Durant unes tres hores l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Toledo (Ademto) va explicar a uns trenta metges, infermers, fisioterapeutes i treballadors socials quines són les prestacions que posen a disposició dels usuaris afectats per la malaltia i als seus familiars per millorar la seva qualitat de vida . Durante unas tres horas la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (Ademto) explicó a unos treinta médicos, enfermeros, fisioterapeutas y trabajadores sociales cuáles son las prestaciones que ponen a disposición de los usuarios afectados por la enfermedad y a sus familiares para mejorar su calidad de vida.

La jornada ha comptat amb la col·laboració de la Gerència d’Atenció Primària i en la mateixa Silvia Torres, gerent del coletivo, va posar sobre la taula el treball que realitza l’entitat sobretot en l’àrea de rehabilitació, un aspecte la inclusió en el Sistema Nacional de Salut vénen demandant des de fa temps. Aquesta prestació es porta a terme a les seus de Torrijos, Madridejos i Ocaña per tal d’evitar que les persones que tenen la malaltia s’hagin de desplaçar fins a la capital regional.

L’Associació d’Esclerosi Múltiple va celebrar ahir una jornada per apropar els seus recursos a l’Atenció Primària. Van donar a conèixer els serveis que presten a uns 300 usuaris

Ademto compte en la província amb 300 membres i al llarg de tota la setmana passen pel centre 70 pacients. Com va explicar també la presidenta, Begoña Aguilar, es tracta d’una dada poc representatiu de la malaltia ja que «molta gent té esclerosi múltiple, però algunes persones no estan associades mentre que altres no diuen que tenen la malaltia».

La jornada perseguia, d’aquesta manera, apropar també aquest recurs a l’àrea d’Atenció Primària ja que és aquí on acudeixen els pacients en el moment en què apareixen els primers símptomes. «Cal facilitar aquesta informació des del punt clau, que és la primera porta a la qual s’acosta». En aquest sentit, Ademto realitza diferents campanyes de difusió, la propera serà aquest mes de maig a les oficines de farmàcia de la província, en centres de salut i hospitals.

A més dels centres en què Ademto ja ofereix serveis de rehabilitació, la xarxa s’ampliarà en un parell de mesos amb noves dependències a la localitat toledana d’Ocaña. I és que, com va posar l’accent Aguilar, la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut no inclou el tractament rehabilitador d’aquesta malaltia crònica i d’aquesta manera han de ser les associacions les que s’estan fent càrrec d’aquest. «La rehabilitació és molt important per complementar el tractament farmacològic», va assegurar també la presidenta durant el transcurs de la jornada, en què van demanar que es reconegui aquest servei que donen els col·lectius com l’Associació d’Esclerosi Múltiple i altres malalties neurodegeneratives de la província de Toledo.

La jornada ha contado con la colaboración de la Gerencia de Atención Primaria y en la misma Silvia Torres, gerente del coletivo, puso sobre la mesa el trabajo que viene realizando la entidad sobre todo en el área de rehabilitación, un aspecto cuya inclusión en el Sistema Nacional de Salud vienen demandando desde hace tiempo. Esta prestación se lleva a cabo en las sedes de Torrijos, Madridejos y Ocaña con el fin de evitar que las personas que tienen la enfermedad se tengan que desplazar hasta la capital regional.

La Asociación de Esclerosis Múltiple celebró ayer una jornada para acercar sus recursos a la Atención Primaria. Dieron a conocer los servicios que prestan a unos 300 usuarios

Ademto cuenta en la provincia con 300 miembros y a lo largo de toda la semana pasan por el centro 70 pacientes. Como explicó también la presidenta, Begoña Aguilar, se trata de un dato poco representativo de la enfermedad puesto que «mucha gente tiene esclerosis múltiple, pero algunas personas no están asociadas mientras que otras no dicen que tienen la enfermedad».

La jornada perseguía, de este modo, acercar también este recurso al área de Atención Primaria puesto que es aquí donde acuden los pacientes en el momento en el que aparecen los primeros síntomas. «Hay que facilitar dicha información desde el punto clave, que es la primera puerta a la que se acerca». En este sentido, Ademto viene realizando distintas campañas de difusión, la próxima será este mes de mayo en las oficinas de farmacia de la provincia, en centros de salud y hospitales.

Además de los centros en los que Ademto ya ofrece servicios de rehabilitación, la red se ampliará en un par de meses con nuevas dependencias en la localidad toledana de Ocaña. Y es que, como hizo hincapié Aguilar, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud no incluye el tratamiento rehabilitador de esta enfermedad crónica y de esta forma tienen que ser las asociaciones las que se están haciendo cargo del mismo. «La rehabilitación es muy importante para complementar el tratamiento farmacológico», aseguró también la presidenta durante el transcurso de la jornada, en la que pidieron que se reconozca este servicio que dan los colectivos como la Asociación de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas de la provincia de Toledo.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZACB89F48-0943-5395-DB1FFBC185A89CF0/20160504/ademto/pide/sistema/nacional/
salud/recoja/rehabilitacion

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZACB89F48-0943-5395-DB1FFBC185A89CF0/20160504/ademto/pide/sistema/nacional/
salud/recoja/rehabilitacion

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content