Expert adverteix tendència creixent de casos d’Esclerosi Múltiple a dones d’origen llatí

El professor de neurologia i director mèdic de la Baylr College of Medicine, Víctor Rivera, va expressar que els estudis epidemiològics que es realitzen a la regió llatinoamericana, incloent Xile, demostren que la tendència de casos diagnosticats d’Esclerosi Múltiple anirà en augment.El profesor de neurología y director médico de la Baylr College of Medicine, Víctor Rivera, expresó que los estudios epidemiológicos que se realizan en la región latinoamericana, incluyendo Chile, demuestran que la tendencia de casos diagnosticados de Esclerosis Múltiple irá en aumento.

Proteïna podria revertir el dany del nervi en EM

  Una proteïna que ajuda a regenerar la coberta protectora al voltant de les cèl · lules nervioses és un «candidat fort» per al desenvolupament de medicaments per a malalties com l’esclerosi múltiple, segons investigadors.  Una proteína que ayuda a regenerar la cubierta protectora alrededor de las células nerviosas es un «candidato fuerte» para el desarrollo de medicamentos para enfermedades como la esclerosis múltiple, según investigadores.

‘Una de cada mil’

Me’n vaig anar de vacances amb els meus pares a Groenlàndia … «. Era Agost del 2008. Així comença la meva història amb la esclerosi múltiple . Un mes després d’aquest viatge la meva vida va canviar. Em van diagnosticar una malaltia neurològica que no té cura. Vaig haver adaptar-me a ella, però el camí no ha estat fàcil. He passat per moltes situacions i per molts estats d’ànims fins admetre la meva nova vida, fins a saber el que puc i no puc fer. Fins conèixer el que dóna de si el meu cos. Me fui de vacaciones con mis padres a Groenlandia…». Era Agosto del 2008. Así empieza mi historia con la esclerosis múltiple. Un mes después de ese viaje mi vida cambió. Me diagnosticaron una enfermedad neurológica que no tiene cura. Tuve que adaptarme a ella, pero el camino no ha sido fácil. He pasado por muchas situaciones y por muchos estados de ánimos hasta admitir mi nueva vida, hasta saber lo que puedo y no puedo hacer. Hasta conocer lo que da de sí mi cuerpo. 

Les malalties neurològiques afecten a Navarra a prop de 100.000 persones, el 16 per cent de la població

Un autobús informa a Pamplona sobre la importància de la prevenció per evitar aquestes malalties. PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)Un autobús informa en Pamplona sobre la importancia de la prevención para evitar estas enfermedades. PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

Fisioteràpia aquàtica podria beneficiar les persones amb EM

Un projecte d’investigació estudiarà l’eficàcia aquàtic fisioteràpia pot ser per les persones amb esclerosi múltiple.Un proyecto de investigación estudiará la eficacia acuático fisioterapia puede ser para las personas con esclerosis múltiple.

Anunciada possible detenició de la progressió en l’esclerosi múltiple

  Científics de la Universitat de Adelaide han revelat que aquesta investigació d’avantguarda té potencial per ajudar a detenir la progressió de l’esclerosi múltiple.Científicos de la Universidad de Adelaida han revelado que esta investigación de vanguardia tiene potencial para ayudar a prevenir la progresión de la esclerosis múltiple.Los investigadores lograron detuvo la enfermedad autoinmune en ratones.

Els tractaments de fertilitat podrien agreujar els símptomes de l’esclerosi múltiple

 Un estudi publicat a Annals of Neurology per investigadors argentins informa del risc que podria suposar, per a dones que pateixin esclerosi múltiple, sotmetre a tractaments de fertilitat o reproducció assistida. Les hormones reproductives, segons l’informe, influeixen en la resposta que dóna el sistema immune davant malalties de tipus immunològic com l’esclerosi múltiple.  Un estudio publicado en Annals of Neurology por investigadores argentinos informa del riesgo que podría suponer, para mujeres que padezcan esclerosis múltiple, someterse a tratamientos de fertilidad o reproducción asistida. Las hormonas reproductivas, según el informe, influyen en la respuesta que da el sistema inmune ante enfermedades de tipo inmunológico como la esclerosis múltiple.

ADEMNA impulsa un pla de millora de vida dels malalts d’esclerosi múltiple

Amb una subvenció de 19.380 euros, l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra tractarà de millorar la vida dels afectats amb el projecte  ‘En positivo se puede’Con una subvención de 19.380 euros, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra tratará de mejorar la vida de los afectados con el proyecto ‘En positivo se puede’

Altes dosis de vitamina D milloren la immunologia de l’esclerosi múltiple

A més, la investigació demostra que la ingesta de la vitamina molt per sobre de les recomanacions actuals i més enllà del rang fisiològic, no va exposar als pacients a esdeveniments adversos, ja siguin clínics o bioquímics.Además, la investigación demuestra que la ingesta de la vitamina muy por encima de las recomendaciones actuales y más allá del rango fisiológico, no expuso a los pacientes a acontecimientos adversos, ya sean clínicos o bioquímicos.

«Tinc esclerosi, però vaig prometre no deixar de somriure»

  Carolina, una jove pacense amb esclerosi múltiple, va explicar ahir la seva miraculosa recuperació a altres malalts i els va animar a lluitar.  Carolina, una joven pacense con esclerosis múltiple, contó ayer su milagrosa recuperación a otros enfermos y les animó a luchar.