Americana de Medicamentos (FDA). La máxima autoridad estadounidense ha basado su decisión en los resultados de los ensayos clínicos realizados con esta molécula, que han dejado patente su eficacia a la hora de paliar determinados efectos producidos por esta enfermedad, tales como las recidivas, así como en la reducción de su actividad discapacitante. Asimismo, los pacientes que fueron sometidos al tratamiento con teriflumida sufrieron menos lesiones cerebrales.

Estudi clínic en fase final de Tcelna es va iniciar en EMSP

Opexa Therapeutics, Inc., una companyia que desenvolupa Tcelna ™, una nova teràpia de cèl·lules T per a l’esclerosi múltiple (EM), ha anunciat avui l’inici d’un assaig clínic de Fase IIb de Tcelna en pacients amb esclerosi múltiple secundària progressiva (EMSP). Opexa Therapeutics, Inc., una compañía que desarrolla Tcelna ™, una novedosa terapia de células T para la esclerosis múltiple (EM), ha anunciado hoy el inicio de un ensayo clínico de Fase IIb de Tcelna en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP).

Discapacitat. la fundació del lesionat medul•lar acull la presentació del «ekso tm»

És un sistema d’exosquelet que permet la marxa assistida en persones amb limitacions per a la mateixa MADRID, 13 (SERVIMEDIA)   Es un sistema de exoesqueleto que permite la marcha asistida en personas con limitaciones para la misma. MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

SENSE PLAURE NI ORGASME

Tota dona amb esclerosi múltiple ha de saber com enfrontar-se a la disminució de les sensacions genitals, a la pèrdua d’orgasme o a ambdues Toda mujer con esclerosis múltiple debe saber cómo enfrentarse a la disminución de las sensaciones genitales, a la pérdida de orgasmo o a ambas.

Píndola de Sanofi per a esclerosi múltiple aconsegueix aprovació d’EUA

PARIS (Reuters) – Sanofi SA va aconseguir l’aprovació a Estats Units de la seva píndola Aubagio per a l’esclerosi múltiple, un de dos tractaments per a la malaltia crònica que podrien encarrilar les vendes del laboratori francès després de diversos medicaments supervendes que van perdre la protecció de patents. PARIS (Reuters) – Sanofi SA logró la aprobación en Estados Unidos de su píldora Aubagio para la esclerosis múltiple, uno de dos tratamientos para la enfermedad crónica que podrían encarrilar las ventas del laboratorio francés tras varios medicamentos superventas que perdieron la protección de patentes.