Nova diana en l’esclerosi múltiple i la malaltia d’Alzheimer

Investigadors de la Boston University School of Medicine (BUSM), dirigits per Carmela Abraham, PhD, professora de bioquímica, juntament amb CIDI Chen, PhD, i altres col · laboradors, informen que la proteïna Klotho juga un paper important en la salut de la mielina, el material aïllant el que permet la ràpida comunicació entre les cèl · lules nervioses.Investigadores de la Boston University School of Medicine (BUSM), dirigidos por Carmela Abraham, PhD, profesora de bioquímica, junto con Cidi Chen, PhD, y otros colaboradores, informan que la proteína Klotho juega un papel importante en la salud de la mielina, el material aislante lo que permite la rápida comunicación entre las células nerviosas.

La Caixa va destinar 88.800€ a projectes socials a la Rioja durant 2012

Logronyo, 30 gen (EFE). – L’Obra Social «la Caixa» va destinar 88.800 euros a diversos projectes socials a la Rioja durant 2012, que han beneficiat prop de mig miler de persones, sobretot les més vulnerables o en risc d’exclusió .Logroño, 30 ene (EFE).- La Obra Social «la Caixa» destinó 88.800 euros a varios proyectos sociales en La Rioja durante 2012, que han beneficiado a cerca de medio millar de personas, sobre todo las más vulnerables o en riesgo de exclusión.

Set milions d’espanyols pateixen incontinència urinària

  Molts pacients són reticents a consultar el problema. a més de les molèsties pateixen vergonya.  Muchos pacientes son reacios a consultar el problema. amén de las molestias sufren vergüenza.

Més de 7.000 neurocientífics s’acomiaden de Barcelona

Acaba el congrés de la Federació Europea de Societats de Neurociència.Acaba el congreso de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia.

A Boston provaran dispositiu per control d’esclerosi múltiple creat a la UdeC

El prototip va ser creat per investigadors de la UdeC com a part d’un projecte conjunt amb el Laboratori de Ciències de la Computació i Intel · ligència Artificial (CSAIL) de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).El prototipo fue creado por investigadores de la UdeC como parte de un proyecto conjunto con el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

L’obesitat pot augmentar el risc d’esclerosi múltiple

  Segons un nou estudi publicat a Neurology , l’obesitat pot augmentar el risc de desenvolupament d’esclerosi múltiple en nens i noies adolescents.  Según un nuevo estudio publicado en Neurology, la obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple en niños y chicas adolescentes.

La conservació de cèl•lules mare una mica més prop de totes les butxaques

En l’actualitat més de 70 malalties poden ser tractades amb cèl·lules mare, la majoria d’elles hematológicas. No obstant això, la conservació de les cèl·lules mare de la sang i el teixit del cordó umbilical del bebè és un servei privat i no està a l’abast de totes les butxaques.  En la actualidad más de 70 enfermedades pueden ser tratadas con células madre, la mayoría de ellas hematológicas. Sin embargo, la conservación de las células madre de la sangre y el tejido del cordón umbilical del bebé es un servicio privado y no está al alcance de todos los bolsillos.

Dos mestres van poder morir

Pachuca, Hidalgo. – En un tres i no res van estar dues dones d’avançada edat, ambdues mestres jubilades, de perdre la vida intoxicades amb monòxid de carboni, a causa d’un descuit.Pachuca, Hidalgo.- En un tris estuvieron dos mujeres de avanzada edad, ambas maestras jubiladas, de perder la vida intoxicadas con monóxido de carbono, debido a un descuido.

A Itàlia avui es va inaugurar el primer Club Social de Cànnabis, anomenat «Pian Tiamo»

Amb una conferència de premsa, Andrea Trisciuoglio i Lucia Spiri, dues persones que usen la marihuana per alleujar els símptomes de l’esclerosi múltiple, van presentar la iniciativa.Con una conferencia de prensa, Andrea Trisciuoglio y Lucia Spiri, dos personas que usan la marihuana para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple, presentaron la iniciativa.

Crio-Cord posa en marxa un programa per ajudar a pacients amb malalties tractables amb cèl • lules mare

El banc familiar de conservació de cèl · lules mare del cordó umbilical Crio-Cord ha posat en marxa el programa ‘Donació Familiar Gratuïta’ amb l’objectiu d’ajudar a aquelles famílies amb membres que pateixen malalties que poden ser tractables amb cèl · lules mare del cordó.El banco familiar de conservación de células madre del cordón umbilical Crio-Cord ha puesto en marcha el programa ‘Donación Familiar Gratuita’ con el objetivo de ayudar a aquellas familias con miembros que padecen enfermedades que pueden ser tratables con células madre del cordón.