Com utilitzar l’exercici per tractar l’esclerosi múltiple

Els beneficis de l’exercici en persones amb esclerosi múltiple estan ben documentats. L’exercici pot millorar la força muscular, la respiració, l’equilibri, la densitat òssia i l’aptitud general. L’exercici també pot millorar la funció vesical i intestinal, problemes comuns en l’esclerosi múltiple. Un pla d’exercicis ben dissenyat pot en última instància millorar la perspectiva global i la qualitat de vida.Los beneficios del ejercicio en personas con esclerosis múltiple están bien documentados. El ejercicio puede mejorar la fuerza muscular, la respiración, el equilibrio, la densidad ósea y la aptitud general. El ejercicio también puede mejorar la función vesical e intestinal, problemas comunes en la esclerosis múltiple. Un plan de ejercicios bien diseñado puede en última instancia mejorar la perspectiva global y la calidad de vida.

Conversa neuròleg-pacient d’EM

  Com se sent el metge quan comunica un diagnòstic d’EM? Què respon quan li pregunten «què em passarà»? El Dr Alfredo Antigüedad conversa amb M. Paz Giambastiani, una de les seves pacients.  ¿Cómo se siente el médico cuando comunica un diagnóstico de EM? ¿Qué responde cuando le preguntan «qué me va a pasar»?… El Dr. Alfredo Antigüedad conversa con Mª Paz Giambastiani, una de sus pacientes.

ECTRIMS 2012 a Lió, França

  Entre els dies 10 i 13 d’octubre Lió, França és la capital de la informació sobre investigació i tractaments en Esclerosi Múltiple a nivell mundial, ja que es reuneix el ECTRIMS.  Entre los días 10 y 13 de octubre Lyon, Francia es la capital de la información sobre investigación y tratamientos en Esclerosis Múltiple a nivel mundial, ya que se reune el ECTRIMS.

Tractament potencial per l’ EM secundària progressiva

  Els investigadors van anunciar avui ( 10 d’octubre) que han trobat un tractament que podria retardar la progressió de l’EM a les persones en les etapes posteriors de la malaltia.  Los investigadores anunciaron hoy (10 de Octubre) que han encontrado un tratamiento que podría retardar la progresión de la EM en las personas en las etapas posteriores de la enfermedad.

La Junta destina 341.378 euros a potenciar la investigació biomèdica a la USAL i la ULE

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS) El Consell de Govern ha aprovat subvencions per un import total de 341.378 euros per donar suport a les universitats de Lleó i Salamanca en les seves investigacions relacionades amb la esclerosi múltiple , les malalties degeneratives del sistema nerviós i el càncer.VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 341.378 euros para apoyar a las universidades de León y Salamanca en sus investigaciones relacionadas con la esclerosis múltiple, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso y el cáncer.

Noves dades avalen l’eficàcia de ‘Sativex’ (Almirall) per reduir l’espasticitat de l’esclerosi múltiple

MADRID, 11 d’octubre (EUROPA PRESS) –    L’estudi ‘Millores de la Mobilitat amb Espasticitat en Esclerosi Múltiple’ recolza l’ús del fàrmac ‘Sativex’ d’Almirall en la reducció dels símptomes de l’espasticitat entre moderada i greu deguda a l’esclerosi múltiple.MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) –    El estudio ‘Mejoras de la Movilidad con Espasticidad en Esclerosis Múltiple’ respalda el uso del fármaco ‘Sativex’ de Almirall en la reducción de los síntomas de la espasticidad entre moderada y grave debida a la esclerosis múltiple.

Més brots d’esclerosi per culpa de la reproducció assistida?

Els neuròlegs recomanen aquestes tècniques si no s’aconsegueix un embaràs als 6 mesos Un estudi mostra un vincle entre la fecundació in vitro i les exacerbacions Els especialistes diuen que només passa això amb algunes tècniques de reproducció. Los neurólogos recomiendan estas técnicas si no se logra un embarazo a los 6 meses Un estudio muestra un vínculo entre la fecundación in vitro y las exacerbaciones Los especialistas dicen que sólo ocurre esto con algunas técnicas de reproducción.

Comunitat prorroga l’atenció a 158 persones afectades d’esclerosi múltiple del centre ‘Alicia Koplowitz’

MADRID, 11 d’octubre (EUROPA PRESS) –    El Consell de Govern ha acordat avui prorrogar l’atenció a 158 persones afectades per esclerosi múltiple i altres malalties desmielinitzants, totes elles amb alt nivell de dependència, al Centre d’Esclerosi Múltiple de la Comunitat de Madrid ‘Alicia Koplowitz’, segons ha informat en roda de premsa el conseller de Presidència i Justícia i portaveu del Govern regional, Salvador Victoria.MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) –    El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves prorrogar la atención a 158 personas afectadas por esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, todas ellas con alto nivel de dependencia, en el Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid ‘Alicia Koplowitz’, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

Trasplantaments de cèl • lules mare poden ser prometedors per l’EM

  Una nova investigació suggereix que els trasplantaments de cèl · lules mare per tractar certs cervell i les malalties del sistema nerviós, com l’esclerosi múltiple pot estar apropant-se a la realitat.  Una nueva investigación sugiere que los trasplantes de células madre para tratar ciertos cerebros y las enfermedades del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple pueden estar acercándose a la realidad.

GMV participa en el projecte SNC_Integra orientat al tractament de malalties del sistema nerviós central.

L’objectiu del projecte consisteix en obtenir medicaments d’alta seguretat i eficàcia per al tractament de les patologies del sistema nerviós central, que millorin la qualitat de vida del pacient i que redueixin significativament la càrrega assistencial. El objetivo del proyecto consiste en obtener medicamentos de alta seguridad y eficacia para el tratamiento de las patologías del Sistema Nervioso Central, que mejoren la calidad de vida del paciente y que reduzcan significativamente la carga asistencial.