Una caminada solidària amb els malalts d’esclerosi múltiple a Puertollano

“No es competirà ni correrà sinó que es caminarà perquè els ciutadans puguin mostrar la seva cara solidària d’una manera efectiva”“No se competirá ni correrá sino que se caminará para que los ciudadanos puedan mostrar su cara solidaria de una forma efectiva”

A Nova Jersey començaran aviat a distribuir marihuana amb finalitats mèdiques

  Nova York, 17 oct (EFE). – Nova Jersey està llest per començar a oferir tractament mèdic alternatiu amb la marihuana com a recurs primari per alleujar el dolor, nàusees i altres símptomes en pacients amb sida, càncer i esclerosi múltiple.  Nueva York, 17 oct (EFE).- Nueva Jersey está listo para comenzar a ofrecer tratamiento médico alternativo con la marihuana como recurso primario para aliviar el dolor, náuseas y otros síntomas en pacientes con sida, cáncer y esclerosis múltiple.

El dimetilfumarat redueix el nombre de brots en pacients amb esclerosi múltiple

  El fàrmac oral dimetilfumarat, BG-12, és eficaç i segur per al tractament de l’esclerosi múltiple remitent recurrent (EMRR), la forma més comuna d’esclerosi, segons els resultats de dos estudis en fase III que han estat exposats a la 28 edició del Congrés del Comitè Europeu per al Tractament i la Investigació de l’Esclerosi Múltiple (ECTRIMS, per les seves sigles en anglès), a Lió (França).  El fármaco oral dimetilfumarato, BG-12, es eficaz y seguro para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR), la forma más común de esclerosis, según los resultados de dos estudios en fase III que han sido expuestos en la 28 edición del Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (Ectrims, por sus siglas en inglés), en Lyon (Francia).

Moliner ofereix els recursos sanitaris de l’Hospital Provincial al servei dels pacients d’esclerosi múltiple de la província

  Moliner: «És d’admirar la lluita diària i les ganes d’ajudar als altres d’un col · lectiu que mereix tot el nostre reconeixement.Moliner: «Es de admirar la lucha diaria y las ganas de ayudar a los demás de un colectivo que merece todo nuestro reconocimiento»

Tractament de l’espasticitat en l’esclerosi múltiple: noves perspectives amb l’ús de cannabinoides

L’espasticitat continua sent un símptoma prevalent de l’esclerosi múltiple, i causa una important discapacitat i un gran deteriorament de la qualitat de vida dels pacients. S’han produït importants avenços en el tractament destinat a reduir els brots de l’esclerosi múltiple i modificar l’evolució de la malaltia, però els tractaments tradicionals simptomàtics en general i, en concret, per l’espasticitat tenen importants limitacions i la seva utilització real és inferior a la qual seria d’esperar.  La espasticidad continúa siendo un síntoma prevalente de la esclerosis múltiple, y causa una importante discapacidad y un gran deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Se han producido importantes avances en el tratamiento destinado a reducir los brotes de la esclerosis múltiple y modificar la evolución de la enfermedad, pero los tratamientos tradicionales sintomáticos en general y, en concreto, para la espasticidad tienen importantes limitaciones y su utilización real es inferior a la que sería de esperar.

Més de 20 mil amb esclerosi a Mèxic

Al país hi ha gairebé 20, mil pacients d’esclerosi múltiple, segons el president de l’Acadèmia Mexicana de Neurologia, Carlos Cuevas García. En el país existen casi 20, mil pacientes de esclerosis múltiple, según el presidente de la Academia Mexicana de Neurología , Carlos Cuevas García.

BIOGEN IDEC exposa davant experts en esclerosi múltiple dades d’eficàcia clínica de ‘BG-12’ (dimetilfumarato)

MADRID, 16 d’octubre (EUROPA PRESS) –    BIOGEN IDEC ha presentat davant els experts en esclerosi múltiple les dades d’eficàcia clínica del tractament oral ‘BG-12’ (dimetilfumarat) amb motiu de la celebració del XXVIII Congrés del Comitè Europeu per al Tractament i Investigació en Esclerosi Múltiple (ECTRIMS, per les seves sigles en anglès), que s’ha celebrat a Lió (França).MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) –    BIOGEN IDEC ha presentado ante los expertos en esclerosis múltiple los datos de eficacia clínica del tratamiento oral ‘BG-12’ (dimetilfumarato) con motivo de la celebración del XXVIII Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS, por sus siglas en inglés), que se ha celebrado en Lyon (Francia).

Testosterona i exercici, claus en dany nerviós

  El grup de Dale Sengelaub, del Departament de Ciències Neurològiques de la Univesitat d’Indiana, ha vist que els efectes beneficiosos de l’exercici diari en la regeneració dels nervis també necessita la implicació de la testosterona, tant en homes com en dones.   El grupo de Dale Sengelaub, del Departamento de Ciencias Neurológicas de la Univesidad de Indiana, ha visto que los efectos beneficiosos del ejercicio diario en la regeneración de los nervios también necesita la implicación de la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. 

Major estudi sobre la relació entre CCSVI i esclerosi múltiple

  Els resultats del major estudi cec sobre CCSVI fins ara han estat anunciats. L’estudi va examinar la prevalença de CCSVI en persones amb EM. 1165 amb EM, 376 persones sense EM i 226 persones amb altres malalties neurològiques.  Los resultados del mayor estudio ciego sobre CCSVI hasta la fecha han sido anunciados. El estudio examinó la prevalencia de CCSVI en personas con EM. 1165 con EM, 376 personas sin EM y 226 personas con otras enfermedades neurológicas.

L’exposició al sol, relacionada amb l’edat en el risc de EM

  La relació de risc d’esclerosi múltiple als patrons d’exposició al sol és més complicada que la investigació anterior ha indicat, un estudi realitzat a Noruega ia Itàlia va trobar.  La relación de riesgo de esclerosis múltiple a los patrones de exposición al sol es más complicada que la investigación anterior ha indicado, un estudio realizado en Noruega y en Italia.