L’Ajuntament d’Armilla ha propiciat la signatura del conveni de col·laboració amb l’Obra Social de La Caixa, sobre Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Discapacitat i a la Dependència. La seu de l’Associació Granadina d’Esclerosi Múltiple (AGDEM), situada en Armilla, ha reunit als representants de dita col·lectiva i també de membres de l’Associació de Parkinson de Granada que s’han vist també beneficiats del citat conveni. El Ayuntamiento de Armilla ha propiciado la firma del convenio de colaboración con la Obra Social de La Caixa, sobre Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia. La sede de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM), sita en Armilla, ha reunido a los representantes de dicho colectivo y también de miembros de la Asociación de Parkinson de Granada que se han visto también beneficiados del citado convenio.

La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament d’Armilla, Mª Paz González, ha representat al consistori de la localitat que, amb el seu aval, ha aconseguit “aquesta important ajuda per als afectats d’ambdues malalties”.

Des d’AGDEM han ressaltat igualment “la col·laboració constant” de l’Ajuntament armillero “que sempre ens escolta i està pendent de les nostres reivindicacions”, en paraules de la seva presidenta, Mª Nieves Sánchez. A l’acte de la signatura del conveni ha acudit també el representant de l’Associació de Parkinson Granada, Luis Morales, que ha ressaltat igualment “l’ajuda tan important per a la nostra labor que rebem de La Caixa”. Ambdós col·lectius rebran de l’entitat financera un total de 29.800 euros, a repartir equitativament.

Segons es desprèn del conveni signat avui, la fi del mateix és desenvolupar el projecte Atenció Integral Col·laborativa per a la Promoció de l’Autonomia Personal de Persones Afectades per Esclerosi Múltiple, Parkinson i Malalties Anàlogues i Famílies Cuidadores, el qual es realitzarà conjuntament amb l’Associació de Parkinson Granada.

El representant de l’entitat bancària, Juan Dionisio González Martínez, ha ressaltat la labor promoguda per l’Obra Social de La Caixa de “recolzar a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i desenvolupen projectes dirigits a promoure l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o en situació de dependència”.

Per la seva banda, aquesta col·laboració aferma les relacions entre AGDEM i l’Associació Parkinson Granada ja iniciades fa uns mesos amb la signatura d’un altre conveni, l’objecte del qual és permetre als associats i usuaris d’ambdós col·lectius l’ús indistint de les seves seus socials i recursos. “D’aquesta manera multipliquem les possibilitats d’atenció sociosanitària als membres de les dues associacions i optimitzem els recursos existents en la comunitat”, indiquen finalment des d’AGDEM.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.radiogranada.es/2012/07/armilla-avala-el-apoyo-para-las-asociaciones-de-esclerosis-multiple-y-de-parkinson/

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

 La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Armilla, Mª Paz González, ha representado al consistorio de la localidad que, con su aval, ha conseguido “esta importante ayuda para los afectados de ambas enfermedades”.

Desde AGDEM han resaltado igualmente “la colaboración constante” del Ayuntamiento armillero “que siempre nos escucha y está pendiente de nuestras reivindicaciones”, en palabras de su presidenta, Mª Nieves Sánchez. Al acto de la firma del convenio ha acudido también el representante de la Asociación de Parkinson Granada, Luis Morales, que ha resaltado igualmente “la ayuda tan importante para nuestra labor que recibimos de La Caixa”. Ambos colectivos recibirán de la entidad financiera un total de 29.800 euros, a repartir equitativamente.

Según se desprende del convenio firmado hoy, el fin del mismo es desarrollar el proyecto Atención Integral Colaborativa para la Promoción de la Autonomía Personal de Personas Afectadas por Esclerosis Múltiple, Parkinson y Enfermedades Análogas y Familias Cuidadoras, el cual se realizará conjuntamente con la Asociación de Parkinson Granada.

El representante de la entidad bancaria, Juan Dionisio González Martínez, ha resaltado la labor promovida por la Obra Social de La Caixa de “apoyar a las organizaciones no lucrativas que trabajan en el territorio español y desarrollan proyectos dirigidos a promover la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad o en situación de dependencia”.

Por su parte, esta colaboración afianza las relaciones entre AGDEM y la Asociación Parkinson Granada ya iniciadas hace unos meses con la firma de otro convenio, cuyo objeto es permitir a los asociados y usuarios de ambos colectivos el uso indistinto de sus sedes sociales y recursos. “De esta manera multiplicamos las posibilidades de atención sociosanitaria a los miembros de las dos asociaciones y optimizamos los recursos existentes en la comunidad”, indican finalmente desde AGDEM.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.radiogranada.es/2012/07/armilla-avala-el-apoyo-para-las-asociaciones-de-esclerosis-multiple-y-de-parkinson/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content