Experts aborden el tractament integral de l’esclerosi múltiple

La Universitat Menéndez Pelayo (UIMP) reuneix a Santander a experts en esclerosi múltiple en la trobada ‘Nous avenços i desafiaments en esclerosi múltiple’.La Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) reúne en Santander a expertos en esclerosis múltiple en el encuentro ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple’.

La menéndez pelayo reuneix experts en esclerosi múltiple a la recerca d’un tractament integral de la malaltia

El rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), César Nombela, va inaugurar aquest dimecres la trobada Nous avenços i desafiaments en esclerosi múltiple, al qual acudiran diversos experts que treballen en la recerca d’un tractament integral de la malaltia.El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), César Nombela, inauguró este miércoles el encuentro ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple’, al que acudirán varios expertos que trabajan en la búsqueda de un tratamiento integral de la enfermedad.

Experts aborden el tractament integral de l’esclerosi múltiple

La Universitat Menéndez Pelayo (UIMP) reuneix a Santander a experts en esclerosi múltiple en la trobada ‘Nous avenços i desafiaments en esclerosi múltiple’.La Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) reúne en Santander a expertos en esclerosis múltiple en el encuentro ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple’.

El Cermi reclama «més atenció i protecció» als refugiats amb discapacitat

I que se’ls garanteixi un tracte igualitariY que se les garantice un trato igualitario

Un 30% dels treballadors amb EM a Espanya deixa la seva ocupació durant el primer any de diagnòstic

Segons dades extretes d’un estudi internacional liderat per la Federació Internacional d’Esclerosi Múltiple. Según datos extraídos de un estudio internacional liderado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple.

Dia Internacional del Ioga: 10 raons per practicar-lo

No podíem deixar passar el Dia Internacional del Ioga, que se celebra avui 21 de juny, sense comptar-alguns dels beneficis que la seva pràctica aporta al benestar del teu cos No podíamos dejar pasar el Día Internacional del Yoga, que se celebra hoy 21 de junio, sin contarte algunos de los beneficios que su práctica aporta al bienestar de tu cuerpo

Karl Deisseroth: «Pot ser que mai aconseguim entendre el cervell»

Karl Deisseroth (Boston, Massachussets, 1971), es va establir el 2004 en un soterrani de la Universitat de Stanford disposat a desentranyar alguns dels misteris del cervell. Va ocupar el recinte en què havia treballat abans un premi Nobel de física, Steven Chu, que amb làser va aconseguir atrapar àtoms. Curiosament, utilitzant llum làser Deisseroth ha fet un pas important per entendre millor l’activitat cerebral i avui el seu nom comença a sonar com a possible candidat al premi Nobel.Karl Deisseroth (Boston, Massachussets, 1971), se estableció en 2004 en un sótano de la Universidad de Stanford dispuesto a desentrañar algunos de los misterios del cerebro. Ocupó el recinto en el que había trabajado antes un premio Nobel de física, Steven Chu, que con láser consiguió atrapar átomos. Curiosamente, utilizando luz láser Deisseroth ha dado un paso importante para entender mejor la actividad cerebral y hoy su nombre empieza a sonar como posible candidato al premio Nobel.

Noves claus per a la reparació i recuperació en EM

Els últims avenços i claus per a la reparació i recuperació en Esclerosi Múltiple, en boca de més de 200 científics experts en Esclerosi Múltiple de l’Aliança d’EM Progressiva Los últimos avances y claves para la reparación y recuperación en Esclerosis Múltiple, en boca de más de 200 científicos expertos en Esclerosis Múltiple de la Alianza de EM Progresiva

El ‘Circ Fantasia’ es mou per l’esclerosi múltiple

L’Escola de Ball Mélanie dedicarà l’import íntegre de l’esdeveniment a la rehabilitació de la seva sòcia més jove La Escuela de Baile Mélanie dedicará el importe íntegro del evento a la rehabilitación de su socia más joven

Esclerosi Múltiple rep 500 euros de la fundació benèfica de les Ames de Casa

L’Associació d’Esclerosi Múltiple ha rebut 500 euros de l’Associació d’Ames de Casa «El Timó» la recaptació obtinguda en la funció benèfica de «El Huerfanato» el passat 3 de juny a l’Auditori Municipal.La Asociación de Esclerosis Múltiple ha recibido 500 euros de la Asociación de Amas de Casa “El Timón” la recaudación obtenida en la función benéfica de “El Huerfanato” el pasado 3 de junio en el Auditorio Municipal.