El Govern d’Aragó reparteix 574.000 euros entre 18 entitats d’assistència social

La Junta Distribuïdora d’Herències de la Comunitat Autònoma d’Aragó ha acordat la distribució de 574.000 euros corresponents a la suma dels patrimonis hereditaris de 12 persones que han mort en diferents localitats aragoneses sense fer testament -successions abintestato-, tal com indicava l’anunci publicat en el Butlletí Oficial d’Aragó el passat 10 de juliol de 2012. D’elles, 8 eren de la província de Saragossa, 2 de la de Terol i 2 de la d’Osca. La Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón ha acordado la distribución de 574.000 euros correspondientes a la suma de los patrimonios hereditarios de 12 personas que han fallecido en diferentes localidades aragonesas sin hacer testamento -sucesiones abintestato-, tal y como indicaba el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 10 de julio de 2012. De ellas, 8 eran de la provincia de Zaragoza, 2 de la de Teruel y 2 de la de Huesca.

La lactància materna s’associa amb un menor risc d’esclerosi múltiple

Resum: Aquest interessant estudi epidemiológico d’un grup d’investigació a Berlín, Alemanya ha trobat una associació entre la lactància materna en la infància en el risc de desenvolupar EM. Les dades suggereixen que la lactància materna té un efecte protector contra el desenvolupament de l’EM, però que l’efecte protector només sorgeix després de quatre mesos de lactància. Aquests resultats són similars als estudis d’altres malalties autoinmunes i li dóna una major comprensió dels possibles beneficis dels bebès que alleten.   Resumen: Este interesante estudio epidemiológico de un grupo de investigación en Berlín, Alemania ha encontrado una asociación entre la lactancia materna en la infancia en el riesgo de desarrollar EM. Los datos sugieren que la lactancia materna tiene un efecto protector contra el desarrollo de la EM, pero que el efecto protector sólo surge después de cuatro meses de lactancia. Estos resultados son similares a los estudios de otras enfermedades autoinmunes y le da una mayor comprensión de los posibles beneficios de los bebés que amamantan.

Ginkgo biloba no millora la funció cognitiva en l’EM

Resum: Els autors han avaluat els efectes del ginkgo biloba sobre la funció cognitiva en persones amb EM amb deterioració cognitiva. Un règim de tractament de ginkgo 120 mg dues vegades al dia no va millorar el rendiment cognitiu en persones amb EM.   Resumen: Los autores han evaluado los efectos del ginkgo biloba sobre la función cognitiva en personas con EM con deterioro cognitivo. Un régimen de tratamiento de ginkgo 120 mg dos veces al día no mejoró el rendimiento cognitivo en personas con EM.

Ajuda del Govern a set associacions de La Rioja

 AECC, ALCER, ARDEM, Comisión Ciudadana Antisida, Cruz Roja, Arsido i DAR reben 200.000 euros.AECC, ALCER, ARDEM, Comisión Ciudadana Antisida, Cruz Roja, Arsido y DAR reciben 200.000 euros

Investigadors descobreixen la clau de la teràpia de cèl•lules mare per a pacients amb esclerosi múltiple

Una de les vies de tractament més prometedors i emocionants per a l’esclerosi múltiple és l’ús de cèl·lules mare del pacient pròpies per tractar de detenir – o fins i tot reparar – alguns dels danys de la malaltia del teixit cerebral.   Una de las vías de tratamiento más prometedores y emocionantes para la esclerosis múltiple es el uso de células madre del paciente propias para tratar de detener – o incluso reparar – algunos de los daños de la enfermedad del tejido cerebral.

Màxima d’Holanda neda dos quilòmetres per una bona causa

La princesa creua nadant el canal d’Amsterdam per recaptar fons per a una associació de malalts d’esclerosi múltiple La princesa cruza a nado el canal de Amsterdam para recaudar fondos para una asociación de enfermos de esclerosis múltiple.

L’exposició a sons alts pot destruir el recobriment de la mielina

Un estudi de la Universitat de Leicester, a Regne Unit, ha permès constatar per primera vegada el dany del nervi auditiu que provoca escoltar sorolls persistents o música a un volum elevat, segons els resultats publicats en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Un estudio de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, ha permitido constatar por primera vez el daño del nervio auditivo que provoca escuchar ruidos persistentes o música a un volumen elevado, según los resultados publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Científics de tot el mòn redefineixen el genoma humà.

  Un estudi desvetlla els elements actius del genoma. | Instituts Nacionals de SalutUn estudi internacional desvetlla que el 80% del genoma té elements actius  Abans es pensava que només els gens, el 2% de l’ADN, desenvolupaven una funció  Les troballes obren la via a noves hipòtesis per estudiar la biologia humana  L’objectiu final és tractar les malalties que s’originen per canvis d’ADN Un estudio desvela los elementos activos del genoma. | Institutos Nacionales de Salud Un estudio internacional desvela que el 80% del genoma tiene elementos activos Antes se pensaba que sólo los genes, el 2% del ADN, desarrollaban una función Los hallazgos abren la vía a nuevas hipótesis para estudiar la biología humana El objetivo final es tratar las enfermedades que se originan por cambios de ADN.

Descobreixen que el “ADN escombraries” en realitat és crucial per al nostre funcionament

Fa gairebé 10 anys, el projecte del Genoma Humà va lliurar les primeres claus del que conforma el nostre nucli com a espècie. No obstant això, no es va poder determinar per a què servia una part important del que es va descobrir que existia – sota la suposició que tot el que ens conforma té algun propòsit.   Hace casi 10 años, el proyecto del Genoma Humano entregó las primeras claves de lo que conforma nuestro núcleo como especie. Sin embargo, no se pudo determinar para qué servía una parte importante de lo que se descubrió que existía  – bajo la suposición de que todo lo que nos conforma tiene algún propósito.

Paper de les cèl•lules B en la progressió de l’esclerosi múltiple

En persones amb esclerosi múltiple (EM), una o més substàncies produïdes per un tipus de cèl·lula immunològica, les cèl·lules B, podrien exercir un paper en la progressió de la malaltia.   En personas con esclerosis múltiple (EM), una o más sustancias producidas por un tipo de célula inmunológica, las células B, podrían desempeñar un papel en la progresión de la enfermedad.