Proven l’eficàcia de «Glivec» en esclerosi múltiple

Darrera revisió dijous 21 febrer 2013Última revisión jueves 21 de febrero de 2013

Un estudi sobre la distribució de la lesió del cervell en l’esclerosi múltiple

Resum: Aquest grup de recerca provat si la variació genètica és associat amb la topologia de lesió de l’esclerosi múltiple per a un estudi de l’Associació del genoma (GWAS). Els investigadors provat aquesta hipòtesi mitjançant l’anàlisi de la distribució de les lesions de l’esclerosi múltiple i utilitzar aquesta mesura com un tret en un GWAS.Resumen: Este grupo de investigación probó si la variación genética se asocia con esclerosis múltiple topología de lesión por un estudio de Asociación de genoma (GWAS). Los investigadores probaron esta hipótesis analizando la distribución de las lesiones de esclerosis múltiple y utilizaron esa medida como un rasgo en un GWAS.

Un fàrmac dirigit a lluitar contra el càncer podria servir com a tractament en malalts d’esclerosi múltiple

  MADRID, 21 (EUROPA PRESS) Un fàrmac dirigit a lluitar contra el càncer podria servir com a tractament en malalts d’esclerosi múltiple, tal com ha evidenciat una investigació realitzada per l’Institut Karolinska de Suècia i publicada per la revista ‘PLoS ONE’.  MADRID, 21 (EUROPA PRESS) Un fármaco dirigido a luchar contra el cáncer podría servir como tratamiento en enfermos de esclerosis múltiple, tal y como ha evidenciado una investigación realizada por el Instituto Karolinska de Suecia y publicada por la revista ‘PLoS ONE’.

Conclusions de la I Jornada «Esclerosi Múltiple a la Infància»

  Es va celebrar el dia 15 de febrer davant un auditori compost majoritàriament per persones amb EM i familiars. Neuròlegs, immunòlegs o psicòlegs, van fer una completa anàlisi de l’EM en l’edat pediàtrica.Se celebró el día 15 de febrero ante un auditorio compuesto en su mayoría por personas con EM y familiares. Neurólogos, inmunólogos o psicólogos, hicieron un completo análisis de la EM en la edad pediátrica.

L’aventura de Bionure enfront de l’esclerosi múltiple

Albert G. Zamora sap el que és batallar per un projecte molt personal que no vol que s’acabi. Darrere de la seva lluita per trobar un fàrmac contra l’esclerosi múltiple hi ha una història privada i molts viatges per Espanya, Europa i EE_UU, buscant diners amb el qual començar els assajos clínics amb humans. Li fan falta set milions d’euros. Albert G. Zamora sabe lo que es batallar por un proyecto muy personal que no quiere que se acabe. Detrás de su lucha por encontrar un fármaco contra la esclerosis múltiple hay una historia privada y muchos viajes por España, Europa y EE_UU, buscando dinero con el que comenzar los ensayos clínicos con humanos. Le hacen falta siete millones de euros.

‘La Marató de TV3’ estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives

Entre les més conegudes estan l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson, la distròfia muscular i l’esclerosi lateral amiotròfica.Entre las más conocidas están el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson, la distrofia muscular y la esclerosis lateral amiotrófica.

Bàsquet contra l’esclerosi múltiple

  La secció de bàsquet d’Aloña Mendi recaptarà en el partit del dissabte fons per ADEMGI (Associació d’Esclerosi Múltiple de Guipúscoa). Asier de la Iglésia, jugador del Natra Oñati al que li van diagnosticar la malaltia, va anar el promotor de la iniciativa.La sección de baloncesto de Aloña Mendi recaudará en el partido del sábado fondos para ADEMGI (Asociación de Esclerosis Múltiple de Guipúzcoa). Asier de la Iglesia, jugador del Natra Oñati al que le diagnosticaron la enfermedad, fue el promotor de la iniciativa.

L’esclerosi múltiple: Misiones és baixa incidència però alta ignorància de la malaltia

És una malaltia inflamatòria relacionat amb el fracàs del sistema immune de causa desconeguda.Se trata de una enfermedad inflamatoria relacionada a la falla del sistema inmune de causa desconocida.

La medicina personalitzada , un dels reptes en el tractament de l’esclerosi múltiple (MS).

-L’arribada de noves molècules permet individualitzar tractaments.- La llegada de nuevas moléculas permite individualizar los tratamientos 

Cistelles per l’esclerosi múltiple

Secció de Bohol d’Oñati de bàsquet club es recaptar fons de dissabte per l’Associació ademgi  La sección de baloncesto del club aloña de oñati recaudará el sábado fondos para la asociación ademgi