Depressió i esclerosi múltiple

Segurament hauràs escoltat al teu neuròleg o especialista esmentar en algun moment la paraula depressió quan parlava d’esclerosi múltiple.

Skip to content