Antecedents
Estudis que s’han fet per conèixer si l’associació entre l’esclerosi múltiple (EM) i la migranya van produir resultats contradictoris a més d’una gran varietat en la taxa de prevalença de la migranya en pacients amb EM. En un meta-anàlisi de totes les dades disponibles, es va dirigir a establir una estimació global de qualsevol forma d’associació amb la finalitat d’informar amb major precisió als metges i cuidadors sobre una possible associació entre l’esclerosi múltiple i la migranya.  Antecedentes
Estudios que se han hecho para conocer si la asociación entre la esclerosis múltiple (EM) y la migraña produjeron resultados contradictorios además de una gran variedad en la tasa de prevalencia de la migraña en pacientes con EM. En un meta-análisis de todos los datos disponibles, se dirigió a establecer una estimación global de cualquier forma de asociación con el fin de informar con mayor precisión a los médicos y cuidadores acerca de una posible asociación entre la esclerosis múltiple y la migraña.

Mètodes
PubMed i EMBASE van analitzar cuales eren els estudis adequats. En els estudis es van incloure si eren un estudi de casos i controls o estudis de cohortes en el qual els controls no van ser reportats a tenir una altra condició neurològica, estaven disponibles en Inglés, i la migranya especificat com un subtipo de mal de cap. L’odds-ràtio (OR) de la migranya en els pacients amb EM enfront dels controls es va calcular utilitzant l’invers de la variant amb el model d’efectes aleatoris en Review Manager 5.1.

Resultats
Vuit estudis van ser seleccionats per a la seva inclusió, donant un total de 1864 pacients amb EM i 261.563 controls. Es va trobar una associació significativa entre la migranya i l’EM (OR = 2,60, IC 95%: 01.12 a 06.04), encara que va haver-hi una heterogeneïtat significativa. L’anàlisi de sensibilitat va mostrar que la migranya sense aura es va associar amb EM OR = 2,29 (IC 95% 1,14-4,58), sense heterogeneïtat significativa.

Conclusions
Els pacients amb EM tenen el doble de probabilitats de migranya que els controls. Els cuidadors han de ser alertats de preguntar als pacients amb EM sobre la migranya amb la finalitat de tractar i millorar la qualitat de vida. El treball futur hauria de seguir investigant la relació temporal d’aquesta associació i la seva relació amb les característiques clíniques de l’EM.

Article Complet
Autors: Pakpoor J, Handel AE, G Giovannoni, Dobson R, Ramagopalan SV
Fiqui-Anàlisi de la relació entre l’esclerosi múltiple i la migranya. PLoS ONE 7 (9): i45295. doi: 10.1371/journal.posa.0045295 Copyright: © 2012 Pakpoor et al. (18/09/12)

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Métodos
PubMed y EMBASE analizaron cuales eran los estudios adecuados. En los estudios se incluyeron si eran un estudio de casos y controles o estudios de cohortes en el que los controles no fueron reportados a tener otra condición neurológica, estaban disponibles en Inglés, y la migraña especificado como un subtipo  de dolor de cabeza. El odds-ratio (OR) de la migraña en los pacientes con EM frente a los controles se calculó utilizando el inverso de la variante con el modelo de efectos aleatorios en Review Manager 5.1.

Resultados
Ocho estudios fueron seleccionados para su inclusión, dando un total de 1864 pacientes con EM y 261.563 controles. Se encontró una asociación significativa entre la migraña y la EM (OR = 2,60, IC 95%: 01.12 a 06.04), aunque hubo una heterogeneidad significativa. El análisis de sensibilidad mostró que la migraña sin aura se asoció con EM OR = 2,29 (IC 95% 1,14-4,58), sin heterogeneidad significativa.

Conclusiones
Los pacientes con EM tienen el doble de probabilidades de migraña que los controles. Los cuidadores deben ser alertados de preguntar a los pacientes con EM sobre la migraña con el fin de tratar y mejorar la calidad de vida. El trabajo futuro debería seguir investigando la relación temporal de esta asociación y su relación con las características clínicas de la EM.

Artículo Completo

Autores: Pakpoor J, Handel AE, G Giovannoni, Dobson R, Ramagopalan SV

Meta-Análisis de la relación entre la esclerosis múltiple y la migraña. PLoS ONE 7 (9): e45295. doi: 10.1371/journal.pone.0045295 Copyright: © 2012 Pakpoor et al. (18/09/12)

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content