BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Un equip del grup d’investigació en Neuroinmunología Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i del CEM-Cat ha identificat marcadors per predir l’eficàcia d’una de les teràpies més freqüents contra l’esclerosi múltiple, com és el ‘Interferón-beta’.BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Un equipo del grupo de investigación en Neuroinmunología Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y del CEM-Cat ha identificado marcadores para predecir la eficacia de una de las terapias más frecuentes contra la esclerosis múltiple, como es el ‘Interferón-beta’.

La troballa, liderat per l’investigador Xavier Montalban i publicat per la revista ‘Annals of Neurology’, permet conèixer de manera molt precoç si un pacient respondrà bé al tractament o no i permet fer-ho amb seguretat i certesa, atès que els resultats obtinguts precoçment es correlacionen amb la falta de resposta al cap de dos anys de tractament.

L’autor del treball del VHIR, Manel Comabella, ha significat l’especial importància de la troballa, ja que tant per les característiques de la pròpia esclerosi –crònica, degenerativa, discapacitante i incurable–, com pel fet que el tractament comporta possibles efectes secundaris i existeixen alternatives terapèutiques.

Per tot això és possible evitar que els pacients iniciïn un tractament amb un fàrmac que podria no ser completament efectiu, mentre la malaltia pot seguir avançant sense possibilitat de tornada al punt de partida.

A més de determinar aquest marcador de resposta, l’equip del VHIR / CEM-Cat ha descrit el mecanisme pel qual aquests pacients no responen al ‘Interferón-beta’ i explica, també, no només el motiu que hi hagi pacients que responen i uns altres que no, sinó per que a més hi ha un grup de pacients que responen encara que només ho fan de forma parcial.

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa i crònica, en la qual el sistema immunològic ataca la mielina, una substància que envolta i protegeix les neurones.

Quan això succeeix, els impulsos neuronals es transmeten malament, provocant símptomes com la pèrdua de moviment, problemes cognitius, insensibilitat al tacte i pèrdua de control dels esfínters, entre uns altres.

A Catalunya hi ha uns 6.000 afectats i la xifra arriba a uns 40.000 en el conjunt de l’Estat.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111123/54238467942/logran-predecir-la-eficacia-de-una-de-las-terapias-mas-frecuentes-contra-la-esclerosis-multiple.html

 

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El hallazgo, liderado por el investigador Xavier Montalban y publicado por la revista ‘Annals of Neurology’, permite conocer de manera muy precoz si un paciente responderá bien al tratamiento o no y permite hacerlo con seguridad y certeza, dado que los resultados obtenidos precozmente se correlacionan con la falta de respuesta al cabo de dos años de tratamiento.

El autor del trabajo del VHIR, Manel Comabella, ha significado la especial importancia del hallazgo, puesto que tanto por las características de la propia esclerosis –crónica, degenerativa, discapacitante e incurable–, como por el hecho de que el tratamiento conlleva posibles efectos secundarios y existen alternativas terapéuticas.

Por todo ello es posible evitar que los pacientes inicien un tratamiento con un fármaco que podría no ser completamente efectivo, mientras la enfermedad puede seguir avanzando sin posibilidad de retorno al punto de partida.

Además de determinar este marcador de respuesta, el equipo del VHIR / CEM-Cat ha descrito el mecanismo por el cual estos pacientes no responden al ‘Interferón-beta’ y explica, también, no sólo el motivo que haya pacientes que responden y otros que no, sino por que además hay un grupo de pacientes que responden aunque sólo lo hacen de forma parcial.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, una sustancia que rodea y protege las neuronas.

Cuando esto sucede, los impulsos neuronales se transmiten mal, provocando síntomas como la pérdida de movimiento, problemas cognitivos, insensibilidad al tacto y pérdida de control de los esfínteres, entre otros.

En Catalunya hay unos 6.000 afectados y la cifra llega a unos 40.000 en el conjunto del Estado.

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111123/54238467942/logran-predecir-la-eficacia-de-una-de-las-terapias-mas-frecuentes-contra-la-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content