Infermeres de Neurologia formen a pacients amb esclerosi múltiple per millorar el coneixement de la seva patologia

L’esclerosi múltiple és una malaltia que cursa a brots i és fonamental que els afectats aprenguin a identificar-los ia saber què fer davant d’ells.La esclerosis múltiple es una enfermedad que cursa en brotes y es fundamental que los afectados aprendan a identificarlos y a saber qué hacer ante ellos.

Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple del Trueta estrenen espais a Salt

La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de Girona, que pertany al Servei de Neurologia de l’Hospital Trueta, ha estrenat nous espais assistencials al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.La Unidad de Neuroinmunología y Esclerosis Múltiple de Girona, que pertenece al Servicio de Neurología del Hospital Trueta, ha estrenado nuevos espacios asistenciales en el Parque Hospitalario Martí i Julià de Salt.

Vas en cadira? Millor només som amics.

Quantes vegades al llarg de la meva vida (o des que estic coneixent a l’espècie masculina pel que fa a termes amorosos es refereix) m’hauré trobat amb la ‘famosíssima’ frase de «millor com amics» a l’assabentar-se que tinc una discapacitat física, i faig ús d’una cadira de rodes per desplaçar-me?¿Cuantas veces a lo largo de mi vida (o desde que estoy conociend0 a la especie masculina en lo que a términos amorosos se refiere) me habré encontrado con la ‘famosísima’ frase de “mejor como amigos” al enterarse de que tengo una discapacidad física, y hago uso de una silla de ruedas para desplazarme?

Ramón Arroyo, malalt d’esclerosi múltiple, campió de triatló i d’Ironman

Jo era economista com el meu pare i, a més, venedor, molt bo, en la multinacional per la qual viatjava pel món. Estava molt enamorat de la meva nòvia, avui la meva dona, i ens vam anar junts a bussejar al cap de Gata.Yo era economista como mi padre y, además, vendedor, muy bueno, en la multinacional para la que viajaba por el mundo. Estaba muy enamorado de mi novia, hoy mi mujer, y nos fuimos juntos a bucear al cabo de Gata.

La vitamina D «podria reparar el dany nerviós

Una proteïna activada per la vitamina D podria estar implicada en la reparació de dany a la mielina en les persones amb esclerosi múltiple (EM), segons una nova investigació de la Universitat de Cambridge.Una proteína activada por la vitamina D podría estar implicada en la reparación de daño a la mielina en las personas con esclerosis múltiple (EM), según una nueva investigación de la Universidad de Cambridge.

Colòmbia aprova els productes medicinals derivats de la marihuana

Els qui desconeixen el món de la marihuana no sabran si el seu consum és legal o no en segons quins països. La legislació es mou molt ràpid, i, encara que la possessió de llavors de marihuana sol ser legal, depenent del lloc, la possessió de marihuana en brut pot ser delictiva o perfectament legal.Quienes desconocen el mundo de la marihuana no sabrán si su consumo es legal o no en según qué países. La legislación se mueve muy rápido, y, aunque la posesión de semillas de marihuana suele ser legal, dependiendo del lugar, la posesión de marihuana en bruto puede ser delictiva o perfectamente legal.

Esclerosi Múltiple: la realitat de la malaltia

En l’actualitat afecta més de dos milions i mig de persones a tot el món, de les quals prop de cinquanta mil són espanyoles En la actualidad afecta a más de dos millones y medio de personas en todo el mundo, de las cuales cerca de cincuenta mil son españolas

Els discapacitats amb cadires de motor podran anar en bus amb una targeta especial (Alacant)

L’Ajuntament permetrà accedir als «scooters» de fins a 300 quilos al transport públic El Ayuntamiento permitirá acceder a los «scooters» de hasta 300 kilos al transporte público

Embaràs i Esclerosi Múltiple

Fertilitat, presa de decisions, precaucions, part, lactància, qüestions genètiques … Encara no es coneixen totes les respostes, però una planificació adequada, un bon suport i recomanacions personalitzades en cada cas, resulten de gran ajuda.Fertilidad, toma de decisiones, precauciones, parto, lactancia, cuestiones genéticas… Aún no se conocen todas las respuestas, pero una planificación adecuada, un buen apoyo y recomendaciones personalizadas en cada caso, resultan de gran ayuda.

Legislació per a pacients d’esclerosi múltiple

La mesura va ser aprovada després fer gestions d’una jove i la Fundació d’Esclerosi MúltipleLa medida fue aprobada tras el cabildeo de una joven y la Fundación de Esclerosis Múltiple