El gruix de la retina prediu l’evolució de l’esclerosi múltiple

Un estudi ha demostrat que la tomografia de coherència òptica, una tècnica d’anàlisi amb una resolució molt alta i que permet determinar la integritat de la retina, és útil per seguir l’evolució de l’esclerosi múltiple (EM).Un estudio ha demostrado que la tomografía de coherencia óptica, una técnica de análisis con una resolución muy alta y […]

L’esperança de l’Esclerosi Múltiple

ISABEL PRIETO MORATIEL PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE DE LLEÓISABEL PRIETO MORATIEL PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE LEÓN

Assaigs clínics: Com avançar?

L’Aliança Internacional d’EM Progressiva parla de la situació actual dels assajos clínics sobre teràpies per a les formes progressives d’esclerosi múltiple.La Alianza Internacional de EM Progresiva habla de la situación actual de los ensayos clínicos sobre terapias para las formas progresivas de Esclerosis Múltiple.

Desequilibris en la microbiota intestinal s’associen a l’esclerosi múltiple

Una de les funcions clau d’aquesta comunitat de bacteris és entrenar al sistema de defensa de l’organisme |Alteracions en la seva composició estan relacionades amb malalties autoimmunes Una de las funciones clave de esta comunidad de bacterias es entrenar al sistema de defensa del organismo | Alteraciones en su composición están relacionadas con enfermedades autoinmunes

Colòmbia concedeix la primera llicència de marihuana medicinal

L’empresa canadenca PharmaCielo, amb seu a Antioquia, podrà fabricar productes derivats del cànnabis per a l’exportació o el comerç nacional La empresa canadiense PharmaCielo, con sede en Antioquia, podrá fabricar productos derivados del cannabis para la exportación o el comercio nacional

Dissenyada una nova tècnica per a un millor tractament de les lesions cerebrals

El pèptid CAQK és capaç de transportar fàrmacs i nanopartícules fins a les àrees cerebrals danyades, evitant així que hagin de ser injectats en el cervel El péptido CAQK es capaz de transportar fármacos y nanopartículas hasta las áreas cerebrales dañadas, evitando así que tengan que ser inyectados en el cerebro

Els joves amb obesitat tenen un risc fins a un 40% més gran d’esclerosi múltiple

La relació entre obesitat juvenil i esclerosi múltiple ha de suposar una motivació addicional per promoure l’exercici i la bona alimentació en l’etapa escolarLa relación entre obesidad juvenil y esclerosis múltiple debe suponer una motivación adicional para promover el ejercicio y la buena alimentación en la etapa escolar

Las bacterias intestinales difieren en personas con EM y puede responder a las terapias que modifican la enfermedad, dicen investigadores cofinanciados por la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple

Els investigadors de Harvard van trobar diferències significatives entre els bacteris intestinals de les persones amb EM i sense EM, i també entre tractades i no tractades les persones amb EM. Los investigadores de Harvard encontraron diferencias significativas entre las bacterias intestinales de las personas con EM y sin EM, y también entre tratadas y […]

Exploren el potencial dels ‘smartphones’ i els ‘wearables’ per millorar l’abordatge d’alguns trastorns mentals

Una iniciativa europea de recerca col·laborativa analitzarà el potencial dels telèfons intel·ligents o ‘smartphones’ i els anomenats ‘wearables’, dispositius tecnològics que es poden portar llocs, per prevenir, monitoritzar i tractar alguns trastorns mentals com la depressió o altres malalties com l’epilèpsia o l’esclerosi múltiple. Una iniciativa europea de investigación colaborativa analizará el potencial de los […]

Skip to content