Ángela Mederos és la mare de Diego, un nen d’11 anys amb paràlisi cerebral del qual té cura gairebé a temps complet i pel qual rep una mica més de 400 euros com ajut de la Llei de Dependència. Des de setembre l’Estat ja no cotitza per ella, com feia fins llavors, de manera que, diu, ha perdut l’oportunitat d’assegurar-se una pensió i sent “impotència”.Ángela Mederos es la madre de Diego, un niño de 11 años con parálisis cerebral del que cuida casi a tiempo completo y por el que recibe algo más de 400 euros como ayuda de la Ley de Dependencia. Desde septiembre el Estado ya no cotiza por ella, como hacía hasta entonces, por lo que, dice, ha perdido la oportunidad de asegurarse una pensión y siente “impotencia”.

“Ràbia, impotència” i, sobretot, la seguretat que “el Govern no s’ha posat al nostre lloc (en el dels cuidadors de persones dependents) quan ha decidit deixar de cotitzar per nosaltres a la Seguretat Social”, va explicar aquesta mare a Servimedia.

Ángela és una de les 85.000 cuidadores informals (més del 90% són dones) que el mes de novembre es van donar de baixa com cotitzants a la Seguretat Social per haver de pagar elles mateixes la quota que fins llavors abonava l’Estat.

I és que, les retallades que va patir la dependència el passat estiu incloïen el de la cotització a la Seguretat Social dels anomenats cuidadors informals, que segons el decretat per l’Executiu al juliol si volen seguir cotitzant han d’abonar la quota ells mateixos, perquè a partir de novembre d’aquest any, l’Estat deixa de fer-ho per ells, retroactivament, des de setembre.

Ángela compte que l’ajuda que cobra per cuidar el seu fill és d’una mica més de 400 euros i que, segons li han dit, el que hauria de pagar per seguir com cotitzant a la Seguretat Social rondaria els 200 euros.

No li val la pena, assegura, quedar-se amb una ajuda de poc més de 200 euros, perquè amb ella compra bolquers per al seu fill i paga algunes teràpies que es reduirien si la subvenció minvés.

A més, Ángela, que viu a la província de Las Palmas i va deixar el seu treball com zeladora en un hospital quan van començar els problemes amb Diego, es queixa que porta sense cobrar l’ajuda de la Llei de Dependència des del passat 26 d’octubre.

Com ella, sosté, hi ha “milers de famílies” en les illes, de manera que ha iniciat una campanya de recollida de signatures per “pressionar” a la Conselleria de Política Social del Govern de Canàries.

Ángela recull rúbriques en change.org / és / peticions i confia que aquest gest serveixi per ajudar a tantes famílies que, com la seva, depenen en bona mesura de les ajudes de la Llei d’Autonomia Personal.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9273

“Rabia, impotencia” y, sobre todo, la seguridad de que “el Gobierno no se ha puesto en nuestro lugar (en el de los cuidadores de personas dependientes) cuando ha decidido dejar de cotizar por nosotros a la Seguridad Social”, explicó esta madre a Servimedia.

Ángela es una de las 85.000 cuidadoras informales (más del 90% son mujeres) que el pasado mes de noviembre se dieron de baja como cotizantes a la Seguridad Social por tener que pagar ellas mismas la cuota que hasta entonces abonaba el Estado.

Y es que, los recortes que sufrió la dependencia el pasado verano incluían el de la cotización a la Seguridad Social de los llamados cuidadores informales, que según lo decretado por el Ejecutivo en julio si quieren seguir cotizando deben abonar la cuota ellos mismos, porque a partir de noviembre de este año, el Estado deja de hacerlo por ellos, retroactivamente, desde septiembre.

Ángela cuenta que la ayuda que cobra por cuidar a su hijo es de algo más de 400 euros y que, según le han dicho, lo que tendría que pagar por seguir como cotizante en la Seguridad Social rondaría los 200 euros.

No le merece la pena, asegura, quedarse con una ayuda de poco más de 200 euros, porque con ella compra pañales para su hijo y paga algunas terapias que se reducirían si la subvención mermara.

Además, Ángela, que vive en la provincia de Las Palmas y dejó su trabajo como celadora en un hospital cuando empezaron los problemas con Diego, se queja de que lleva sin cobrar la ayuda de la Ley de Dependencia desde el pasado 26 de octubre.

Como ella, sostiene, hay “miles de familias” en las islas, por lo que ha iniciado una campaña de recogida de firmas para “presionar” a la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias.

Ángela recoge rúbricas en change.org/es/peticiones y confía en que este gesto sirva para ayudar a tantas familias que, como la suya, dependen en buena medida de las ayudas de la Ley de Autonomía Personal.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9273

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content