No existeix relació entre CCSVI i Esclerosi Múltiple

  Ho confirma l’estudi Cosmo, promogut i finançat per l’Associació Italiana d’Esclerosi Múltiple (AISM).  Lo confirma el estudio CoSMo, promovido y financiado por la Asociación Italiana de Esclerosis Múltiple (AISM).

Nou lloc web ajuda a trobar la millor atenció disponible

  Una nova pàgina web està sent llançada avui per ajudar a les persones a trobar l’atenció i el suport adequats per a les seves necessitats i estil de vida.  Una nueva página web está siendo lanzada hoy para ayudar a las personas a encontrar la atención y el apoyo adecuados para sus necesidades y estilo de vida.

L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló organitza la primera desfilada benèfica

  El proper dijous 25 d’Octubre a les 19:30 h La Casa dels Cargols acollirà la primera desfilada a benefici de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló. L’Associació va ser creada l’any 2000 i aplega familiars, amics i persones afectades per la malaltia.El próximo jueves 25 de Octubre a las 19:30h La Casa de los Caracoles acogerá el primer desfile a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. La Asociación fue creada en el año 2000 y congrega a familiares, amigos y personas afectadas por la enfermedad.

Teràpies en aigua o cavall per l’esclerosi a Segòvia

L’associació segoviana d’esclerosi múltiple de segòvia (asgem) programa activitats centrades en la rehabilitació física dels malalts.La asociación segoviana de esclerosis múltiple de segovia (asgem) programa actividades centradas en la rehabilitación física de los enfermos.

Esclerosi Múltiple rep 1.462 euros d’un torneig de petanca

  El col · lectiu comarcal celebra el seu sopar benèfic per recaptar fons.  El colectivo comarcal celebra su cena benéfica para recaudar fondos.

Teriflunomida redueix un 36,6% la taxa de brots

Ja autoritzat com 1 ª línia en esclerosi múltiple per la FDA, esperen que s’aprove indicació d’aquest fàrmac oral a Espanya.  Per la seva banda, l’anticòs monoclonal Alemtuzumab promet remissió de malaltia després d’una curta pauta d’administració per infusió.Ya autorizado como 1ª línea en esclerosis múltiple por la FDA, esperan que se apruebe la misma indicación de este fármaco oral en España.  Por su parte, el anticuerpo monoclonal alemtuzumab promete remisión de enfermedad tras una corta pauta de administración por infusión.

Biogen idec presenta noves dades del seu arsenal terapèutic durant el 28 º Congrés de ECTRIMS

Demostrant un cop més el seu compromís amb l’Esclerosi Múltiple.Demostrando una vez más su compromiso con la Esclerosis Múltiple.

Assagen un tractament amb cèl • lules mare per l’esclerosi múltiple

  S’ha demostrat eficaç en els models animals de malaltia, «en què es produeix, induïda de forma artificial, una malaltia semblant a l’esclerosi múltiple».  Se ha demostrado eficaz en los modelos animales de enfermedad, «en los que se produce, inducida de forma artificial, una enfermedad parecida a la esclerosis múltiple»

Linares desenvoluparà un projecte per millorar la «mobilitat i autonomia» de pacients amb esclerosis

LINARES (JAÉN), 18 d’octubre (EUROPA PRESS) –    L’Ajuntament de Linares (Jaén) ha resultat adjudicatari del projecte arquitectònic’ ‘ Corta con las Barreras’, que, impulsat pel laboratori Novartis en col · laboració amb FCC i Santa & Cole, i amb l’aval de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Federació Espanyola d’Esclerosi Múltiple (FELEM) i el Ministeri de Foment, li permetrà posar en marxa una iniciativa per «millorar la mobilitat i autonomia personal» dels pacients amb esclerosi múltiple, i «aconseguir una major interacció social i llibertat en el seu dia a dia » .LINARES (JAÉN), 18 Oct. (EUROPA PRESS) –    El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha resultado adjudicatario del proyecto arquitectónico ‘Corta con las Barreras’, que, impulsado por el laboratorio Novartis en colaboración con FCC y Santa&Cole, y con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Federación Española de Esclerosis Múltiple (Felem) y el Ministerio de Fomento, le permitirá poner en marcha una iniciativa para «mejorar la movilidad y autonomía personal» de los pacientes con esclerosis múltiple, y «lograr una mayor interacción social y libertad en su día a día».

Pacients amb SIDA, càncer i esclerosi múltiple de NJ començaran a usar marihuana medicinal

  NOVA YORK._ Les autoritats de salut de Nova York i Nova Jersey van decidir permetre l’ús de marihuana alternativa o medicinal a pacients de SIDA, càncer, esclerosi múltiple i altres malalties cròniques, especialment aquells que pateixen símptomes com forts dolors, nàusees, febres molt altes i altres típics d’afeccions considerades incurables.  NUEVA YORK._ Las autoridades de salud de Nueva York y New Jersey decidieron permitir el uso de marihuana alternativa o medicinal a pacientes de SIDA, cáncer, esclerosis múltiple y otras enfermedades crónicas, especialmente aquellos que sufren síntomas como fuertes dolores, nauseas, fiebres muy altas y otros típicos de afecciones consideradas incurables.