Agost de 2012: actualització que es va posar a la disposició dels metges sobre Tysabri i LMP   Agosto de 2012: actualización que se puso a disposición de los médicos sobre Tysabri y LMP

En l’1 d’agost de 2012, s’han registrat 271 casos de LMP, dels quals 162 han estat en l’Espai Econòmic Europeu (EEE), 97 en els EUA i 12 en la resta del món.

L’1 d’agost de 2012, 59 dels 271 pacients amb LMP han mort.
L’1 d’agost de 2012, en 85 pacients amb EM tractats amb natalizumab que van desenvolupar LMP i pels quals es va disposar de mostres de sèrum 6-187 mesos abans de l’aparició de la LMP. D’aquests 85 pacients:
83 (98%) van donar positiu en anticossos anti-JCV en tots els punts de temps en què les mostres estaven disponibles per a les proves;

1 pacient (1%) va ser negatiu en anticossos anti-JCV 9 mesos abans del diagnòstic de la LMP i va donar de positiu d’anticossos anti-JCV 6,5 mesos abans del diagnòstic LMP;

1 pacient (1%) va ser negatiu en anticossos anti-JCV 9 mesos abans del diagnòstic de LMP, ni en mostres addicionals disponibles.

L’1 d’agost de 2012, les mostres es van obtenir de 112 pacients en el moment del diagnòstic de la LMP i els 112 van donar positiu en anticossos anti-JCV.

A més, una mostra, recollida d’un pacient en el moment del diagnòstic LMP ,després d’un cicle d’intercanvi de plasma (PLEX) va donar negatiu en anticossos anti-JCV.

A causa que aquesta mostra es va recollir immediatament després de PLEX, i en el PLEX extreuen els anticossos de la circulació, la informació obtinguda d’aquesta mostra no és fiable.

Un pacient de prova tenia anticossos anti-JCV dos mesos abans del diagnòstic de LMP. Anteriorment, la pacient havia provat anticossos anti-JCV 15 mesos abans del diagnòstic de LMP, indicant que havien estat exposats al virus JC en algun punt entre les dues proves.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

En el 1 de agosto de 2012, se han registrado 271 casos de LMP, de los cuales 162 han sido en el Espacio Económico Europeo (EEE), 97 en los EE.UU. y 12 en el resto del mundo.

El 1 de agosto de 2012, 59 de los 271 pacientes con LMP han muerto.

El 1 de agosto de 2012, en 85 pacientes con EM tratados con natalizumab que desarrollaron LMP y para los que se dispuso de muestras de suero 6-187 meses antes de la aparición de la LMP. De estos 85 pacientes:

83 (98%) dieron positivo en anticuerpos anti-JCV en todos los puntos de tiempo en que las muestras estaban disponibles para las pruebas;

1 paciente (1%) fue negativo en anticuerpos anti-JCV 9 meses antes del diagnóstico de la LMP y dio de positivo de anticuerpos anti-JCV 6,5 meses antes del diagnóstico LMP;

1 paciente (1%) fue negativo en anticuerpos anti-JCV 9 meses antes del diagnóstico de LMP, ni en muestras adicionales disponibles.

El 1 de agosto de 2012, las muestras se obtuvieron de 112 pacientes en el momento del diagnóstico de la LMP y los 112 dieron positivo en anticuerpos anti-JCV.

Además, una muestra, recogida de un paciente en el momento del diagnóstico LMP ,después de un ciclo de intercambio de plasma (PLEX) dio negativo en anticuerpos anti-JCV.

Debido a que esta muestra se recogió inmediatamente después de PLEX, y en el  PLEX extraen los anticuerpos de la circulación, la información obtenida de esta muestra no es fiable.

Un paciente de prueba tenía anticuerpos anti-JCV dos meses antes del diagnóstico de LMP. Anteriormente, la paciente había probado anticuerpos anti-JCV 15 meses antes del diagnóstico de LMP, indicando que habían estado expuestos al virus JC en algún punto entre las dos pruebas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content