AECC, ALCER, ARDEM, Comisión Ciudadana Antisida, Cruz Roja, Arsido i DAR reben 200.000 euros.AECC, ALCER, ARDEM, Comisión Ciudadana Antisida, Cruz Roja, Arsido y DAR reciben 200.000 euros

El conseller de Salut i Serveis Socials, José Ignacio Nieto, ha signat avui amb els presidents de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Divina López; l’Associació per a la Lluita Contra Malalties del Ronyó (ALCER RIOJA), Javier Cordó Martínez; de l’Associació De La Rioja d’Esclerosi Múltiple (ARDEM), Lauro Oliván Gómez; de la Comissió Ciutadana Antisida de La Rioja, Javier Pinilla; de Creu Vermella La Rioja, Fernando Regnessis; d’Arsido, Milagros Portillo; i de l’Associació

Diabètics Associats De La Rioja (DONAR), Alberto Avenoza Aragoneses, diferents convenis per al desenvolupament d’activitats i programes, informa el Govern en un comunicat.

El conveni signat amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer regula la col·laboració entre la Conselleria de Salut i Serveis Socials i aquesta entitat per a l’atenció psicològica a pacients oncològics i familiars, cursos de deshabituació tabáquica, així com la prevenció i informació a nens i joves sobre el consum de tabac, durant l’any 2012. L’AECC té més d’1.600 socis a La Rioja i compta amb la col·laboració d’un centenar de voluntaris.

El conveni amb l’Associació per a la Lluita Contra Malalties del Ronyó (ALCER RIOJA) fixa en 46.775,70 euros l’aportació de la Conselleria de Salut i Serveis Socials al desenvolupament d’activitats de divulgació i orientació sobre malalties del ronyó a La Rioja, així com al foment i la promoció de la donació d’òrgans.

Per la seva banda, l’Associació De La Rioja d’Esclerosi Múltiple (ARDEM) rebrà aquest any 42.080,54 euros destinats el sosteniment i desenvolupament de les activitats d’aquesta entitat per a l’atenció integral a les persones afectades per esclerosi múltiple, així com l’assessorament als seus familiars durant.

La Conselleria destinarà aquest any 31.321,42 euros a la Comissió Ciutadana Antisida per a la realització d’activitats de suport a persones afectades per aquesta malaltia i prevenció de la mateixa. Per tot això, aquesta associació compta amb programes dirigits a col·lectius concrets, com a persones que exerceixen la prostitució o persones amb VIH en situació d’exclusió social; així com amb diferents canals d’informació.

També realitzen test, xerrades i tallers sobre sexe segur i campanyes informatives i de sensibilització.

El conveni signat avui amb Cruz Roja, regula la seva col·laboració amb la Conselleria de Salut i Serveis Socials per al suport a ambulàncies i a les necessitats de trasplantament d’òrgans, durant l’any 2012. L’aportació econòmica que realitzarà la Conselleria ascendeix a 29.345,97 euros i estarà dedicada a qüestions com: econòmica que realitzarà la Conselleria ascendeix a 29.345,97 euros i estarà dedicada a qüestions com:

 La Conselleria de Salut i Serveis Socials destinarà aquest any 8.170 euros a l’activitat de l’associació Arsido, dedicada a l’atenció a persones majors de sis anys amb Síndrome de Down, altres cromosomopatías i amb alteracions genètiques de predomini de dèficit cognitiu, que presentin dificultats en l’àmbit de la comunicació, del llenguatge, del parla i de la veu. L’associació assessora a les famílies dels nens tractats que ho precisin, i ofereix informació i orientació al conjunt de la societat.

Finalment, el conveni subscrit avui amb l’Associació Diabètics Associats De La Rioja (DONAR) fixa en 7.705 euros l’aportació de la Conselleria de Salut i Serveis Socials al desenvolupament d’activitats i programes d’orientació, assessorament i informació sobre la diabetis a malalts, els seus familiars i a la societat en general, així com la realització de campanyes de difusió sobre aquesta malaltia.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.larioja.com/20120911/local/region/ayuda-gobierno-siete-asociaciones-201209111227.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, ha firmado hoy con los presidentes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Divina López; la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (ALCER RIOJA), Javier Cordón Martínez; de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM), Lauro Oliván Gómez; de la Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja, Javier Pinilla; de Cruz Roja La Rioja, Fernando Reinares; de Arsido, Milagros Portillo; y de la Asociación

 Diabéticos Asociados Riojanos (DAR), Alberto Avenoza Mañas, diferentes convenios para el desarrollo de actividades y programas, informa el Gobierno en un comunicado.

 El convenio firmado con la Asociación Española Contra el Cáncer regula la colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales y esta entidad para la atención psicológica a pacientes oncológicos y familiares, cursos de deshabituación tabáquica, así como la prevención e información a niños y jóvenes sobre el consumo de tabaco, durante el año 2012. La AECC tiene más de 1.600 socios en La Rioja y cuenta con la colaboración de un centenar de voluntarios.

 El convenio con la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (ALCER RIOJA) fija en 46.775,70 euros la aportación de la Consejería de Salud y Servicios Sociales al desarrollo de actividades de divulgación y orientación sobre enfermedades del riñón en La Rioja, así como al fomento y la promoción de la donación de órganos.

 Por su parte, la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) recibirá este año 42.080,54 euros destinados el sostenimiento y desarrollo de las actividades de esta entidad para la atención integral a las personas afectadas por esclerosis múltiple, así como el asesoramiento a sus familiares durante.

 La Consejería destinará este año 31.321,42 euros a la Comisión Ciudadana Antisida para la realización de actividades de apoyo a personas afectadas por esta enfermedad y prevención de la misma. Para todo ello, esta asociación cuenta con programas dirigidos a colectivos concretos, como personas que ejercen la prostitución o personas con VIH en situación de exclusión social; así como con distintos canales de información.

 También realizan test, charlas y talleres sobre sexo seguro y campañas informativas y de sensibilización.

 El convenio firmado hoy con Cruz Roja regula su colaboración con la Consejería de Salud y Servicios Sociales para el apoyo a ambulancias y a las necesidades de trasplante de órganos, durante el año 2012. La aportación económica que realizará la Consejería asciende a 29.345,97 euros y estará dedicada a cuestiones como:

 La Consejería de Salud y Servicios Sociales destinará este año 8.170 euros a la actividad de la asociación Arsido, dedicada a la atención a personas mayores de seis años con Síndrome de Down, otras cromosomopatías y con alteraciones genéticas de predominio de déficit cognitivo, que presenten dificultades en el ámbito de la comunicación, del lenguaje, del habla y de la voz. La asociación asesora a las familias de los niños tratados que lo precisen, y ofrece información y orientación al conjunto de la sociedad.

 Por último, el convenio suscrito hoy con la Asociación Diabéticos Asociados Riojanos (DAR) fija en 7.705 euros la aportación de la Consejería de Salud y Servicios Sociales al desarrollo de actividades y programas de orientación, asesoramiento e información sobre la diabetes a enfermos, sus familiares y a la sociedad en general, así como la realización de campañas de difusión sobre dicha enfermedad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.larioja.com/20120911/local/region/ayuda-gobierno-siete-asociaciones-201209111227.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content