Les malalties ‘top secret’ dels presidents d’EUA

John F. Kennedy, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt van ocultar els mals que patien per tal d’arribar a la Casa Blanca La pneumònia de Hillary Clinton revifa les especulacions sobre el seu estat de salut i es converteix en arma electoral en mans de Donald Trump

Cèl·lules mare, entre l’estafa i la ciència

El descobriment de les cèl·lules mare ha estat un enorme avanç en la ciència mèdica. La possibilitat de la seva utilització com a forma de tractament, ja sigui de malalties neurològiques o d’un altre tipus, ha despertat particular interès no només en el món de la ciència sinó entre els pacients i el públic en general.

Las enfermedades ‘top secret’ de los presidentes de EE UU

John F. Kennedy, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt ocultaron los males que padecían a fin de llegar a la Casa Blanca La neumonía de Hillary Clinton reaviva las especulaciones sobre su estado de salud y se convierte en arma electoral en manos de Donald Trump

Células madre, entre la estafa y la ciencia

El descubrimiento de las células madre ha sido un enorme avance en la ciencia médica. La posibilidad de su utilización como forma de tratamiento, ya sea de enfermedades neurológicas o de otro tipo, ha despertado particular interés no solo en el mundo de la ciencia sino entre los pacientes y el público en general.

El president de la Diputació de Toledo compromet l’ajuda de la institució a l’Associació d’Esclerosi Múltiple

El president de la Diputació de Toledo , Álvaro Gutiérrez , i la presidenta de l’ Associació d’Esclerosi Múltiple de Toledo (ADEM-TO),Begoña Aguilar , han signat un conveni de col·laboració, dotat amb 6.000 euros, per a finançar el servei de transport adaptat que ofereixen a les persones afectades per esclerosi múltiple perquè rebin els tractaments de rehabilitació en els centres de l’associació.

El presidente de la Diputación de Toledo compromete la ayuda de la institución a la Asociación de Esclerosis Múltiple

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEM-TO),Begoña Aguilar, han firmado un convenio de colaboración, dotado con 6.000 euros, para financiar el servicio de transporte adaptado que ofrecen a las personas afectadas por esclerosis múltiple para que reciban los tratamientos de rehabilitación en los centros de la asociación.

Desarrollan un fármaco que se muestra eficaz en el tratamiento de la esclerosis múltiple en animales

Según explica la directora de la biofarmacéutica, el tratamiento con ORY-2001 inhibe de forma rotunda el desarrollo de la enfermedad y reduce su incidencia y severidad.

Desenvolupen un fàrmac que es mostra eficaç en el tractament de l’esclerosi múltiple en animals

Segons explica la directora de l’biofarmacèutica, el tractament amb ORY-2001 inhibeix de manera rotunda el desenvolupament de la malaltia i redueix la seva incidència i severitat.

Investigadors espanyols descobreixen el mecanisme que explica les errades en la memòria en situacions d’estrès

L’estudi de la Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb les de Bordeus (França) i Mainz (Alemanya), ha estat publicat a la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences»

Investigadores españoles descubren el mecanismo que explica los fallos en la memoria en situaciones de estrés

El estudio de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con las de Burdeos (Francia) y Mainz (Alemania), ha sido publicado en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences»