Andrés Campos: «És capritxosa, per això l’anomenen la malaltia de les mil cares»

Capritxosa, imprevisible, fortuïta. Així és la malaltia de l’esclerosi múltiple, que ha guanyat a pols cridar-se «la malaltia de les mil cares». La seva evolució és inesperada i quan dóna la cara pot quedar-se en un brot aïllat o, per contra, desembocar a la cadira de rodes. La inquietud que provoca la malaltia la coneix bé el propi Andrés Campos, president de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Zamora, per a qui la presidència és molt més que un càrrec, ja que ell pateix la malaltia. Com a soci abans que cap visible del col·lectiu, advoca per l’associacionisme, «al qual molts tenen por perquè no volen veure reflectits en la gent que està en un grant avançat de degeneració». No obstant això, «mai saps, aquesta malaltia és capritxosa i els brots són impredictibles».Caprichosa, imprevisible, fortuita. Así es la enfermedad de la esclerosis múltiple, que ha ganado a pulso llamarse «la enfermedad de las mil caras». Su evolución es inesperada y cuando da la cara puede quedarse en un brote aislado o, por el contrario, desembocar en la silla de ruedas. La inquietud que provoca la enfermedad la conoce bien el propio Andrés Campos, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Zamora, para quien la presidencia es mucho más que un cargo, ya que él padece la enfermedad. Como socio antes que cabeza visible del colectivo, aboga por el asociacionismo, «al que muchos temen porque no quieren verse reflejados en la gente que está en un grando avanzado de degeneración». Sin embargo, «nunca sabes, esta enfermedad es caprichosa y los brotes son impredecibles».».

El gruix de la retina pronostica l’evolució de l’esclerosi múltiple

L’atròfia a l’interior de l’ull s’associa al risc de desenvolupar discapacitat La atrofia en el interior del ojo se asocia al riesgo de desarrollar discapacidad

Amb esclerosi, rendir-se no és una opció

Moltes persones amb esclerosi múltiple oculten el seu diagnòstic per por a perdre la feina Muchas personas con esclerosis múltiple ocultan su diagnóstico por temor a perder el trabajo

La Universitat Rei Joan Carles acull el III Congrés d’estudiants de Medicina

Analitzar i desglossar els pilars de les principals especialitats mèdiques és un dels objectius del III Congrés d’estudiants de Medicina que arrenca aquest dijous a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid.Analizar y desglosar los pilares de las principales especialidades médicas es uno de los objetivos del III Congreso de estudiantes de Medicina que arranca este jueves en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

«De vegades, la discapacitat només està en la ment»

Cinc càntabres amb esclerosi múltiple volaran en parapent aquest dissabte per demostrar que la malaltia no pot frenar les ganes de viure Cinco cántabros con esclerosis múltiple volarán en parapente este sábado para demostrar que la enfermedad no puede frenar las ganas de vivir

Que l’esclerosi múltiple no et freni

Kiko Munar va començar a patir els símptomes als 17 anys Els avenços aconseguits en el tractament d’esclerosi múltiple Kiko Munar empezó a sufrir los síntomas a los 17 años Los avances alcanzados en el tratamiento de esclerosis múltiple

«L’esclerosi múltiple et canvia les cartes a meitat de la partida, però la vida no s’acaba»

José María Ramos considera que el suport de la família i dels amics és fonamental per conviure amb aquesta malaltia José María Ramos considera que el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental para convivir con esta enfermedad

Novartis participa en diferents campanyes informatives amb motiu del Dia Mundial de l’esclerosi múltiple

La farmacèutica suïssa Novartis col·labora en diverses activitats de conscienciació sobre esclerosi múltiple promogudes per associacions i organitzacions de pacients a Espanya amb motiu del Dia Mundial d’aquesta patologia, trastorn crònic del sistema nerviós central que afecta el funcionament normal del cervell, el nervi òptic i la medul·la espinal.La farmacéutica suiza Novartis colabora en diversas actividades de concienciación sobre esclerosis múltiple promovidas por asociaciones y organizaciones de pacientes en España con motivo del Día Mundial de esta patología, trastorno crónico del sistema nervioso central que afecta al funcionamiento normal del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal.

Pacients amb EM avisen que la incomprensió social és un dels símptomes i problemes «més greus» que pateixen

Pacients amb esclerosi múltiple (EM) han avisat aquest dimarts, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la malaltia, que la incomprensió social, provocada pel desconeixement que hi ha sobre la patologia, és un dels problemes i símptomes «més greus «als quals s’han d’enfrontar en la seva vida diària.Pacientes con esclerosis múltiple (EM) han avisado este martes, con motivo de la celebración del Día Mundial de la enfermedad, de que la incomprensión social, provocada por el desconocimiento que existe sobre la patología, es uno de los problemas y síntomas «más graves» a los que se tienen que enfrentar en su vida diaria.

Més de la meitat dels pacients amb esclerosi múltiple pateix depressió en algun moment de la seva malaltia

L’esclerosi múltiple comporta una forta càrrega emocional, a més de física, que suposa un impacte en la qualitat de vida dels afectats, com demostra que més de la meitat pateix algun episodi de depressió en algun moment de la malaltia, que a Espanya afecta uns 46.000 pacients.La esclerosis múltiple conlleva una fuerte carga emocional, además de física, que supone un impacto en la calidad de vida de los afectados, como demuestra que más de la mitad sufre algún episodio de depresión en algún momento de la enfermedad, que en España afecta a unos 46.000 pacientes.