El Cermi planteja elevar les pensions no contributives per discapacitat

Per assegurar uns «mínims vitals»Para asegurar unos «mínimos vitales»

Especialistes europeus en medicina neurodegenerativa es donen cita a Càceres

La Facultat d’Infermeria i Teràpia Ocupacional acull un curs internacional d’estiu que tractarà sobre malalties com el Parkinson i l’Alzheimer La Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional acoge un curso internacional de verano que tratará sobre enfermedades como el párkinson y el alzhéimer

Un estudi troba que la pressió arterial alta pot estar associada amb la progressió de l’EM

Resum: Investigadors d’Israel van estudiar factors de risc per a la malaltia cardíaca en més de 2.000 persones amb EM, i van trobar que aquells amb hipertensió (pressió arterial alta) estaven en major risc de la seva discapacitat empitjori. No obstant això els que tenen hipertensió realitat van trigar més en arribar certes fites de discapacitat que els que no tenien hipertensió, però que sí experimenten un empitjorament del seu EM.Resumen Investigadores de Israel estudiaron factores de riesgo para la enfermedad cardíaca en más de 2.000 personas con EM, y encontraron que aquellos con hipertensión (presión arterial alta) estaban en mayor riesgo de su discapacidad empeore. Sin embargo los que tienen hipertensión realidad tardaron más en alcanzar ciertos hitos de discapacidad que los que no tenían hipertensión, pero que sí experimentan un empeoramiento de su EM.

La Lisboa-Madrid, amb dos extremenys amb esclerosi múltiple

Miguel Coca espera que hi hagi un èxit, igual que Conchi Bellorín Miguel Coca espera que haya un éxito, al igual que Conchi Bellorín

«Es podrien arribar a generar òrgans a partir de les cèl·lules mare»

El cofundador de Sevibe parla de les cèl·lules mare com a tractament per a 80 malalties hematològiques i del pes que tindran en el futur per curar trastorns com la diabetis o la paràlisi cerebral El cofundador de Sevibe habla de las células madre como tratamiento para 80 enfermedades hematológicas y del peso que tendrán en el futuro para curar trastornos como la diabetes o la parálisis cerebral

Una nedadora amb esclerosi múltiple aconsegueix creuar l’Estret de Gibraltar

Maria Cristina Osorio Malcampo, de 40 anys i que pateix esclerosi múltiple, s’ha convertit en la primera dona amb aquesta malaltia en completar la cruïlla nedant l’Estret de Gibraltar.María Cristina Osorio Malcampo, de 40 años y que sufre esclerosis múltiple, se ha convertido en la primera mujer con esta enfermedad en completar el cruce a nado del Estrecho de Gibraltar.

La esclerosis múltiple representa la segunda causa de pérdida laboral en adultos jóvenes

Télam Agència de Notícies / Per Dr. Jorge Correale (*) Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia desmielizante (produïda per pèrdua de mielina), crònica, que ataca el sistema nerviós. La mielina és la coberta de greixos i proteïnes que recobreix el sistema nerviós permetent una adequada conducció de l’impuls nerviós.Télam Agencia de Noticias / Por Dr. Jorge Correale (*) Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad desmielizante (producida por pérdida de mielina), crónica, que ataca el Sistema Nervioso. La mielina es la cubierta de grasas y proteínas que recubre el sistema nervioso permitiendo una adecuada conducción del impulso nervioso.

Manipulació genètica i congelació dels embrions

Pare Lucas Prados.- En els últims cinquanta anys la ciència mèdica ha experimentat una gran evolució. Els nous tests de laboratori, l’aplicació de la informàtica a la medicina, els moderns mètodes de diagnòstic, la cristal·lització dels últims descobriments farmacològics i altres tants factors, han estat la causa que la medicina es trobi en un dels seus moments més lúcids de la història de l’ésser humà. Malalties que eren mortals fa tan sols cinquanta anys, com la tuberculosi, ara són tractades amb un percentatge d’èxit que frega el cent per cent.Padre Lucas Prados.- En los últimos cincuenta años la ciencia médica ha experimentado una gran evolución. Los nuevos tests de laboratorio, la aplicación de la informática a la medicina, los modernos métodos de diagnóstico, la cristalización de los últimos descubrimientos farmacológicos y otros tantos factores, han sido la causa de que la medicina se encuentre en uno de sus momentos más lúcidos de la historia del ser humano. Enfermedades que eran mortales hace tan solo cincuenta años, como la tuberculosis, ahora son tratadas con un porcentaje de éxito que roza el cien por cien.

L’Hospital de Sant Joan participa en un projecte sobre estructures cerebrals de la població

El projecte ‘Euro-Bioimaging’ ampliarà la informació dels bancs d’imatges mèdiques als hospitals El proyecto ‘Euro-Bioimaging’ ampliará la información de los bancos de imágenes médicas en los hospitales

La hipocondria digital, el nou trastorn dels espanyols

La ‘cibercondria’ és un fenomen causat per l’estrès per creure estar malalt i no haver estat diagnosticatLa ‘cibercondría’ es un fenómeno causado por el estrés por creer estar enfermo y no haber sido diagnosticado