L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica crònica de causa encara no determinada, que afecta al sistema nerviós central. És una de les afeccions més discapacitantes i degenerativas en l’adult jove (entre els 20 i 40 anys) i això implica un seriós impacte en l’àmbit familiar, social i econòmic-laboral. No obstant això, no modifica essencialment l’expectativa de vida de les persones que la pateixen. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica crónica de causa aún no determinada, que afecta al sistema nervioso central. Es una de las afecciones más discapacitantes y degenerativas en el adulto joven (entre los 20 y 40 años) y esto implica un serio impacto en el ámbito familiar, social y económico-laboral. Sin embargo, no modifica esencialmente la expectativa de vida de las personas que la padecen.
Una de les problemàtiques més complexes que planteja l’EM és la seva variabilitat i imprevisibilitat, així com la dificultat per ser diagnosticada. Es pot manifestar amb diversos símptomes des de la pèrdua de visió, marejos i alteracions de l’equilibri, fins a trastorns motrius, sensitius, fatiga i uns altres. En l’Argentina hi ha entre 18 i 20 pacients per cada 100.000 habitants.

Entre avui i demà, a l’Hotel Catalinas Park es desenvoluparan les jornades informatives sobre “Aspectes mèdics, de neurorrehabilitación i legals de l’esclerosi múltiple”, organitzades per EMA (Esclerosi Múltiple Argentina). La reunió d’avui començarà a les 18 i finalitzarà a les 21, i estarà dedicada a professionals de salut de les diferents especialitats i branques de la medicina. En la de matí participaran pacients amb esclerosi múltiple i els seus familiars.

L’EMA és membre actiu de MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) amb seu central a Londres.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lagaceta.com.ar/nota/512771/tucumanos/analizaran-aspectos-medicos-legales-esclerosis.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Una de las problemáticas más complejas que plantea la EM es su variabilidad e imprevisibilidad, así como la dificultad para ser diagnosticada. Se puede manifestar con diversos síntomas desde la pérdida de visión, mareos y alteraciones del equilibrio, hasta trastornos motrices, sensitivos, fatiga y otros. En la Argentina hay entre 18 y 20 pacientes por cada 100.000 habitantes.

Entre hoy y mañana, en el Hotel Catalinas Park se desarrollarán las jornadas informativas sobre “Aspectos médicos, de neurorrehabilitación y legales de la esclerosis múltiple”, organizadas por EMA (Esclerosis Múltiple Argentina). La reunión de hoy comenzará a las 18 y finalizará a las 21, y estará dedicada a profesionales de salud de las distintas especialidades y ramas de la medicina. En la de mañana participarán pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares.

La EMA es miembro activo de MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) con sede central en Londres.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lagaceta.com.ar/nota/512771/tucumanos/analizaran-aspectos-medicos-legales-esclerosis.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content