EL SENTIMIENTO DE CULPA

Siempre que creas tener motivos suficientes para sentirte culpable, has de recordar que no tuviste posibilidad de elección. Nadie te dijo si querías tener o no esclerosis múltiple.

EL SENTIMENT DE CULPA

Sempre que creguis tenir motius suficients per sentir-te culpable, has de recordar que no vas tenir possibilitat d’elecció. Ningú et va dir si volies tenir o no esclerosi múltiple.

Amy Schumer trenca el tabú de les pallasses tristos

Les seves memòries conjuguen l’humor irreverent amb una confessió aclaparadora de  les seves inseguretats i un passat de violència masclista Schumer trenca la regla no escrita que els únics humoristes amb dret a ser ànimes turmentades són els homes

Amy Schumer rompe el tabú de las payasas tristes

Sus memorias conjugan el humor irreverente con una confesión abrumadora de sus inseguridades y un pasado de violencia machista Schumer rompe la regla no escrita de que los únicos humoristas con derecho a ser almas atormentadas son los hombres

La neuritis òptica, una entitat poc freqüent en la infància

La neuritis òptica és un quadre poc freqüent en els nens i difereix en diversos aspectes de la neuritis òptica dels adults, de manera que un estudi ha analitzat les característiques clíniques i de laboratori específiques d’una sèrie pediàtrica.