Amb una subvenció de 19.380 euros, l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra tractarà de millorar la vida dels afectats amb el projecte  ‘En positivo se puede’Con una subvención de 19.380 euros, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra tratará de mejorar la vida de los afectados con el proyecto ‘En positivo se puede’

La regidora delegada de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament, Ana Lezcano , i la presidenta de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra (ADEMNA), Blanca Esther Villanueva , han signat un conveni de col · laboració per dur a terme el programa ‘En positiu es pot : un projecte per a persones amb esclerosi múltiples que volen créixer ‘. Aquesta acció està dirigida a persones afectades amb un grau greu o sever per aquesta malaltia i que requereixen de l’ajuda de terceres persones per al seu desenvolupament i estimulació per les activitats de la vida diària.

 El conveni, que recull una subvenció de 19.380 euros per al any 2012, inclou el desenvolupament per part de l’associació de diverses activitats : valoració de dèficit i necessitats dels afectats, sessions individuals i grupals de teràpia ocupacional i de psicologia, xerrades i conferències, tallers d’autoestima, relació i habilitats socials; xerrades encaminades a familiars dels beneficiaris, visites domiciliàries, tallers d’activitat creativa terapèutica; sessions d’estimulació cognitiva, valoracions domiciliàries de teràpia ocupacional, activitats d’oci i temps lliure; tallers d’entrenament de cuidadors, hidroteràpia i ludoteràpia.

  Amb la signatura d’aquest acord es pretén principalment contribuir al desenvolupament ia la millora de la qualitat de vida del gran afectat d’esclerosi múltiple i del seu entorn familiar, així com consolidar el projecte de ADEMNA, augmentant el nombre de beneficiaris i potenciant el voluntariat, implicar les famílies en el programa i impulsar la integració de les persones amb un major grau de dependència en l’entorn social.

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica, progressiva i no mortal que afecta principalment a persones joves i en un major nombre a les dones. L’edat mitjana de diagnòstic està entre els 20 i els 40 anys.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/

mas_navarra/2012/10/03/un_proyecto_mejorara_vida_enfermos

_esclerosis_multiple_93420_2061.html

La concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento, Ana Lezcano, y la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA), Blanca Esther Villanueva, han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo el programa ‘En positivo se puede: un proyecto para personas con esclerosis múltiples que quieren crecer’. Esta acción está dirigida a personas afectadas con un grado grave o severo por esta enfermedad y que requieren de la ayuda de terceras personas para su desenvolvimiento y estimulación para las actividades de la vida diaria.

El convenio, que recoge una subvención de 19.380 euros para el año 2012, incluye el desarrollo por parte de la asociación de diversas actividades: valoración de déficit y necesidades de los afectados; sesiones individuales y grupales de terapia ocupacional y de psicología; charlas y conferencias; talleres de autoestima, relación y habilidades sociales; coloquios dirigidos a familiares de los beneficiarios; visitas domiciliarias; talleres de actividad creativa terapéutica; sesiones de estimulación cognitiva; valoraciones domiciliarias de terapia ocupacional; actividades de ocio y tiempo libre; talleres de entrenamiento de cuidadores; hidroterapia y ludoterapia.

Con la firma de este acuerdo se pretende principalmente contribuir al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida del gran afectado de esclerosis múltiple y de su entorno familiar, así como consolidar el proyecto de ADEMNA, aumentando el número de beneficiarios y potenciando el voluntariado, implicar a las familias en el programa e impulsar la integración de las personas con un mayor grado de dependencia en el entorno social.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, progresiva y no mortal que afecta principalmente a personas jóvenes y en un mayor número a las mujeres. La edad media de diagnóstico está entre los 20 y los 40 años.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/

mas_navarra/2012/10/03/un_proyecto_mejorara_vida_enfermos

_esclerosis_multiple_93420_2061.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content