La progressió de la discapacitat de l’esclerosi múltiple es redueix significativament en els pacients tractats amb alemtuzumab enfront de interferon beta-1a (alta dosi subcutània), segons els resultats de l’estudi en fase III, CARE-MS II, presentats per Sanofi i la seva filial Genzyme.  La progresión de la discapacidad de la esclerosis múltiple se reduce significativamente en los pacientes tratados con alemtuzumab frente a interferon beta-1a (alta dosis subcutánea), según los resultados del estudio en fase III, CARE-MS II, presentados por Sanofi y su filial Genzyme.

En concret, els pacients amb discapacitat preexistent tractats amb alemtuzumab van presentar més del doble de probabilitats d’experimentar una reducció sostinguda de la discapacitat enfront dels pacients tractats amb interferon beta-1a.

Aquest estudi, presentat durant la 64 Reunió Anual de l’Acadèmia Americana de Neurologia, ha comparat el fàrmac en investigació alemtuzumab amb interferon beta-1a en pacients amb esclerosi múltiple recurrent/remitent que van presentar recaigudes amb una teràpia anterior.

Així, la puntuació mitjana de l’escala ampliada de l’estat de discapacitat (EDSS) dels pacients tractats amb alemtuzumab es va reduir durant un període de dos anys, la qual cosa indica una millora en la seva discapacitat física, mentre que va augmentar la puntuació mitjana dels pacients tractats amb interferon beta-1a, la qual cosa suposa l’empitjorament de la seva discapacitat.

A dos anys, el 29 per cent dels pacients tractats amb alemtuzumab havien experimentat una reducció sostinguda de sis mesos de la seva discapacitat, per la qual cosa el seu nivell de discapacitat havia millorat enfront de només el 13 per cent amb interferon beta-1a.

“Alemtuzumab és la primera teràpia modificadora d’una malaltia que demostra un efecte significatiu en la variable principal combinada tant de recaiguda com de discapacitat, per sobre dels de interferon beta-1a en un estudi comparatiu”, ha explicat el president del comitè directiu que supervisa la realització de l’estudi, el professor Alastair Compston.

Aquest expert ha assegurat que les dades suggereixen que, en cas d’aprovació, “alemtuzumab serà una teràpia nova important per als pacients amb esclerosi múltiple activa i recurrent”.

“Creiem que els resultats pioners/destrossadors de CARE-MS ll, inclosa la inversió de l’acumulació de discapacitat en alguns pacients, enfront de la teràpia estàndard amb interferon beta-1a so un missatge d’esperança per a les persones que conviuen amb l’esclerosi múltiple”, ha assegurat, per la seva banda, el president i conseller delegat de Genzyme, el doctor David Meeker.
Aquest representant ha informat que s’està preparant la presentació de alemtuzumab per a la seva revisió pels organismes reguladors d’Estats Units i la Unió Europea en el segon trimestre d’aquest any.

Alemtuzumab és un anticòs monoclonal que ataca selectivament la CD52 –proteïna abundant en cèl·lules T i B–. La teràpia amb alemtuzumab resulta en la depleción de les cèl·lules T i B en circulació, que es creuen responsables del procés nociu inflamatorio de l’esclerosi múltiple.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-alemtuzumab-mejora-progresion-esclerosis-multiple-frente-interferon-beta-1a-20120504172108.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

   En concreto, los pacientes con discapacidad preexistente tratados con alemtuzumab presentaron más del doble de probabilidades de experimentar una reducción sostenida de la discapacidad frente a los pacientes tratados con interferon beta-1a.

   Este estudio, presentado durante la 64 Reunión Anual de la Academia Americana de Neurología, ha comparado el fármaco en investigación alemtuzumab con interferon beta-1a  en pacientes con esclerosis múltiple recurrente/remitente que presentaron recaídas con una terapia anterior.

   Así, la puntuación media de la escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS) de los pacientes tratados con alemtuzumab se redujo durante un periodo de dos años, lo que indica una mejora en su discapacidad física, mientras que aumentó la puntuación media de los pacientes tratados con interferon beta-1a, lo que supone el empeoramiento de su discapacidad.

   A dos años, el 29 por ciento de los pacientes tratados con alemtuzumab habían experimentado una reducción sostenida de seis meses de su discapacidad, por lo que su nivel de discapacidad había mejorado frente a sólo el 13 por ciento con interferon beta-1a.

   “Alemtuzumab es la primera terapia modificadora de una enfermedad que demuestra un efecto significativo en la variable principal combinada  tanto de recaída como de discapacidad, por encima de los de interferon beta-1a  en un estudio comparativo”, ha explicado el presidente del comité directivo que supervisa la realización del estudio, el profesor Alastair Compston.

   Este experto ha asegurado que los datos sugieren que, en caso de aprobación, “alemtuzumab será una terapia nueva importante para los pacientes con esclerosis múltiple activa y recurrente”.

   “Creemos que los resultados pioneros/rompedores de CARE-MS ll, incluida la inversión de la acumulación de discapacidad en algunos pacientes, frente a la terapia estándar con interferon beta-1a son un mensaje de esperanza para las personas que conviven con la esclerosis múltiple”, ha asegurado, por su parte, el presidente y consejero delegado de Genzyme, el doctor David Meeker.

   Este representante ha informado de que se está preparando la presentación de alemtuzumab para su revisión por los organismos reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea en el segundo trimestre de este año.

   Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal que ataca selectivamente la CD52 –proteína abundante en células T y B–. La terapia con alemtuzumab resulta en la depleción de las células T y B en circulación, que se creen responsables del proceso nocivo inflamatorio de la esclerosis múltiple.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-alemtuzumab-mejora-progresion-esclerosis-multiple-frente-interferon-beta-1a-20120504172108.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut