El prototip va ser creat per investigadors de la UdeC com a part d’un projecte conjunt amb el Laboratori de Ciències de la Computació i Intel · ligència Artificial (CSAIL) de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).El prototipo fue creado por investigadores de la UdeC como parte de un proyecto conjunto con el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Un intens treball es fa en aquests dies al Laboratori d’Instrumentació i Desenvolupament d’Enginyeria Civil Biomèdica de la Universitat de Concepción, on s’estan preparant 10 unitats del prototip del sistema de monitorització per a pacients amb esclerosi múltiple .

El innovador instrument serà provat a partir de la setmana que a The Boston Home, una llar especialitzat en la cura de malalts afectats per malalties degeneratives, i ubicat a la ciutat del mateix nom, als Estats Units.

El prototip va ser creat per investigadors de la UdeC com a part d’un projecte conjunt amb el Laboratori de Ciències de la Computació i Intel · ligència Artificial (CSAIL) de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).

El projecte ha estat centrat en el desenvolupament de dispositius especials de control sobre determinats paràmetres físics en pacients amb esclerosi múltiple avançada, és a dir, aquells que ja depenen de cadires de rodes. Com es tracta de pacients altament sensibles per la seva condició, la idea és comptar amb sistemes no invasius que puguin ser adossats a les cadires.

El doctor Esteban Pi, acadèmic d’Enginyeria Biomèdica i responsable local de la investigació, va assegurar que el maquinari integra sensors de temperatura, humitat i de pressió, així com altres, que permeten determinar la freqüència cardíaca (balistocardiograma).

D’aquests, l’acadèmic destaca el paper dels dispositius que mesuren pressió i que permeten detectar moviment (rellevant per monitoritzar canvis de posició per evitar la formació d’escares) i freqüència cardíaca, perquè a través d’aquest indicador es pot conèixer si el pacient està sotmès a una situació d’estrès i així prendre els resguards necessaris.

L’investigador avança que les proves preliminars del prototip-que integra els sensors en un petit ordinador-han mostrat la seva efectivitat. “L’important era verificar que no hi hagués interferències del motor de la cadira de rodes en els senyals captades pels sensors”, va explicar.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://cartaabierta.cl/2013/01/18/en-boston-probaran-dispositivo-para-control-de-esclerosis-multiple-creado-en-la-udec/

 TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Un intenso trabajo se lleva en estos días en el Laboratorio de Instrumentación y Desarrollo de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Concepción, donde se están preparando 10 unidades del prototipo del sistema de monitoreo para  pacientes con esclerosis múltiple.

El innovador instrumento será probado a partir de la próxima semana en The Boston Home, un hogar especializado en el cuidado de enfermos afectados por enfermedades degenerativas, y ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Estados Unidos.

El prototipo fue creado por investigadores de la UdeC como parte de un proyecto conjunto con el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL) del  Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El proyecto ha estado centrado en el desarrollo de dispositivos especiales para controlar ciertos parámetros físicos en pacientes con esclerosis múltiple avanzada; es decir, aquellos que ya dependen de sillas de ruedas. Como se trata de pacientes altamente sensibles por su condición, la idea es contar con sistemas no invasivos que puedan ser adosados a las sillas.

El doctor Esteban Pino, académico de Ingeniería Biomédica y responsable local de la investigación, aseguró que el hardware integra sensores de temperatura,  humedad y de presión, así como otros, que permiten determinar la frecuencia cardiaca (balistocardiograma).

De ellos, el académico destaca el papel de los dispositivos que miden presión y que permiten detectar movimiento (relevante para monitorear cambios de posición para evitar la formación de escaras) y frecuencia cardiaca, porque a través de este indicador  se puede conocer si el paciente está sometido a una situación de estrés y así tomar los resguardos necesarios.

El investigador adelanta que las pruebas preliminares del prototipo –que integra los sensores en un pequeño computador- han mostrado su efectividad.   “Lo importante  era verificar que no hubiera interferencias del motor de la silla de ruedas en las señales captadas por los sensores”, contó

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://cartaabierta.cl/2013/01/18/en-boston-probaran-dispositivo-para-control-de-esclerosis-multiple-creado-en-la-udec/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content