Com es pot ajudar millor a una persona amb Esclerosi Múltiple

  Què ha de fer la família? I en el cas dels amics , quina és la millor actitud? La que més pot ajudar i acompanyar a una persona quan rep el diagnòstic? I al llarg de la malaltia? Qué debe hacer la familia? Y en el caso de los amigos, ¿cuál es la mejor actitud? ¿La que más puede ayudar y acompañar a una persona cuando recibe el diagnóstico? ¿Y a lo largo de la enfermedad?

Pacients i metges s’uneixen a l’informe sobre drogues de marca i genèric

Més de 2.000 pacients, representades per 15 entitats i federacions, associacions i diverses societats mèdiques han creat la IMAGEN, una campanya que s’organitzaran per totes les conferències d’Espanya per informar els seus socis i altres persones preocupades de medicaments genèrics i marca.Más de 2.000 asociaciones de pacientes, representadas por 15 organizaciones y federaciones, y varias sociedades médicas han creado IMAGEN, una campaña con la que organizarán por toda España conferencias para informar a sus asociados y demás población interesada sobre medicamentos genéricos y de marca.

Gairebé 2000 veneçolans pateix d’esclerosi múltiple

Caterina té 25 anys, treballa per a una llei d’èxit d’advocats i completar un postgrau en dret administratiu. De tant en tant, debilitat, formigueig, que pateixen de fatiga, trastorns en la coordinació, trastorns visuals, Tremolor, rigidesa muscular, trastorns de parla, urinàries o hipersensibilitat intestinal trastorns de calor. Tot se li atribueixen per ella al nivell d’estrès que genera el seu treball.Caterina tiene 25 años, trabaja para una exitosa firma de abogados y acaba de culminar un postgrado en derecho administrativo. Ocasionalmente, sufre de fatiga, debilidad, hormigueo, trastornos en la coordinación, alteraciones visuales, temblor, rigidez muscular, trastornos del habla, alteraciones intestinales o urinarias, hipersensibilidad al calor. Todos son atribuidos por ella al nivel de estrés que le genera su trabajo.

Què és l’esclerosi múltiple?

La esclerosi múltiple és una malaltia poc coneguda i poc comú però que és bastant greu. Es tracta d’una malaltia neurodegenerativa que deixa a qui la pateix gradualment invàlid. El seu nom significa » cicatrius múltiples «per les lesions que deixa en les zones del cervell i la medul · la espinalLa esclerosis múltiple es una enfermedad poco conocida y poco común pero que es bastante grave. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que deja al que la padece paulatinamente inválido. Su nombre significa “cicatrices múltiples” por las lesiones que deja en las zonas del cerebro y la médula espinal.