Los mayores expertos del mundo en Geoestadística se darán cita en Valencia en el X Congreso Internacional

Predecir si una persona tiene predisposición a la esclerosis múltiple o la investigación en crímenes son algunas de sus aplicaciones.

Novartis anuncia dades esperançadores del seu fàrmac per a l’esclerosi múltiple

L’última etapa de l’assaig clínic de siponimod ha culminat amb resultats positius.La última etapa del ensayo clínico de siponimod ha culminado con resultados positivos.

El risc de l’esperança: turisme de cèl·lules mare per al tractament de malalties neurodegeneratives.

Milers de persones viatgen anualment a diferents llocs del món on es realitzen tractaments amb cèl·lules mare per a malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson. És el que es coneix com a turisme de cèl·lules mare .Miles de personas viajan anualmente a diferentes lugares del mundo donde se realizan tratamientos con células madre para enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer o el párkinson. Es lo que se conoce como turismo de células madre.

Novartis anuncia resultats de fase III positius de l’eficàcia de BAF312 en pacients amb EM secundària

Novartis ha anunciat aquest dijous que la Fase III de l’estudi EXPAND, que avalua l’eficàcia i seguretat de BAF312 (siponimod) per via oral, una vegada al dia, en l’esclerosi múltiple secundàriament progressiva (EMSP), s’ha assolit l’objectiu primari d’una reducció en el risc de progressió de la discapacitat, en comparació amb placebo.Novartis ha anunciado este jueves que la Fase III del estudio EXPAND, que evalúa la eficacia y seguridad de BAF312 (siponimod) por vía oral, una vez al día, en la esclerosis múltiple secundariamente progresiva (EMSP), ha alcanzado el objetivo primario de una reducción en el riesgo de progresión de la discapacidad, en comparación con placebo.

El préstec de bicicletes s’estén per tot el país

Un moviment ciutadà nascut a Còrdova i que s’estén ja per diferents ciutats espanyoles impulsa una nova manera d’entendre la societat que ha crescut al voltant del préstec gratuït de bicicletes per potenciar un model de transport sostenible.Un movimiento ciudadano nacido en Córdoba y que se extiende ya por distintas ciudades españolas impulsa una nueva manera de entender la sociedad que ha crecido en torno al préstamo gratuito de bicicletas para potenciar un modelo de transporte sostenible.

Un mal que ataca el sistema nerviós

L’esclerosi múltiple afecta el cervell i lamédula espinal. No té guareix però es pot controlar.La esclerosis múltiple afecta el cerebro y lamédula espinal. No tiene cura pero se puede controlar.

Puerto Rico aprova cultiu i venda de marihuana medicinal

Puerto Rico va anunciar l’aprovació del nou reglament 8766, el qual flexibilitza els requisits inicials per al cultiu, manufactura, dispensaris, transport i laboratoris de la substància per desenvolupar l’ marihuana amb fins medicinals.Puerto Rico anunció la aprobación del nuevo reglamento 8766, el cual flexibiliza los requisitos iniciales para el cultivo, manufactura, dispensarios, transporte y laboratorios de la sustancia para desarrollar la marihuana con fines medicinales.

Utilitza fàrmacs per manipular una proteïna de les cèl·lules podria potenciar la regeneració neuronal després d’una lesió medul·lar

REGENERACIÓ NEURONAL REGENERACIÓN NEURONAL

Segòvia es mulla per l’esclerosi múltiple, encara que només a mitges, al tobogan del carrer Gerardo Diego

El super tobogan instal·lat al barri de Nova Segòvia va fer gaudir d’un parell d’hores diferents a molts segovians, però va rebre a menys participants dels esperats. El super tobogán instalado en el barrio de Nueva Segovia hizo disfrutar de un par de horas diferentes a muchos segovianos, pero recibió a menos participantes de los esperados.

El cordó umbilical es mostra prometedor en la teràpia cel·lular

Un producte de teràpia cel·lular derivada de cèl·lules de sang de cordó umbilical humà pot ser un enfocament prometedor tractament per als pacients amb malalties desmielinitzants, com l’esclerosi múltiple (EM) o leucodistròfia, segons un estudi recent desenvolupat al Centre Mèdic de la Universitat Duke.Un producto de terapia celular derivada de células de sangre de cordón umbilical humano puede ser un enfoque prometedor tratamiento para los pacientes con enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple (EM) o leucodistrofia, según un estudio reciente desarrollado en el Centro Médico de la Universidad Duke.