Diversos especialistes ajudaran des de la plataforma EMovimiento a frenar el deteriorament causat per una malaltia que afecta un de cada mil espanyols  Diversos especialistas ayudarán desde la plataforma EMovimiento a frenar el deterioro causado por una dolencia que afecta a uno de cada mil españoles

Nou pas contra l’esclerosi múltiple. Segons el cap de Neurologia de l’hospital de Basurto, Alfredo Antigüedad, el combat contra la malaltia avança a poc a poc. «Fa vint anys ni tan sols existien fàrmacs, i ara ja són cinc, amb tres en projecte». Amb aquest esperit, la federació espanyola d’afectats ha impulsat la plataforma informativa EMovimiento com nova arma contra una malaltia sense cura descoberta.

El fòrum gira sobre el bloc www.emovimiento.es i té tres prestigiosos neuròlegs espanyols, un especialista en farmacologia i una fisioterapeuta. Es suma el responsable dels col · lectius basc i espanyol, Pedro Carrascal, també directiu de les federacions europea a internacional. Ahir en la presentació a Bilbao es va cridar a contactar amb el metge davant els primers senyals de limitació del moviment. L’objectiu, frenar un deteriorament que per als pacients mostra la seva cara més dramàtica en la cadira de rodes, «amb un procés tortuós pel mig», explica Antigüedad.

S’emfatitza la reducció de la mobilitat per tractar-se d’un dels símptomes principals. El percentatge d’afectats que la pateixen s’eleva a un 70%, amb una mitjana d’entre deu i quinze anys des que se’ls diagnostica l’esclerosi fins als primers signes de minva del moviment. El 40% necessiten de bastons o crosses i un de cada quatre de recórrer a una cadira de rodes. A Euskadi, 2.200 persones-un de cada mil habitants-pateixen la malaltia.

Continu progrés

Paula Bornachea, afectada burgalesa de 28 anys amb un exitós bloc sobre la malaltia, va explicar el seu procés per assumir quan es la van detectar fa un lustre. Li va costar encaixar i el seu ànim ha tornat a decaure en alguna ocasió. L’afecció es manifesta en el seu cas amb molèsties a l’ull esquerre. Malgrat tot, sosté que es pot portar una vida normal-ella és professora d’institut-, tot i que adverteix que mantenir l’ànim és fonamental: «Si vas una setmana cent metres, la següent, si més no, un més».

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130214/sociedad/afectados-esclerosis-multiple-impulsan-20130214.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Nuevo paso contra la esclerosis múltiple. Según el jefe de Neurología del hospital de Basurto, Alfredo Antigüedad, el combate contra la enfermedad avanza poco a poco. «Hace veinte años ni siquiera existían fármacos, y ahora ya son cinco, con otros tres en proyecto». Con ese espíritu, la federación española de afectados ha impulsado la plataforma informativa EMovimiento como nueva arma contra una enfermedad sin cura descubierta.

El foro gira sobre el blog www.emovimiento.es y cuenta con tres prestigiosos neurólogos españoles, un especialista en farmacología y una fisioterapeuta. Se suma el responsable de los colectivos vasco y español, Pedro Carrascal, también directivo de las federaciones europea a internacional. Ayer en la presentación en Bilbao se llamó a contactar con el médico ante las primeras señales de limitación del movimiento. El objetivo, frenar un deterioro que para los pacientes muestra su cara más dramática en la silla de ruedas, «con un proceso tortuoso de por medio», explica Antigüedad.

Se enfatiza la reducción de la movilidad por tratarse de uno de los síntomas principales. El porcentaje de afectados que la sufren se eleva a un 70%, con un promedio de entre diez y quince años desde que se les diagnostica la esclerosis hasta los primeros signos de merma del movimiento. El 40% necesitan de bastones o muletas y uno de cada cuatro debe recurrir a una silla de ruedas. En Euskadi, 2.200 personas -uno de cada mil habitantes- padecen la enfermedad.

Continuo progreso

Paula Bornachea, afectada burgalesa de 28 años con un exitoso blog sobre la enfermedad, explicó su proceso para asumirla cuando se la detectaron hace un lustro. Le costó encajarlo y su ánimo ha vuelto a decaer en alguna ocasión. La afección se manifiesta en su caso con molestias en el ojo izquierdo. A pesar de todo, sostiene que se puede llevar una vida normal -ella es profesora de instituto-, aunque advierte que mantener el ánimo es fundamental: «Si andas una semana cien metros, la siguiente, al menos, uno más».

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130214/sociedad/afectados-esclerosis-multiple-impulsan-20130214.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content