Capritxosa, imprevisible, fortuïta. Així és la malaltia de l’esclerosi múltiple, que ha guanyat a pols cridar-se “la malaltia de les mil cares”. La seva evolució és inesperada i quan dóna la cara pot quedar-se en un brot aïllat o, per contra, desembocar a la cadira de rodes. La inquietud que provoca la malaltia la coneix bé el propi Andrés Campos, president de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Zamora, per a qui la presidència és molt més que un càrrec, ja que ell pateix la malaltia. Com a soci abans que cap visible del col·lectiu, advoca per l’associacionisme, “al qual molts tenen por perquè no volen veure reflectits en la gent que està en un grant avançat de degeneració”. No obstant això, “mai saps, aquesta malaltia és capritxosa i els brots són impredictibles”.Caprichosa, imprevisible, fortuita. Así es la enfermedad de la esclerosis múltiple, que ha ganado a pulso llamarse “la enfermedad de las mil caras”. Su evolución es inesperada y cuando da la cara puede quedarse en un brote aislado o, por el contrario, desembocar en la silla de ruedas. La inquietud que provoca la enfermedad la conoce bien el propio Andrés Campos, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Zamora, para quien la presidencia es mucho más que un cargo, ya que él padece la enfermedad. Como socio antes que cabeza visible del colectivo, aboga por el asociacionismo, “al que muchos temen porque no quieren verse reflejados en la gente que está en un grando avanzado de degeneración”. Sin embargo, “nunca sabes, esta enfermedad es caprichosa y los brotes son impredecibles”.”.

Els brots. Aquests grans enemics del malalt “perquè igual et afecten un braç o una cama com pots arribar a perdre la visió”. Els episodis poden durar uns dies, “però també mesos”. Poden evidenciar-se en forma de pèrdua de força muscular o visió borrosa, però també en dolor i problemes d’equilibri.Cada cas “és únic, diferent”, reprodueix.
Al voltant de 200 persones pateixen esclerosi múltiple a Zamora i la majoria són dones, segons les dades que maneja la pròpia associació que els representa. El col·lectiu va celebrar ahir el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple amb unes jornades celebrades a l’Alhóndiga en les que va fer les vegades d’amfitrió el mateix president de l’associació, Andrés Campos, que posa l’accent en el servei “integral” que ofereix l’agrupació , en abastar totes les àrees i arribar “no solament al pacient sinó també als familiars”.

La investigació de cèl·lules mare és l’esperança dels qui pateixen la malaltia però, mentre la ciència no trobi la tecla, cal fer front als brots. Encara que no existeix una cura per l’esclerosi múltiple i es tracta d’una malaltia crònica que, un cop desenvolupada, es pateix de per vida, hi ha esperança, ja que aquestes investigacions “cada vegada avancen més”, explica Andrés Camps Fernández, president del col·lectiu a Zamora, la associació compleix aquest any les seves dues dècades de vida. Mentre la cura arriba, la rehabilitació i els tractaments per alentir la malaltia són la principal basa dels pacients i dels seus familiars, que també pateixen la malaltia a l’ombra.

El seu diagnòstic no és fàcil de vegades i sovint no és concloent una única prova. El procés pot ser llarg i suposar un repte per al professional. Tots els símptomes de l’esclerosi poden ser lleus o greus, breus o persistents. En algunes persones poden empitjorar amb determinats estímuls com la calor o l’estrès.

Los brotes. Esos grandes enemigos del enfermo “porque igual te afectan a un brazo o a una pierna como puedes llegar a perder la visión”. Los episodios pueden durar unos días, “pero también meses”. Pueden evidenciarse en forma de pérdida de fuerza muscular o visión borrosa, pero también en dolor y problemas de equilibrio. Cada caso “es único, diferente”, reproduce.
Alrededor de 200 personas sufren esclerosis múltiple en Zamora y la mayoría son mujeres, según los datos que maneja la propia asociación que les representa. El colectivo celebró ayer el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con unas jornadas celebradas en la Alhóndiga en las que hizo las veces de anfitrión el propio presidente de la asociación, Andrés Campos, que pone el acento en el servicio “integral” que ofrece la agrupación, al abarcar todas las áreas y llegar “no solo al paciente sino también a los familiares”.

La investigación de células madre es la esperanza de quienes padecen la dolencia pero, mientras la ciencia no encuentre la tecla, hay que hacer frente a los brotes. Aunque no existe una cura para la esclerosis múltiple y se trata de una enfermedad crónica que, una vez desarrollada, se padece de por vida, existe esperanza, ya que estas investigaciones “cada vez avanzan más”, explica Andrés Campos Fernández, presidente del colectivo en Zamora, cuya asociación cumple este año sus dos décadas de vida. Mientras la cura llega, la rehabilitación y los tratamientos para ralentizar la enfermedad son la principal baza de los pacientes y de sus familiares, que también sufren la dolencia en la sombra.

Su diagnóstico no es fácil a veces y a menudo no es concluyente una única prueba. El proceso puede ser largo y suponer un reto para el profesional. Todos los síntomas de la esclerosis pueden ser leves o graves, breves o persistentes. En algunas personas pueden empeorar con determinados estímulos como el calor o el estrés.

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/05/26/andres-campos-caprichosa-llaman-enfermedad/928052.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/05/26/andres-campos-caprichosa-llaman-enfermedad/928052.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content