Resum:
Un estudi obert es va dur a terme amb l’objectiu d’informar a llarg termini els resultats clínics del tractament endovascular per a la insuficiència venosa crònica cefaloraquidi (CCSVI) en pacients amb esclerosi múltiple (EM).   Resumen
Un estudio abierto se llevó a cabo con el objetivo de informar a largo plazo los resultados clínicos del tratamiento endovascular para la insuficiencia venosa crónica cefalorraquídeo (CCSVI) en pacientes con esclerosis múltiple (EM).

Vint-i-nou pacients amb clínicament definida EM remitent-recurrent es van sotmetre a angioplastia transluminal percutánea de CCSVI , fora d’una recaiguda clínica.Tots els pacients van ser observats amb regularitat durant almenys dos anys abans que el tractament endovascular primer i almenys dos anys després que (mitjana després del procediment de seguiment 30,6 ± 6,1 mesos).
Les següents mesures de resultats clínics es van utilitzar: la taxa de recaiguda anual i Expanded Disability Status Scale (EDSS) punts.

Es va comparar la taxa de recaiguda anual abans i després del tractament (en els dos anys anteriors i els dos anys després que el tractament endovascular primer) i la puntuació EDSS registrat dos anys abans en comparació de dos anys després del tractament.

En total, 44 procediments endovasculares es van realitzar en els 29 pacients, sense complicacions. Tretze dels 29 pacients (45%) van ser sotmesos a més d’una sessió de tractament, a causa de la re-estenosis venosa: 11 i dos pacients van ser sotmesos a dos i tres tractaments endovasculares, respectivament.

L’índex anual de recaiguda de l’EM va ser significativament menor després del procediment (0,45 ± 0,62 vs 0,76 ± 0,99, p = 0,021), encara que va augmentar en quatre pacients.

El puntaje de l’EDSS dos anys després del tractament va ser significativament menor en comparació de la puntuació EDSS registrat en l’examen dos anys abans del tractament (1,98 ± 0,92 vs 2,27 ± 0,93, p = 0,037), encara que va ser major en quatre pacients.

El tractament endovascular de CCSVI simultània sembla ser segura i reproduïble i pot reduir les taxes anuals de recaigudes i la discapacitat acumulada en pacients amb recaiguda-remissió d’esclerosi múltiple. Estudis controlats aleatoris són necessaris per avaluar més a fons els efectes clínics del tractament endovascular de CCSVI en l’EM.
Salvi F, I Bartolomei, Buccellato I, R Galeotti, P. Zamboni 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

  

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Veintinueve pacientes con clínicamente definida EM remitente-recurrente se sometieron a angioplastia transluminal percutánea de CCSVI , fuera de una recaída clínica.

Todos los pacientes fueron observados con regularidad durante al menos dos años antes de que el tratamiento endovascular primero y por lo menos dos años después de que (media después del procedimiento de seguimiento 30,6 ± 6,1 meses).

Las siguientes medidas de resultados clínicos se utilizaron: la tasa de recaída anual y Expanded Disability Status Scale (EDSS) puntos.

Todos los pacientes fueron observados intensamente (media de 6 horas) en el día de la terapia endovascular para vigilar las posibles complicaciones (hemorragias, shock, infarto de miocardio, muerte).

Se comparó la tasa de recaída anual antes y después del tratamiento (en los dos años anteriores y los dos años después de que el tratamiento endovascular primero) y la puntuación EDSS registrado dos años antes en comparación con dos años después del tratamiento.

En total, 44 procedimientos endovasculares se realizaron en los 29 pacientes, sin complicaciones. Trece de los 29 pacientes (45%) fueron sometidos a más de una sesión de tratamiento, debido a la re-estenosis venosa: 11 y dos pacientes fueron sometidos a dos y tres tratamientos endovasculares, respectivamente.

El índice anual de recaída de la EM fue significativamente menor después del procedimiento (0,45 ± 0,62 vs 0,76 ± 0,99, p = 0,021), aunque aumentó en cuatro pacientes.

El puntaje de la EDSS dos años después del tratamiento fue significativamente menor en comparación con la puntuación EDSS registrado en el examen dos años antes del tratamiento (1,98 ± 0,92 vs 2,27 ± 0,93, p = 0,037), aunque fue mayor en cuatro pacientes.

El tratamiento endovascular de CCSVI simultánea parece ser segura y reproducible y puede reducir las tasas anuales de recaídas y la discapacidad acumulada en pacientes con recaída-remisión de esclerosis múltiple. Estudios controlados aleatorios son necesarios para evaluar más a fondo los efectos clínicos del tratamiento endovascular de CCSVI en la EM.

Salvi F, I Bartolomei, Buccellato E, R Galeotti, P. Zamboni

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content